Huvudmannalicens

Under 2018 har fler och fler kommuner tecknat en centralt avtal för Nomp Plus, så att det blir enklare för skolor att komma igång med Nomp.

Vi har gjort en ny licenstyp för att möta detta behov: ”Huvudmannalicens”. Med en huvudmanna-licens kan man enkelt skapa skollicenser själv.

Är det här något ni vill veta mer om, så kontakta oss: info@nomp.se

Sida för kontaktpersoner

Om du är lärare har du länge haft möjlighet att lägga till kontaktpersoner för dina elever. En kontaktperson får information med e-post när du delar ut ett uppdrag och när eleven gör färdigt ett uppdrag, eller om eleven är försenad med ett uppdrag. Här kan du se hur du gör för att lägga upp kontaktpersoner för dina elever.

Nu har en kontaktperson också möjlighet att logga in på Nomp för att se uppdragen för den eller de elever som hen är kontaktperson för.

På det sättet kan kontaktpersonen nu ha koll på uppdragen löpande. Så här kan det se ut:

Precis som resten av Nomp finns sidan både på svenska och engelska.

Diamantdiagnoser Skriftlig räkning (AS)

Nu finns Diamant-diagnoserna för Skriftlig räkning (AS) i Nomp Plus.

Diagnoserna är kopplade till Nomp-uppgifter, vilket betyder att du kan enkelt skapa uppdrag till eleverna baserat på elevernas resultat på utmaningen.

Diamantdiagnoser Skriftlig räkning (AS)

De 11 Diamant-diagnoser som har tillkommit i Nomp är AS1 – 11.

 • AS1 – Skriftlig addition
 • AS2 – Skriftlig subtraktion
 • AS3 – Addition och subtraktion, textuppgifter
 • AS4 – Skriftlig multiplikation
 • AS5 – Skriftlig division
 • AS6 – Multiplikation och division, textuppgifter
 • AS7 – Skriftlig multiplikation, flersiffriga faktorer
 • AS8 – Skriftlig division, tvåsiffrig nämnare
 • AS9 – Skriftlig addition och subtraktion, tal i decimalform
 • AS10 – Skriftlig multiplikation, tal i decimalform
 • AS11 – Skriftlig division, tal i decimalform

Du hittar alla Diamantdiagnoserna här i Nomp Plus:

Diamantdiagnoserna används med tillstånd från Skolverket.

Hur gör man?

Här kan du se hur du använder en färdig utmaning, hur du följer upp resultatet och delar ut uppdrag baserat på det.

Om du föredrar att läsa finns det en beskrivning här.

Har du inte Nomp Plus?

Om du vill prova de nya diagnoserna i Nomp Plus så kan du starta med en gratis utvärderingsperiod.

 

Önskeuppgifter, textfrågor med uppställning och andra nya uppgifter

Här kommer fyra olika uppgifter med uppställning, och åtta önskeuppgifter!

Textfrågor med uppställning

De här textfrågorna behöver du lösa med uppställning.

Division

Här får du använda kort division för att räkna ut division av tvåsiffriga tal.

Multiplikation

Här får du använda uppställning för att räkna ut multiplikation med decimaltal.

Önskeuppgift med större och mindre

Här ska du antingen skriva in ett tal som är större, eller mindre.

Önskeuppgifter med addition

Vi har lagt till 6 nya additionsuppgifter inom talområdet 0-10.

Önskeuppgift med subtraktion

Här är det subtraktion med tiotal och ental.

 

Förbättring av uppgifter med stapeldiagram, och två nya uppgifter!

Nu har vi gjort om de uppgifter som handlar om stapeldiagram och tabeller. Vi har också lagt till två nya uppgifter som handlar om stapel- respektive stolpdiagram.

Den största förändringen är att det är bättre variation bland frågorna.

Man behöver inte längre skriva in sina svar med tangentbordet, utan man svarar med hjälp av ordmagneter i stället.

I de nya uppgifterna får du ibland skapa stapel- och stolpdiagram själv.

Här är de nya uppgifterna:

Följande befintliga uppgifter påverkas av förbättringarna:

 

Uppställning utan stöd i uppdrag och utmaningar

Nu kan du välja en annan sorts uppställning när du gör uppdrag och utmaningar till dina elever. I den nya sortens uppställning får eleven bara minimalt med stöd, och behöver till exempel själv välja räknesätt och ställa upp talen.

Du väljer typ av uppställning när du gör uppdraget. Det funkar likadant som när du väljer typ av bildstöd. Här kan du se var du hittar inställningen:

När du kryssar för ”Visa som uppställning” på en uppgift som stödjer båda typerna av uppställning, så har du alltså möjlighet att välja mellan ”Med stöd” och ”Tomt rutnät”.

Här kan du se hur det funkar för eleven när du har valt ”Tomt rutnät” som typ av uppställning:

Nya inställningar i Nomp Plus

Det finns två nya inställningar i Nomp Plus:

 • Förvalt värde för facitläge
 • Förvalt värde för antal frågor att lägga till

Här hittar du inställningarna:

Förvalt värde för facitläge

När du skapar ett uppdrag till dina elever, kan du välja att facitläget ska vara avstängt för uppdraget. Detta hittar du i avancerade inställningar för uppdraget:

Om du nästan alltid ställer in detta på dina uppdrag, kan du nu alltså ställa in i din profil att det ska vara förvalt.

Förvalt värde för antal frågor att lägga till

När du skapar en egen utmaning och ska lägga till frågor så föreslås det alltid att du lägger till 3 frågor från varje uppgift:

Nu kan du ändra detta till ett antal som passar dig själv bättre. (Du har förstås alltid möjlighet att ändra för en viss uppgift när du skapar utmaningen också.)

 

Flytta kluriga frågor sist!

Om du håller på med en Nomp-uppgift, och du tycker en fråga är lite extra svår, så kan du nu välja att flytta den frågan till sist i uppgiften. Du kan göra det här hur många gånger du vill!

Du kommer fortfarande behöva svara på alla 10 frågor som vanligt, men du kan alltså påverka ordningen själv.

Här hittar du knappen:

Notiser när elever gör utmaningar

Brukar du göra utmaningar till dina elever i Nomp Plus? I så fall har du nu möjlighet att få en notis varje gång en elev gör en utmaning.

För att få dessa notiser behöver du ställa in det i dina notisinställningar i Nomp Plus. Så här gör du:

 1. Klicka på ditt användarnamn uppe till höger för att visa menyn för inställningar.
 2. Klicka på ”Notisinställningar”.
 3. Kryssa för ”Gör en utmaning”: om du vill ha mejl om detta så kryssar du i rutan under ”E-post”, och om du vill ha en notis i Nomp Plus kryssar du i under ”Webbläsare”.

Förbättring av uppgifter om linjediagram, och en ny uppgift!

Nu har vi gjort om de två uppgifter som handlar om linjediagram, och lagt till en ny, svårare, uppgift om linjediagram.

Den största förändringen är att det är bättre variation bland frågorna.

Man behöver inte längre skriva in sina svar med tangentbordet, utan man svarar med hjälp av ordmagneter i stället.

I den nya, svårare, uppgiften får du ibland skapa linjediagram själv. Ibland finns det redan graderade axlar och ibland måste du själv lägga till dem.

Här hittar du alla Nomp-uppgifter om linjediagram: