Nio nya nivåer på Nomp, och 25 nya uppgifter!

Nu finns det hela nio nya nivåer på Nomp!

De flesta av uppgifterna på de nya nivåerna är än så länge låsta. De kommer att öppnas under de kommande veckorna. På de uppgifterna står det just nu ”Denna uppgift är ännu inte tillgänglig”.

annu_inte_tillganglig

Men det finns redan nu 25 nya uppgifter på de nya nivåerna! Övningarna som redan finns där handlar om bråktal, decimaltal, negativa tal och blandade räknesätt.

Övningar med bråktal och/eller decimaltal

81.FRACTIONS.1

Prova ”Addition med bråktal”

81.FRACTIONS.2

Prova ”Subtraktion med bråktal”

81.FRACTIONS.3

Prova ”Multiplikation med bråktal”

81.FRACTIONS.4

Prova ”Division med bråktal”

81.MULTIPLICATION.1

Prova ”Multiplikation med decimaltal < 1”

82.DIVISION.1

Prova ”Division med decimaltal”

82.DIVISION.2

Prova ”Division med decimaltal < 1”

82.FRACTIONS.1

Prova ”Decimaltal som bråktal”

82.FRACTIONS.3

Prova ”Skriv bråktal som decimaltal”

Övningar med negativa tal

81.ARITHMETIC.1

Prova ”Addition och subtraktion med negativa tal”

81.ARITHMETIC.2

Prova ”Addition och subtraktion med negativa tal, lite svårare”

91.MULTIPLICATION.1

Prova ”Multiplikation med negativa tal”

91.DIVISION.1

Prova ”Division med negativa tal”

91.ARITHMETIC.1

Prova ”Multiplikation och addition med negativa tal”

91.ARITHMETIC.2

Prova ”Multiplikation och subtraktion med negativa tal”

91.ARITHMETIC.3

Prova ”Division och addition med negativa tal”

91.ARITHMETIC.4

Prova ”Division och subtraktion med negativa tal”

91.ARITHMETIC.5

Prova ”Multiplikation och division med negativa tal”

91.ARITHMETIC.6

Prova ”Blandade räknesätt med negativa tal”

Övningar med blandade räknesätt

82.ARITHMETIC.1

Prova ”Prioriteringsregeln med 3-4 tal”

82.ARITHMETIC.2

Prova ”Prioriteringsregeln med 4-5 tal”

83.ARITHMETIC.1

Prova ”Multiplikation med parenteser”

83.ARITHMETIC.2

Prova ”Multiplikation med parenteser (svårare)”

84.ARITHMETIC.1

Prova ”Räkna med parenteser”

84.ARITHMETIC.2

Prova ”Räkna med parenteser (svårare)”

 

Nu kan du använda din Google-användare för att logga in på Nomp!

logga_in_med_google

Om du redan brukar vara inloggad på Google på till exempel din Chromebook, så kan du nu logga in väldigt smidigt på Nomp också. Klicka i så fall på Google-knappen när du ska logga in på Nomp!

Om din Nomp-användare redan heter samma sak som din Google-användare kommer du bara behöva klicka på ”Sign in” på nästa sida, och sedan godkänna att Nomp får använda din Google-inloggning.

Om din Nomp-användare heter något annat än din Google-användare så kommer du behöva ändra ditt användarnamn på Nomp för att kunna logga in på det här sättet. Klicka i så fall på ”Jag har redan en Nomp-användare med ett annat namn” när du ser det här:

logga_in_med_google_byt_namn

När du har gjort detta kommer du nästa gång bara behöva klicka på den röda Google-knappen för att logga in, och sedan kommer resten att fungera automatiskt.

Ett par små förbättringar i Nomp Plus

Hoppas att ni alla har en skön sommar! Vi har gjort ett par små förbättringar i Nomp Plus efter önskemål från några av er:

 • Möjlighet att skicka Nomp-meddelanden från uppdragsstatus.
 • Möjlighet att sätta ett förvalt värde för ”Max fel per uppgift”.

Nomp-meddelanden från uppdragsstatus

När du tittar på status för ett uppdrag kan du nu markera elever och skicka ett Nomp-meddelande till dem:

skicka_meddelande_fran_uppdragsstatus

Om du till exempel vill skicka en påminnelse till de elever som inte är klara med uppdraget än så kan du göra så här:

skicka_meddelande_till_elever_som_ej_ar_klara

Förvalt värde för ”Max fel per uppgift”

Om du nästan alltid ställer in ”Max fel per uppgift” under avancerade inställningar för uppdrag, så kan du nu ställa in ett förvalt värde för detta i din profil. Här hittar du inställningen:

forvalt_max_fel_per_uppgift

Det värde du ställt in kommer sedan automatiskt att sättas på de nya uppdrag du skapar, men du kan fortfarande ändra det under ”Avancerade inställningar” på ett enskilt uppdrag:

forvalt_max_fel_per_uppgift_pa_uppdrag

Det värde du sätter här är hur många fel en elev sammanlagt får ha på en uppgift (dvs 10 frågor) för att uppgiften ska kunna räknas till uppdraget. Om en elev gör en av uppgifterna på uppdraget men har fler fel på 10 frågor än så här, så kommer uppdraget inte att uppdateras.

Menyn har flyttat på sig i Nomp Plus

För att få plats med mer innehåll i tabeller och diagram har vi flyttat menyn i Nomp Plus från vänsterkanten till överkanten. Det kommer att göra att Nomp Plus fungerar bättre framför allt på mindre skärmar.

meny_flyttad

Till exempel hittar du nompixburkarna här nu:

hitta_i_flyttad_meny

Några saker har flyttat in i en utfällbar meny under ditt användarnamn:

ny_specialmeny

Bättre uppföljning av uppdrag i Nomp Plus

Nu kommer det förhoppningsvis bli lättare att hålla koll på uppdragen och följa upp elevernas resultat. Vi har gjort en del förbättringar för uppdragsuppföljningen och även en mindre justering under ”Grupper”.

Om du vill kan du se en film som visar ändringarna i uppdragsuppföljningen (4 minuter lång) eller fortsätta läsa här!

Framstegsmätare i uppdragslistan

Nu kan du enkelt, direkt i listan av uppdrag, se hur långt eleverna kommit med uppdraget.

uppdrag_lista_fardig_matare

Förbättringar i uppdragsuppföljningen

Om du klickar på ett uppdrag i listan kommer du nu att se en översikt över hur klara eleverna är med uppdraget.

uppdrag_flik_status

Klicka på ”Detaljer”-knappen för att se vad varje elev har kvar att göra på uppdraget.

Du kan också filtrera listan för att till exempel bara visa de elever som är klara. Sedan kan du markera dem och klicka på ”Skapa uppdrag” om du vill skapa ett nytt uppdrag åt de elever som är klara.

Uppe till vänster finns det också möjlighet att växla till ett annat uppdrag.

Fliken ”Diagram”

Under fliken ”Diagram” kan du se det diagram över elevernas resultat som fanns redan tidigare, men det har förändrats en del.

uppdrag_flik_diagram

Varje elev representeras av en prick i diagrammet. Om eleven inte är klar är pricken nu streckad. Om du klickar på en prick får du upp en detaljvy.

uppdrag_flik_diagram_detaljer

Här kan du klicka på knappen för att se elevens repetitioner som diagram.

Fliken ”Resultat per elev”

Den här fliken motsvarar den gamla fliken ”Tabell”, men har fått ett antal nya möjligheter.

uppdrag_flik_resultat_per_elev

Du kan filtrera listan per uppgift, så att du kan se varje elevs resultat för en enskild uppgift. Du kan klicka på knappen till höger för att se varje elevs enskilda repetitioner. Du kan också markera eleverna och dela ut stjärnor baserat på uppdragsresultatet.

Fliken ”Resultat per uppgift”

Den här fliken motsvarar den gamla fliken ”Uppgifter”, men även här har det tillkommit nya möjligheter.

uppdrag_flik_resultat_per_uppgift

Precis som tidigare kan du här se hur eleverna har klarat varje uppgift i uppdraget. Nu kan du dessutom filtrera listan per elev för att titta närmare på hur en specifik elev har klarat respektive uppgift.

Du kan också markera en eller flera uppgifter i uppdraget och dela ut stjärnor baserat på hur eleverna har klarat respektive uppgift.

Lättare att dela ut stjärnor baserat på uppdragsresultat

Både under ”Resultat per elev” och ”Resultat per uppgift” kan du markera en eller flera elever/uppgifter och dela ut stjärnor baserat på hur eleverna har klarat uppdraget. Om du klickar på ”Dela ut stjärnor” kommer du att se följande:

uppdrag_dela_ut_stjärnor

Du väljer själv hur bra en elevs medianvärden ska vara för att eleven ska få en stjärna på uppgiften. Längst ner kan du se hur många stjärnor som skulle delas ut med de nuvarande inställningarna.

Förbättring av diagram för gruppens resultat

Diagrammet du kan hitta under ”Grupper”, som visar resultaten för en hel grupp samtidigt, har nu fått ett lite annat utseende.

grupper_diagram

Om du klickar på en prick i diagrammet kan du sedan klicka på en ny knapp för att visa ett detaljdiagram, som nu kommer upp i ett eget fönster.

 

Förändringar för nompixburkar i Nomp Plus

Vi fortsätter fräscha upp Nomp Plus, och den här gången är det Nomp Plus startsida och nompixburkarna som har ändrats lite. Det är inga nya funktioner, utan allt är egentligen precis som förut. Det ser bara lite annorlunda ut, och det gäller framför allt nompixburkarna.

En nompixburk kan du använda för att motivera dina elever lite extra. Nompixburken fylls på av alla dina elever gemensamt, eller av alla elever i en viss grupp. Varje gång en av dina elever får nompix, läggs lika många nompix i burken. Eleven själv får precis lika många nompix som vanligt.

När nompixburken är fylld ordnar du själv någon sorts belöning åt eleverna, t ex film och popcorn.

Du hittar nompixburkarna under ”Uppdrag” > ”Nompixburk”. Innan du har skapat din första nompixburk kommer det att se ut så här:

nompixburkar_tom_tabell

Klicka på ”Skapa nompixburk” för att skapa en nompixburk.

Precis som tidigare kan du ange vilken grupp som nompixburken ska vara för, eller om den ska vara för alla dina elever. Varje grupp kan bara ha en aktiv nompixburk i taget. Du kan också ange en lägsta nivå som eleverna får jobba på för att fylla burken.

Dina aktiva nompixburkar kommer sedan visas i listan:

När en burk är tom kommer du att få e-post om det, och burken kommer att döljas i listan. Du kan använda filtret ”Visa fyllda nompixburkar” uppe till höger för att visa även fyllda burkar.

Fram tills nompixburken är fylld så går det också att ändra på den, eller ta bort den helt.

 

14 nya önskeuppgifter

Nu finns det 14 nya uppgifter på Nomp. Tack för alla era förslag och önskemål, vi uppskattar dem väldigt mycket! De nya uppgifterna handlar om följande:

  • Addition och subtraktion
  • Tallinjer
  • Enhetsomvandling
  • Division
  • Multiplikation
  • Decimaltal

Addition och subtraktion

Här är det blandade uppgifter med addition och subtraktion inom låga talområden, och det är alltid resultatet som ska skrivas in.

11.ARITHMETIC.1

Prova ”Addition och subtraktion upp till 5”

12.ARITHMETIC.1

Prova ”Addition och subtraktion upp till 10”

Tallinjer

De nya tallinjerna har det gemensamt att det bara är ändpunkterna som är markerade med siffror.

12.NUMBERS.6

Prova ”Tallinje upp till 10”

14.NUMBERS.4

Prova ”Tallinje med tiotal”

21.NUMBERS.3

Prova ”Tallinje med hundratal”

Enhetsomvandling

Här är det dels en enklare uppgift än de vi hade tidigare, och dels en svårare.

35.UNITS.1

Prova ”Millimeter, centimeter och decimeter”

52.UNITS.4

Prova ”Längdomvandling, med decimaltal”

Division

Här har vi lagt till en uppgift där jämna tiotal upp till hundra divideras med 10.

44.DIVISION.2

Prova ”Dela med 10”

Multiplikation

Vi har lagt till några tabellövningar som inte fanns sedan tidigare.

21.MULTIPLICATION.4

Prova ”Nollans tabell”

53.MULTIPLICATION.2

Prova ”Tabell 11”

53.MULTIPLICATION.3

Prova ”Tabell 12”

54.MULTIPLICATION.5

Prova ”Tabell 13”

54.MULTIPLICATION.6

Prova ”Tabell 14”

Decimaltal

Här representeras ett decimaltal av en figur, och man får välja vilket decimaltal som passar.

61.NUMBERS.5

Prova ”Decimaltal som figur”

 

Bättre individuell uppföljning i Nomp Plus

Nu blir det lättare att följa upp enskilda elevers resultat, och hantera deras uppdrag i Nomp Plus. Vi har gjort stora ändringar i den del av Nomp Plus som ligger under varje elev i elevlistan. Alla delar som fanns där förut finns fortfarande kvar, men en hel del är förbättrat och det har tillkommit flera nya funktioner.

Om du vill kan du se en film som visar alla ändringarna (6 minuter lång) eller fortsätta läsa här!

Allt det nya hittar du under respektive elev i din elevlista.

elevlistan

Översikten för en elev ser nu ut så här:

elev_oversikt

Uppgifter

Under ”Uppgifter” finns en helt ny sida där du kan se till exempel hur många gånger eleven har gjort varje enskild uppgift på Nomp, och vad elevens rekord är för både tid och fel. Du kan också markera uppgifter i listan och sätta stjärnor och fokusmarkeringar.

uppgifter_uppgifter

Om du klickar på knappen ”Resultat” i tabellen får du se ett helt nytt diagram som visar elevens tid och fel för just den uppgiften.

uppgift_resultat

Under den andra fliken under ”Uppgifter” finns kunskapskartan som fanns även förut, men nu kan du klicka på en uppgift i kunskapskartan för att se mer detaljer:

uppgifter_kunskapskarta

Uppdrag

Uppdragslistan för eleven visar nu inte bara dina, utan också dina Nomp-kollegors uppdrag, om eleven får uppdrag även från dina kollegor. Du kan också direkt härifrån ta bort eleven från uppdrag, eller lägga till eleven på uppdrag.

elevens_uppdrag

Aktivitet

Sedan tidigare har det varit möjligt att se exakt vad en elev har gjort per datum, men nu är det lite lättare att se detaljerna.

uppgifter_per_dag

Under fliken ”Resultatdiagram” finns ett diagram som fanns redan tidigare. Varje kategori på Nomp har en färg, och varje uppgift visas som en prick. Det som är nytt är att du kan klicka på en prick i diagrammet för att få veta mer om just den uppgiften i en sektion bredvid diagrammet.

resultatdiagram

Under fliken ”Intjänade nompix” finns ett diagram som fanns redan sedan tidigare, och under fliken ”Nedlagd tid” kan du se samma diagram över genomsnittligt antal minuter per dag som även eleverna kan se själva:

nedlagd_tid

 

 

 

 

 

Hur kan jag samverka med en kollega runt uppdragen?

När du och din kollega blivit kollegor även i Nomp Plus, så kan ni se varandras uppdrag. Du ser dina kollegors uppdrag under ”Uppdrag” > ”Kollegors uppdrag”.

kollegors_uppdrag

Du kan se resultaten av uppdragen också, förutsatt att du också har de elever som var med på kollegans uppdrag.

Du har också möjlighet att kopiera en kollegas uppdrag om du vill använda samma uppgifter till dina egna elever.

Om du och din kollega har gemensamma elever så kommer du också se din kollegas uppdrag när du tittar på en enskild elev under ”Elever”.

Hur kan jag och min kollega ha samma elever i Nomp Plus?

När du och din kollega har blivit kollegor även i Nomp Plus så kan du skicka mentorsförfrågningar för dina egna elever till din kollega. När din kollega sedan godkänner dem så kommer ni båda att vara kopplade mot eleverna och kunna ge dem uppdrag och se deras framsteg.

Så här gör du för att dela dina elever med din kollega:

 1. Gå till ”Elever” och markera de elever du vill dela genom att markera dem med kryssrutan i kanten (om du vill markera alla elever så klicka på rutan längst upp, bredvid tabellrubriken). Klicka sedan på knappen ”Dela mentorskap”.dela_mentorskap
 2. Det kommer att dyka upp en lista av möjliga kollegor. Kryssa för rätt kollega och klicka på ”Spara”.
 3. Sedan behöver din kollega logga in på Nomp Plus och gå till ”Elever”. Det kommer då att ligga mentorsförfrågningar där från dina elever, och då kan kollegan klicka ”Acceptera” på dessa för att också få dem som sina elever.