Mönster och andra nya önskeuppgifter

Vi har lagt till 13 nya önskeuppgifter till på Nomp. Den här gången är det bland annat mönster med form och färg, lite talmönster, geometri och bråk. Vi har också gjort lite ändringar i geometriuppgifter som redan fanns.

Mönster med form och färg

Här ska man fortsätta på olika typer av mönster! Det finns flera olika uppgifter med olika svårighetsnivå.

Talmönster

Den ena nya uppgiften är med två-hopp och tre-hopp, där man fyller i det mittersta talet.

Den andra nya uppgiften är svårare talmönster av olika slag.

Geometri

Här ska man välja vilket namn som passar bäst för formen som visas.

Bråk

Här ska man dra en viss andel av saker till en ruta.

Ändringar i geometriuppgifter

Är en kvadrat en sorts rektangel? Ja, det är den, och en cirkel är en sorts ellips, och en kub en sorts rätblock. Förut har det här tyvärr inte hanterats rätt i alla Nomp-uppgifter, men nu har vi rättat till det! Det påverkar de här två uppgifterna:

På dessa uppgifter kommer man nu ibland behöva välja mer än en form för att det ska bli rätt. Då är frågan formulerad ”Vilka av formerna…” snarare än ”Vilken av formerna…”.

Det finns också övningar där man ska välja rätt namn på en form som visas, och de uppgifterna är nu formulerade så här: ”Vilket namn passar bäst för den här formen?” vilket betyder att om bilden visar en kub och man kan välja på rätblock och kub, så är det kub som passar bäst även om formen förstås också är ett rätblock.

Vi har också försökt förbättra övningarna där man ska räkna ut area och omkrets på en rektangel eller kvadrat, så att måtten i bilden ska synas bättre.

 

 

22 nya önskeuppgifter!

Här kommer 22 nya önskeuppgifter, som alla önskats av Nomp-användare! Den här gången handlar det om att sortera tal i storleksordning, delbarhet, likformighet och lite annat.

Storleksordna tal

Delbarhet

Likformighet

Förenkla uttryck

Det finns många uppgifter på Nomp där man ska förenkla uttryck, men i de här två nya uppgifterna är det förenkling av uttryck utan parenteser, med subtraktion och bara en variabel.

Addition och subtraktion med flera tal

Här är det huvudräkning i flera steg, med addition och subtraktion blandat och ganska låga tal.

Pythagoras sats

Det fanns redan övningar med pythagoras sats på Nomp, men nu har vi lagt till en övning där det alltid är hypotenusan som ska räknas ut.

Multiplikation med potenser

Det fanns redan en liknande övning, men i den här är det enbart positiva exponenter.

 

Uppfräschning av geometri-uppgifter

Vi har uppdaterat många av geometri-uppgifterna och en del andra uppgifter med målet att de ska bli tydligare, mer exakta och fungera bättre även på mindre skärmar.

Här kan du se en del av de uppgifter som har uppdaterats:

Uppföljning på gruppnivå i Nomp Plus

Nu har det hänt en hel del under ”Grupper” i Nomp Plus!

Det viktigaste för dig att veta är att vi har ändrat hur man lägger till och tar bort elever i grupper. Knappen ”Tilldela grupp” under ”Elever” är borta, och du behöver i stället gå till ”Grupper” för att göra detta.

Det finns också helt nya möjligheter att följa upp dina elevers aktivitet på gruppnivå. Även du som inte använder grupper i Nomp Plus har tillgång till detta, för nu finns det en virtuell grupp som heter ”Alla elever” som alltid syns där.

Skapa, ta bort och ändra namn på grupp

Precis som förut kan du skapa nya grupper, ta bort grupper och ändra namn på grupper under ”Grupper”.

I grupplistan finns det nu en virtuell grupp med namnet ”Alla elever”. Den kan du inte ta bort eller ändra namn på. Den innehåller alltid alla elever som du har under ”Elever”.

Kom ihåg att samma elev kan vara med i flera grupper!

Ändra medlemmar i grupper

För att ändra vilka elever som ingår i en grupp klickar du på ”Ändra medlemmar” på gruppens rad.

Så här ser det ut när du ändrar gruppmedlemmar:

På ena sidan visas medlemmarna i gruppen, och på andra visas de elever som inte är medlemmar. Du kan lägga till alla eller ta bort alla med en knapptryckning, eller markera en eller flera elever och lägga till eller ta bort.

På det här sättet kan du nu hantera medlemskapet i en grupp utan att det riskerar att påverka medlemskapet i andra grupper, som det kunde göra tidigare.

Översikt över en grupps aktivitet

Om du klickar på en grupp i listan får du se en översikt över vad gruppen har gjort under den senaste månaden.

Klicka på datumintervallet uppe till höger för att ändra vilken tidsperiod som omfattas. Det finns snabbval för i dag, i går, senaste 7 dagarna, senaste 30 dagarna, den här terminen och det här läsåret. Du kan även välja ett eget datumintervall.

På det här sättet kan du enkelt få en överblick över vad gruppen har jobbat med i dag, eller under senaste veckan.

Aktivitet per elev

Om du klickar på underfliken ”Aktivitet” kommer du till ett diagram som visar hur mycket varje elev i gruppen har jobbat.

Du kan välja om diagrammet ska visa repetitioner, tid eller nompix.

Den streckade linjen i diagrammet visar medianvärdet för gruppen.

Aktivitet per uppgift

Här kan du se exakt vilka uppgifter eleverna jobbat med under den valda tidsperioden, hur många repetitioner de gjort sammanlagt och hur lång tid det har tagit.

Resultat för grupp

På underfliken ”Resultat” finns det resultatdiagram som redan fanns under ”Grupper”.

I diagrammet visas en prick per elev och kategori. Alla prickar för en viss elev har samma färg. Håll pekaren över en prick för att se vilken elev och kategori den gäller. Du kan lätt se om det är någon elev i gruppen som sticker ut, alltså som har ovanligt många fel eller att det tar ovanligt lång tid.

En skillnad är att du nu styr vilken tidsperiod som resultatdiagrammet ska omfatta med hjälp av tidsintervallet uppe till höger, i stället för den månadsväljare som fanns under diagrammet förut. Du kan fortfarande filtrera per kategori med hjälp av kategoriväljaren ovanför diagrammet.

Om du klickar på en prick i diagrammet kan du sedan klicka på knappen ”Visa alla resultat…” för att få se ett mer detaljerat diagram för den kategori som pricken du klickade på hör till.

På denna nivå motsvarar varje prick en Nomp-uppgift. Alla prickar för en viss elev har även här samma färg. Håll pekaren över en prick för att se vilken elev och uppgift den gäller.

Video

Här visar Marianne hur det nya ser ut och funkar:

 

 

Viktigt om synkronisering med Google Classroom

Du som använder Google Classroom, men också redan har dina elever i Nomp Plus, kan ändå använda synkroniseringen.

Fördelen med det är att du senare bara behöver lägga till och ta bort elever i Classroom, och sedan kan du få över ändringarna till Nomp Plus bara genom att använda synkroniseringen.

Det är dock väldigt viktigt att du först ser till att alla elever har samma användarnamn i Nomp som deras e-postadress i Classroom! Om en elev till exempel har användarnamnet ”anna” i Nomp, och e-postadressen ”anna@skola.se”​ i Classroom, så kommer eleven få dubbla användare när du synkroniserar. Om du ändå vill använda synkroniseringen behöver du först ändra elevernas användarnamn i Nomp Plus så att de är samma som e-postadresserna i Classroom. Här kan du se hur du gör det.

Om du har använt synkroniseringen så att du råkat få dubbla användare för eleverna, så hör av dig till oss så kan vi hjälpa till att ordna upp det.

Använder du Google Classroom? Då har vi en bra nyhet för dig i Nomp Plus!

Du som använder Google Classroom kan nu importera dina elever från Google Classroom till Nomp Plus.

Om du vill göra detta är det första du gör att gå till ”Grupper” och klicka på ”Synka med Google Classroom”. Om du har Google Classroom så prova gärna, du kommer ha möjlighet att avbryta längre fram om du vill.

Första gången du gör detta kommer du att behöva välja Google-användare och ge Nomp tillåtelse att läsa från Google Classroom.

Det första steget är att du väljer vilka klasser du vill synka:

När du har valt den klass eller klasser som du vill synka klickar du på ”Nästa”-knappen. Då kommer du få se vad resultatet kommer bli:

Här ser du precis hur många grupper som kommer läggas till eller tas bort, och hur många elever som kommer läggas till eller tas bort. Om det ser bra ut så kan du klicka på ”Synkronisera” så kommer synkroniseringen att utföras.

Om du redan har dina elever i Nomp Plus, så behöver du vara lite försiktig. Innan du synkroniserar måste du se till att de har samma användarnamn i Nomp som de har e-postadresser i Google Classroom. Annars kommer de att få dubbla användare. Du kan läsa mer om det här.

De nya eleverna kan nu logga in med Google-inloggning. Om du också vill att de ska kunna logga in i någon av apparna behöver du sätta ett Nomp-lösenord åt dem. Det kan du göra under ”Elever”.

När du senare gör ändringar i Google Classroom, som att till exempel lägga till eller ta bort elever, så kan du göra om synkroniseringen från Nomp Plus för att få samma ändringar genomförda där.

Här visar Stefan hur det går till att importera elever från Google Classroom till Nomp Plus:

Kort division på Nomp

Det har ju länge funnits uppställningar i addition, subtraktion och multiplikation på Nomp. Nu finns det även uppställningar för division. Specifikt är det kort division, och det ser ut så här:

Man kan alltid välja att göra en förenkling först, och ibland måste man göra det:

Några av de divisionsuppgifter som redan fanns kommer nu alltid att presenteras som kort division. Det är:

Här kan du se hur kort division funkar på Nomp:

Om du är lärare eller förälder och har Nomp Plus kan du göra uppdrag med kort division. Läs mer om det här!

 

Nomp Plus: Uppdrag med kort division

Det har ju länge funnits uppställningar i addition, subtraktion och multiplikation på Nomp. Nu kan du även välja att låta eleverna använda kort division i divisionsuppgifterna.

Vissa divisionsuppgifter kommer visas som kort division för eleverna även om de inte har något uppdrag, men med hjälp av uppdrag finns det några till divisionsuppgifter du kan välja att låta eleverna lösa med kort division.

Så här hittar du de divisionsuppgifter som går att få med kort division:

När du skapar ett uppdrag med de här uppgifterna, så se till att ”Visa som uppställning” är ikryssat på tredje fliken när du gör uppdrag:

Nu kan du välja till extra bildstöd i uppdrag på över 150 uppgifter!

Många har efterfrågat extra bildstöd i Nomp-uppgifterna, och nu har vi lagt till det på över 150 uppgifter. Eftersom det gäller uppgifter som redan finns på Nomp, och att bildstödet ofta gör uppgifterna lättare, så är detta något som du själv kan välja att aktivera i uppdragen till dina elever.

Så här aktiverar du bildstöd i uppdrag

När du väljer uppgifter till ett uppdrag så kan du hitta de uppgifter som har extra bildstöd genom att aktivera filtret ”Visa endast uppgifter som har extra bildstöd”:

På sista fliken där du ställer in antal repetitioner behöver du se till att ”Visa extra bildstöd” är ikryssat:

Så här ser det ut för eleverna

Bildstöd i additionsuppgifter

Bildstöd i subtraktionsuppgifter

Bildstöd i multiplikationsuppgifter

Bildstöd i divisionsuppgifter

Bildstöd i addition med bråktal

Bildstöd i volymuppgifter

 

 

 

 

Nya belöningssymboler på Nomp!

Du vet de där belöningssymbolerna som man får när man gör klart ett uppdrag? Det kan vara ett hjärta, en stjärna, en smiley, en diamant eller något annat beroende på vad den som gjorde uppdraget väljer.

I våras frågade vi efter förslag på nya belöningssymboler, och vi fick jättemånga bra förslag. Nu har vi lagt till 35 nya belöningssymboler. Hoppas att du hittar en ny favorit!