Bättre hjälp i Nomp Plus

Nu finns det en helt ny hjälp-knapp i Nomp Plus! Den ligger längst uppe till höger:

Här kan du söka i all den hjälpinformation som finns om Nomp Plus. Du kommer få förslag på information som kanske kan vara användbar beroende på var du är i Nomp Plus. Du kan också söka i all hjälpinformation, och även skicka ett meddelande till oss om du behöver mer hjälp eller inte hittar svaren på det du undrar över.

 

Två nya typer av spel på Nomp

Nu finns det två nya typer av spel som man kan hitta när man gör uppgifter på Nomp! Sedan tidigare har det funnits ”Färgläggning”, ”Memory”, ”Bubbeljakt” och ”Funktionsmaskinen”. Nu har vi lagt till ”Mata monstret” och ”Sudoku”. Lycka till med att hitta de nya spelen!

Skriv ut diplom till elever i Nomp Plus

diplom_exempel

Nu kan du skriva ut diplom för dina elever i Nomp Plus. Du kan välja om diplomet ska vara för en viss tidsperiod, eller om det ska representera allt eleven gjort i Nomp.

Den här funktionen fungerar inte i Nomp-appen, utan du behöver använda en webbläsare.

 1. Gå till vyn ”Elever” och klicka på den elev som du vill skriva ut diplom till.
 2. Klicka på knappen ”Skriv ut diplom”:
 3. Ett fönster visas där du kan välja inställningar för diplomet:

  • ”Totalt” betyder att alla elevens medaljer och nompix räknas med i diplomet.
  • ”Specifik tidsperiod” betyder att bara medaljer och nompix från den valda tidsperioden räknas med.
  • I rutan ”Hälsning” kan du skriva en egen text som kommer med i diplomet. Det går bra att lämna rutan tom om du vill.
 4. Klicka på knappen ”Fortsätt” för att spara inställningarna, och sedan knappen ”Visa diplomet” när den blir blå.
 5. Diplomet kommer öppnas i ett nytt fönster eller en ny flik i webbläsaren.
 6. Använd den gröna knappen ”Skriv ut” för att skriva ut diplomet. Knappen kommer inte att komma med på utskriften.
  diplom_knapp_skriv_ut

Utskriften kan se lite olika ut beroende på vilken webbläsare du använder. Om du inte blir nöjd med utskriften kan det därför vara värt att prova i någon annan webbläsare.

Skriva ut diplom till en grupp elever

Om du har delat in dina elever i grupper i Nomp Plus kan du också skriva ut diplom till en eller flera grupper samtidigt.

Under ”Grupper” i Nomp Plus kan du markera en eller flera grupper i listan och klicka på ”Skriv ut diplom”:

 1. Gå till vyn ”Grupper”.
 2. Markera en eller flera grupper i listan och klicka på ”Skriv ut diplom”:
 3. Sedan fungerar det på precis samma sätt som när du skriver ut diplom till en enstaka elev, men du kommer få ett diplom per elev i den eller de grupper du valde.

 

Snart uppdaterar vi användarvillkoren för Nomp

Vi kommer snart att uppdatera användarvillkoren för Nomp så att de uppfyller EUs nya dataskyddsförordning (GDPR), som börjar gälla i maj 2018. Om du vill läsa mer om GDPR så kan du läsa mer hos Datainspektionen här.

I praktiken är det egentligen inga ändringar mot hur det har varit innan, eftersom vi bara använder användardata på Nomp för att göra Nomp så bra som möjligt och inte till något annat.

Men det är tydligare i de nya villkoren vem som är ansvarig för en Nomp-användare och det data som hör till den.

När vi har uppdaterat användarvillkoren kommer du att behöva godkänna dem när du loggar in, innan du kan fortsätta använda Nomp. Det kommer se ut så här:

När du har läst villkoren klickar du på ”Acceptera” för att komma vidare till Nomp. Detta händer bara första gången när du loggar in efter att villkoren har uppdaterats.

Om du vill kan du läsa de nya villkoren i förväg – klicka här i så fall!

 

35 nya önskeuppgifter om pengar, temperatur, tid, längd, vikt och volym

Nu har vi lagt till 35 nya uppgifter som handlar om pengar, temperatur, tid, längd, vikt och volym.

Det handlar specifikt om följande:

 • Övningar med sedlar
 • Textuppgifter som handlar om pengar
 • Läsa av termometer
 • Välja rätt termometer
 • Jämföra temperatur
 • Temperaturförändring
 • Omvandla tid
 • Textuppgifter med minuter och sekunder
 • Uppskatta längd, vikt och volym
 • Enklare omvandlingsuppgifter

Övningar med sedlar

Sedan tidigare finns det liknande övningar med bara mynt, men nu har vi lagt till sedlar också.

Textuppgifter som handlar om pengar

Här kan man bland annat öva på att räkna ut hur mycket man ska betala och hur mycket man ska få tillbaka i växel.

Läsa av termometer

Välja rätt termometer

Jämföra temperatur

Temperaturförändring

Omvandla tid

Textuppgifter med minuter och sekunder

Uppskatta längd, vikt och volym

Här gäller det att hålla reda på vad olika enheter betyder!

Enklare omvandlingsuppgifter

Flera har efterfrågat enklare omvandlingsuppgifter, med bara två olika enheter.

 

Nya mynt, nya tallinjer och 15 andra nya önskeuppgifter

Äntligen kommer här lite nya önskeuppgifter! Det är 19 nya uppgifter som alla önskats av våra användare. Vi har också uppdaterat mynt-övningarna med de nyaste mynten, inklusive den nya 2-kronan.

Uppdaterade mynt

Nu finns de nyaste mynten med i mynt-övningarna, och vi har rensat bort de mynt som kommer försvinna. Nu finns också 2-kronan med i myntövningarna.

Du kan prova detta i till exempel:

Tallinjer

Flera lärare har efterlyst tallinjer där enhetsintervallet inte är 1, utan till exempel 2 eller 5. Så nu finns det några sådana.

Sedan tidigare finns det en uppgift med tallinje 0-1 där decimaltal och bråktal blandas, och det finns en övning där det är bara bråktal. Nu har vi lagt till en där det bara är decimaltal också.

Addition

De flesta av de nya additionsuppgifterna är antingen alltid med eller alltid utan övergång.

Subtraktion

De nya subtraktionsuppgifterna är antingen alltid med eller alltid utan övergång.

Multiplikation

Division

Vi har lagt till en uppgift med division av flersiffriga tal, där det går ”jämnt upp” i varje talsort.

Skriv decimaltal

Sparad sortering, uppdragsmätare under Elever och andra förbättringar i Nomp Plus

Nu har vi gjort diverse småförbättringar i Nomp Plus, baserat på önskemål från våra användare (tack!).

Sparad sortering

Nu kommer din webbläsare spara den sortering du själv har gjort i alla listor i Nomp Plus.

Om du till exempel föredrar att uppdragen är sorterade så att det äldsta uppdraget visas överst, så kan du sortera på startdatum.

Förut var du i så fall tvungen att göra det varje gång du öppnade uppdragslistan, men nu kommer din webbläsare att komma ihåg sorteringen även i fortsättningen (tills du själv ändrar sorteringen).

Det här gäller förstås även de andra listorna i Nomp Plus.

Uppdragsmätare under ”Elever”

Nu kan du lättare se hur det går för dina elever med deras uppdrag. Under ”Elever” visas en mätare för varje elev som visar hur klar eleven är med uppdragen:

Om ingen mätare visas så betyder det att den eleven inte har några aktiva uppdrag.

Om du klickar två gånger på rubriken för uppdragskolumnen kommer de elever som inte har några uppdrag kvar att göra sorteras överst.

Du kan också klicka på en elevs mätare för att gå direkt till en lista med den elevens uppdrag.

Rekordtider

Om du skapar uppdrag till bara en elev har du redan tidigare fått se elevens rekordtid för de valda uppgifterna när du ska ställa in antal repetitioner och/eller tid. Nu kommer rekordtiden visas även när du har valt flera elever till uppdraget. Det är alltså den bästa tiden som någon av de valda eleverna har som visas.

Lättare att komma vidare efter uppdrag på låsta uppgifter

För eleverna är många uppgifter på Nomp är låsta tills eleven tagit en viss medalj på en annan uppgift. Som lärare kan du ändå dela ut uppdrag med den låsta uppgiften, och den blir då tillgänglig för eleven tills den delen av uppdraget är klart.

När eleven är klar med sin sista repetition av den låsta uppgiften har ”Gör igen”-knappen blivit avstängd, vilket kan vara förvirrande.

Nu kommer ”Gör igen” alltid gå att klicka på, men om man behöver en medalj på en annan uppgift för att komma vidare så kommer man kunna klicka sig vidare till den uppgift som man behöver medalj på.

För skollicenser: Tilldela elev till lärare

I licenshanteringen för skollicenser finns det nu möjlighet att tilldela elever, som redan är kopplade till någon lärare på licensen, till en annan lärare.

Detta kan användas när du vill att de elever som är kopplade till en lärare, även ska vara kopplade till ytterligare en lärare. Eller när du själv ska ta över elever som redan är kopplade till en annan lärare.

Det här fungerar enbart när de två lärarna båda redan är anslutna till skollicensen.

Nu kan du se alla dina medaljer!

Förut när du fick en silvermedalj på en uppgift så visades inte bronsmedaljen längre. Och när du tog guldmedalj på en uppgift visades inte silvermedaljen längre.

Det har vi ändrat på nu, så att alla dina medaljer kommer visas! Så nu kommer det till exempel kunna se ut så här:

Kan jag lägga till eller ta bort uppdrag för en viss elev?

Om du klickar på en elev i listan under ”Elever”, och sedan på fliken uppdrag, så får du en översikt över de uppdrag som den eleven har kvar att göra just nu:

De uppdrag som visas är samma som eleven kan se under ”Uppdrag”, alltså alla aktiva uppdrag som eleven inte är klar med. Om du även vill se de uppdrag som eleven är klar med kan du stänga av ”Göm klara uppdrag” uppe till höger.

Här kan du också skapa nya uppdrag till eleven genom att klicka på ”Skapa uppdrag”.

Du kan också lägga till eleven på uppdrag som redan finns, men som eleven inte är med på. För att göra det klickar du på ”Lägg till eleven på existerande uppdrag”.

Du har också möjlighet att ta bort eleven från uppdrag som hen redan har, genom att markera dem i listan och klicka på ”Ta bort uppdrag från eleven”. När du gör det så tas just den här eleven bort från de uppdragen, och om eleven redan hade börjat på uppdragen kommer elevens resultat på uppdraget också att tas bort.

Se elevernas felsvar på uppdrag i Nomp Plus!

När eleverna är klara med sina uppdrag kommer du nu kunna se inte bara hur många fel eleverna gjort, utan även vilka felen var. På så sätt blir det förhoppningsvis lättare att lista ut vad varje elev kan behöva träna mer på.

Du hittar felsvaren på två olika ställen i uppdragsuppföljningen: dels under fliken ”Diagram”, och dels under ”Resultat per elev”.

Uppdragsuppföljning: Diagram

Här kan du klicka på en prick i diagrammet för att se information om en viss elev. Sedan kan du klicka på knappen ”Visa frågor” för att se elevens felsvar.

Uppdragsuppföljning: Resultat per elev

På varje elevs rad i tabellen finns knappen ”Visa frågor”.

Vilka felsvar som visas påverkas av om du har filtrerat informationen i tabellen, så om du filtrerattabellen för att bara visa en uppgift kommer bara felsvaren för den uppgiften att visas.

Visa frågor

För varje fråga som eleven svarat på kan du se vad frågan var, vilken uppgift den hörde till, hur många gånger eleven svarat på den frågan, genomsnittlig tid samt genomsnittligt antal fel.

Om eleven gjorde några fel på frågan kan du klicka på knappen ”Visa fel” för att få se vilka fel eleven gjorde. De vanligaste felen visas överst (eleven kan ju ha gjort samma fel flera gånger).

Viktigt att veta

Du kan bara se elevernas felsvar när eleverna jobbat med uppdrag, inte när eleverna gjort andra uppgifter som inte fanns med på uppdrag.

Det är bara möjligt att se elevernas felsvar på uppdragsuppgifter som de gjort från och med den 11:e mars, inte på uppgifter de gjort tidigare.