Nomp och Skolfederation

 

Nu kan ni som är anslutna till Skolfederation logga in på Nomp med det.

Det finns direktlänkar till Nompinloggning för alla anslutna medlemsorganisationers identity providers (IdP) på den här sidan. Annars går man helt enkelt till Nomp och trycker på den orange knappen ”Logga in med Skolfederation” på startsidan.

Teknisk information

Nomp använder ”mail”-attributet för användarnamnskoppling. Vi efterfrågar även eduPersonPrincipalName samt för- och efternamn. Det kan hända att er kommun eller huvudman behöver aktivera den här funktionen för att det ska fungera för er. Kontakta er lokala IT-support om så är fallet.

Se alla Nomp-uppgifter per kategori

Om du vet att du vill öva på till exempel addition, eller klockan, så kan du nu väldigt enkelt hitta alla sådana uppgifter som finns på Nomp.

Genom att klicka på förstoringsglaset som finns på varje nivå, bredvid ”Lättare” och ”Svårare”-knapparna, så kan du se alla Nomp-uppgifter per kategori i stället. Så här ser knappen ut:

När du klickar på förstoringsglaset får du se alla Nomp-uppgifter per kategori. Längst upp väljer du vilken kategori du är intresserad av.

Nedanför kategorierna visas en lista med alla uppgifter i den kategorin, uppdelade per underkategori. Du kan göra en uppgift genom att klicka på den direkt i listan.

Om det är ett hänglås bredvid uppgiftens namn så är den inte tillgänglig för dig än. Då kan du ändå klicka på den för att se vad du behöver göra för att låsa upp den.

Du kan också stänga och öppna underkategorierna genom att klicka på dem. Så här kan det se ut när alla underkategorier är stängda:

 

 

Tallinje som extra bildstöd för addition och subtraktion

När du skapar uppdrag åt dina elever kan du välja till extra bildstöd till många av uppgifterna. Om du inte har provat det tidigare så kan du se här hur du gör det.

Nu finns det en ny sorts bildstöd för vissa av uppgifterna, nämligen en tallinje med pilar som beskriver samma sak som uttrycket. Det kan se ut så här:

Det här har gjort att vissa uppgifter nu har stöd för två olika sorters extra bildstöd. När det är så, så kan du välja i uppdraget vilken sorts bildstöd som eleverna ska få. I så fall ser det ut så här när du skapar uppdraget:

Diamantdiagnoser: Mätning av längd

Nu finns Diamant-diagnoserna för Mätning av längd (MLä) som färdiga Nomputmaningar.

Diagnoserna är kopplade till Nomp-uppgifter, vilket betyder att du kan enkelt skapa uppdrag till eleverna baserat på elevernas resultat på utmaningen.

Diamantdiagnoser inom Mätning av längd (MLä)

De Diamant-diagnoser som har tillkommit i Nomp är MLä1 till och med MLä4.

 • MLä1 – Grundläggande mätning längd
 • MLä2 – Mätning, omkrets
 • MLä3 – Enhetsbyte, längd
 • MLä4 – Mätning, cirkeln

Du hittar alla Diamantdiagnoserna här i Nomp Plus:

Diamantdiagnoserna används med tillstånd från Skolverket.

Hur gör man?

Här kan du se hur du använder en färdig utmaning, hur du följer upp resultatet och delar ut uppdrag baserat på det.

Om du föredrar att läsa finns det en beskrivning här.

Har du inte Nomp Plus?

Om du vill prova de nya diagnoserna i Nomp Plus så kan du starta med en gratis utvärderingsperiod.

 

 

Mäta med linjal, och andra nya Nomp-uppgifter om mätning

Nu finns det 11 nya uppgifter som alla har att göra med mätning. I några av dem får du mäta med linjal, eller använda en linjal för att rita en linje.

Mäta med linjal

Du kan använda knapparna för att vrida linjalen åt olika håll. I en av uppgifterna är linjalen avbruten, så du måste tänka till lite extra. Om det blir knasigt eller linjalen försvinner, så tryck på linjal-knappen så hamnar den där den var från början.

Rita med hjälp av linjal

Här ligger linjalen still, och du ska rita ett streck av en viss längd med hjälp av den.

Välja längdenhet

Här ska du välja vilken enhet som passar in i sammanhanget.

Enhetsomvandling

Det fanns redan många andra uppgifter på Nomp med enhetsomvandling. I den nya uppgiften omvandlar du från en mindre till en större enhet, och oftast behöver du använda decimaltal.

Cirklar

Det fanns redan flera uppgifter om cirklar på Nomp. Det speciella i de nya uppgifterna är att du får använda närmevärdet 3 för π. En av uppgifterna handlar bara om vad π är.

På bilden visas uppgiften med det nya bildstödet för cirkelfrågor, som du med Nomp Plus kan välja till när du skapar uppdrag.

Extra bildstöd för cirkelfrågor

För många Nomp-uppgifter kan du välja till extra bildstöd när du skapar uppdrag till dina elever. Då får eleverna förutom den vanliga frågan även någon typ av bildstöd, som kan se olika ut för olika frågor.

Här kan du se hur du väljer till extra bildstöd när du skapar uppdrag: Extra bildstöd i uppdrag

Nu finns det extra bildstöd även för uppgifter som handlar om till exempel area och omkrets för cirklar. Det kan se ut till exempel så här:

Diamantdiagnoser: Proportionalitet och procent

Nu finns Diamant-diagnoserna för Proportionalitet och procent (RP) som färdiga Nomputmaningar. Det innebär att hela R-delen av Diamant nu finns i Nomp Plus!

Diagnoserna är kopplade till Nomp-uppgifter, vilket betyder att du kan enkelt skapa uppdrag till eleverna baserat på elevernas resultat på utmaningen.

Diamantdiagnoser inom rationella tal, Proportionalitet och procent (RP)

De Diamant-diagnoser som har tillkommit i Nomp är RP1 till och med RP7.

 • RP1 – Grundläggande proportionalitet
 • RP2 – Proportionalitet i grafform
 • RP3 – Grundläggande procent
 • RP4 – Procenträkning
 • RP5 – Procent problemlösning
 • RP6 – Förändringsfaktorer
 • RP7 – Ränta

Du hittar dem här i Nomp Plus:

Diamantdiagnoserna används med tillstånd från Skolverket.

Hur gör man?

Här kan du se hur du använder en färdig utmaning, hur du följer upp resultatet och delar ut uppdrag baserat på det.

Om du föredrar att läsa finns det en beskrivning här.

Har du inte Nomp Plus?

Om du vill prova de nya diagnoserna i Nomp Plus så kan du starta med en gratis utvärderingsperiod.

6 nya uppgifter om proportionalitet och procent

Snart kommer RP-delarna av Skolverkets Diamantdiagnoser att finnas i Nomp Plus! Som förberedelse för det har vi lagt till sex nya uppgifter om proportionalitet och procent.

Proportionalitet

Många har efterfrågat uppgifter om proportionalitet! Nu finns det två nya Nomp-uppgifter som handlar om det.

Den första uppgiften innehåller bara textfrågor.

Den andra uppgiften innehåller också tabeller och diagram.

Procent och promille

Den här uppgiften innehåller blandade textfrågor som handlar om procent och promille.

Ränta

Det fanns redan en del uppgifter om ränta på Nomp, men i den här nya uppgiften är frågorna mer varierade än tidigare.

Uttryck för procentuell förändring

Det fanns redan uppgifter om procentuell förändring på Nomp, men i de här nya uppgifterna ska man inte räkna ut resultatet utan i stället välja eller skriva uttryck som kan användas för att räkna ut resultatet.

Nomp är GDPR-redo!

Vi får många frågor just nu om den nya lagstiftningen GDPR som börjar gälla den 25 maj, och vi förstår att många är stressade över detta.

Vi på Nomp var tidigt ute och anpassade processer, teknik och användarvillkor till den nya lagstiftningen för ungefär ett år sedan tillsammans med experter på området från Delphi advokatbyrå. Du kan läsa våra användarvillkor här: https://nomp.se/start/terms

Vi erbjuder även att teckna GDPR-säkrade personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) med skolor och huvudmän för de som använder Nomp Plus, i fall att detta önskas.

Har ni frågor om Nomp och personuppgifter, så hör av er!

Diamantdiagnoser: Rationella tal, Tal i decimalform

Nu finns även Diamant-diagnoserna för Rationella tal, tal i decimalform (RD) som färdiga Nomputmaningar.

Diagnoserna är kopplade till Nomp-uppgifter, vilket betyder att du kan enkelt skapa uppdrag till eleverna baserat på elevernas resultat på utmaningen.

Diamantdiagnoser inom rationella tal, Tal i decimalform (RD)

De Diamant-diagnoser som har tillkommit i Nomp är RD1 till och med RD6.

 • RD1 – Tal i decimalform
 • RD2 – Taluppfattning av decimaltal, addition och subtraktion
 • RD3 – Taluppfattning av decimaltal, multiplikation och division
 • RD4 – Huvudräkning med tal i decimalform, addition och subtraktion
 • RD5 – Huvudräkning med tal i decimalform, multiplikation och division
 • RD6 – Närmevärden

Du hittar dem här i Nomp Plus:

Diamantdiagnoserna används med tillstånd från Skolverket.

Hur gör man?

Här kan du se hur du använder en färdig utmaning, hur du följer upp resultatet och delar ut uppdrag baserat på det.

Har du inte Nomp Plus?

Om du vill prova de nya diagnoserna i Nomp Plus så kan du starta med en gratis utvärderingsperiod.