Nytt i Nomp Plus: Filtrera bort uppgifter som eleverna redan haft i uppdrag

Ibland när man gör uppdrag i Nomp Plus kanske man vill undvika att ha med uppgifter som eleverna haft i uppdrag förut.

Nu har vi lagt till ett filter för det! Så här fungerar det:

 1. Välj vilka elever som ska få uppdraget. skapa_uppdrag_steg_1
 2. När du ska välja uppgifterna på uppdraget, aktivera filtret ”Göm uppgifter som getts i uppdrag förut”. Det är vanligtvis en bra idé att också aktivera ”Göm uppgifter från aktiva uppdrag”, om du verkligen vill undvika att eleverna behöver göra samma uppgifter flera gånger.skapa_uppdrag_filter
 3. Nu kommer du bara kunna välja mellan uppgifter som de valda eleverna inte haft på uppdrag förut. Detta påverkas alltså av vilka elever du valt i steg ett.

Följande är bra att veta om hur filtret fungerar:

 • Det räcker med att någon av de elever du valt till uppdraget har haft uppgiften på uppdrag för att den ska filtreras bort. Om du till exempel gjort individuella uppdrag till någon av eleverna så kommer även uppgifterna som var med där räknas som att de varit med på uppdrag förut.
 • Filtret tittar bara på uppdrag som är aktiva eller arkiverade. Om du helt tagit bort ett uppdrag (genom att markera det under ”Arkiverade uppdrag” och klicka på ”Ta bort uppdrag”) så kommer uppgifterna på det uppdraget inte räknas som att de varit med på uppdrag förut.
 • Även uppdrag från dina kollegor i Nomp Plus räknas. Om någon av dina kollegor i Nomp Plus gett någon av de valda eleverna en uppgift i uppdrag tidigare, så räknas den också som att den varit med i uppdrag förut. Däremot om eleverna fått en uppgift i uppdrag av en Nomp Plus-användare som inte är din kollega i Nomp Plus, så räknas det inte.

 

Nytt i Nomp Plus: Notiser!

När elever lade till dig som sin vuxen så gömde det sig tidigare under ”Elever” i Nomp Plus. Samma sak med nya kollegor som lade till dig, de gömde sig under ”Kollegor”. Nu kommer båda dessa, och mera, finnas lätt tillgängliga under den nya notis-funktionen i Nomp Plus.

notiser

När det händer något av intresse kommer siffran här att uppdateras. Klicka på den för att se vad det är:

notiser_oppnad

Du accepterar eller avböjer direkt i notisen, genom att klicka på den gröna bocken eller det röda krysset.

De saker som kommer att dyka upp här är:

 • När en elev lägger till dig som sin vuxen.
 • När en elev tar bort dig som sin vuxen.
 • När någon lägger till dig som kollega i Nomp Plus.
 • När en kollega som du lagt till accepterar eller avböjer att bli din kollega.
 • När en kontaktperson du lagt till för en elev accepterar eller avböjer att bli kontaktperson.
 • När din licens snart går ut (mejl skickas ju redan ut ett antal dagar innan, och notisen kommer dyka upp tre dagar innan).
 • När vi skickar ut ett viktigt systemmeddelande.

 

Min elev ser inte sitt uppdrag! Vad kan jag göra?

Om du har delat ut ett uppdrag till en elev, men eleven inte ser uppdraget i Nomp, så är problemet förmodligen att eleven inte är inloggad med rätt användarnamn.

Det första du kan göra för att undersöka detta är att kolla i Nomp Plus när elevanvändaren var inloggad senast:

senast_inloggad

Om eleven är inloggad just nu men datumet i Nomp Plus inte är dagens datum, så måste det vara någon annan användare som eleven använder.

Nästa steg är att jämföra det användarnamn du ser i Nomp Plus med det som står i elevens Nomp. De här två ska vara exakt likadana:

anvandarnamn

Kom ihåg att demo1@nomp.se är inte samma användare som demo1.

När du har sett till att eleven är inloggad med samma användarnamn som du ser i elevlistan i Nomp Plus bör det fungera.

Om detta inte löser problemet så mejla oss så hjälper vi gärna till!

 

Linjära funktioner på Nomp

Nu kommer de sista uppgifterna som hittills varit helt låsta. Det är 14 nya uppgifter som handlar om linjära funktioner. Dessutom är alla utmaningarna på 8- och 9-nivåerna nu möjliga att låsa upp!

Lista ut funktionen, flerval

Lista ut funktionen, skriv svaret

Rita linje från funktion

93.ALGEBRA.3

Hitta funktion från punkter, flerval

94.ALGEBRA.5

Hitta funktion från punkter, skriv svaret

95.ALGEBRA.1

Värdetabell, flerval

Värdetabell, skriv svaret

Talsyntes i Nomp på Windows

talsyntes_windows

Nomp har talsyntes, så att man kan få frågorna upplästa. Nomp använder emellertid den inbyggda talsyntesen som kan finnas i webbläsaren, så det fungerar bara på de kombinationer av apparat/webbläsare som har stöd för det. Hittills har det bara gällt iPad, iPhone, Safari på Mac samt Chrome på Mac.

Nyligen kom det dock en uppdatering av Windows 10 version 1607 som innehåller stöd för talsyntes, så nu kan talsyntes även fungera i Nomp när man använder webbläsaren Edge på Windows. Den här Windows-uppdateringen kom den 2:a augusti. Så det kan vara något att prova om du använder Nomp på Windows och har möjlighet att uppdatera!

Om talsyntesen finns på plats och fungerar så kommer det att synas i form av en högtalarsymbol i uppgiften, som man kan klicka på. Det är den som pilen pekar på i bilden ovan. Om inte högtalaren är där så har man inte inbyggd talsyntes i sin webbläsare.

Ekvationer och uttryck, samt några nya multiplikationsövningar

Nu finns det 20 nya algebra-uppgifter på Nomp, samt några nya multiplikationsuppgifter som önskats av lärare!

Ekvationer med variabel i täljaren

84.ALGEBRA.1

Ekvationer med variabel i nämnaren

92.ALGEBRA.3

Ekvationer med variabel på båda sidor

83.ALGEBRA.1

Andra övningar med ekvationer

82.ALGEBRA.1

Uttryck med decimaltal

81.ALGEBRA.2

Prova ”Uttryck med decimaltal”

Uttryck med potenser

93.ALGEBRA.6

Uttryck med två variabler

81.ALGEBRA.1

Multiplikationsövningar med max faktor

Sedan tidigare finns det en övning för ”lätta hörnet” i multiplikationstabellerna, dvs där är ingen faktor större än 5. Nu har vi också lagt till övningar där ingen faktor är större än till exempel 3 eller 4, upp till 9.

Uppställningar i addition, subtraktion och multiplikation

Nu finns det stöd för uppställning i addition, subtraktion och multiplikation på Nomp.

Vissa uppgifter kommer alltid att visas som uppställning. Andra uppgifter kan man styra till att visas som uppställning när om man har Nomp Plus och skapar uppdrag.

Så här funkar uppställningarna:

Om du loggar in på Nomp kan du prova själv här:

För dig med Nomp Plus: Uppställningar i uppdrag

När du gör uppdrag i Nomp Plus kan du se vilka uppgifter som är möjliga att få som uppställning.

skapa_uppdrag_uppstallning

Om du har satt på det här filtret och klickar på ”Prova”-knappen för uppgiften så kommer du dessutom få prova uppgiften som uppställning.

De flesta av de här uppgifterna blir bara uppställning om du ställer in i uppdraget att det ska vara så. Det gör du på fliken ”Ange inställningar”, för respektive uppgift.

uppdrag_uppstallning_installning

Om du har kryssat för inställningen ”Visa som uppställning” så kommer eleverna att få uppgiften som uppställning när de gör uppdraget. Om du inte kryssar för den så kommer uppgiften se ut som vanligt. Vissa uppgifter har den här inställningen förkryssad, och då kan du stänga av den om du vill.

Här kan du se hur det funkar att göra uppdrag med uppställning:

 

Alla behöver en paus ibland

När man jobbar med en uppgift på Nomp kan det hända att man behöver en paus. Kanske läraren vill fråga något. Kanske är det dags att äta middag. Men om man då försöker slå sin rekordtid, klara ett uppdrag på tid eller få guldmedalj på en utmaning kan det bli svårt.

Men nu finns det en lösning på det problemet!

pausknapp

Om du klickar på paus-knappen i uppgiften så kommer det att se ut så här:

uppgift_pausad

Tidmätningen i Nomp är då pausad. Den tid du är pausad räknas inte in i din tid för uppgiften. När du är redo att köra igång igen så klicka bara på ”spela”-knappen i mitten eller i hörnet så fortsätter uppgiften precis som före pausen.

 

Ny Android-app för Nomp

Vi har gjort en helt ny Android-app för Nomp nu, där det går att spara sin inloggning precis som i appen för iPad och iPhone. Via Android-appen går det också att logga in som den Google-användare man är inloggad som på telefonen/surfplattan.

device-2016-08-22-015343device-2016-08-22-015434device-2016-08-22-015543device-2016-08-22-015631

Klicka här för att komma till Nomp-appen på Google Play!

 

 

43 nya uppgifter om potenser och kvadratrötter

Det är många som hört av sig och efterfrågat uppgifter om potenser och kvadratrötter på Nomp, och nu finns det äntligen en hel massa sådana uppgifter. Om det är något du saknar, så mejla gärna oss!

Skriv i potensform

83.NUMBERS.1

Räkna ut värdet

83.NUMBERS.2

Högst och lägst

83.NUMBERS.6

Räkna med potenser

95.DIVISION.1

Kvadratrötter

95.MULTIPLICATION.1