Ny Android-app för Nomp

Vi har gjort en helt ny Android-app för Nomp nu, där det går att spara sin inloggning precis som i appen för iPad och iPhone. Via Android-appen går det också att logga in som den Google-användare man är inloggad som på telefonen/surfplattan.

device-2016-08-22-015343device-2016-08-22-015434device-2016-08-22-015543device-2016-08-22-015631

Klicka här för att komma till Nomp-appen på Google Play!

 

 

43 nya uppgifter om potenser och kvadratrötter

Det är många som hört av sig och efterfrågat uppgifter om potenser och kvadratrötter på Nomp, och nu finns det äntligen en hel massa sådana uppgifter. Om det är något du saknar, så mejla gärna oss!

Skriv i potensform

83.NUMBERS.1

Räkna ut värdet

83.NUMBERS.2

Högst och lägst

83.NUMBERS.6

Räkna med potenser

95.DIVISION.1

Kvadratrötter

95.MULTIPLICATION.1

 

 

Nytt läsår! Behöver du ändra något?

Nytt läsår, nya elever, kanske nya kollegor? Här kan du hitta beskrivningar av hur du ser till att även Nomp hänger med i det nya.

Elever som har slutat

Behöver du ta bort några elever som har slutat? Här kan du se hur du gör det.

Tänk på att om du är ansluten till en skollicens och det finns andra lärare som också är kopplade mot eleverna så behöver de andra lärarna också ta bort eleverna på samma sätt. Du kan se vilka elever som räknas till skollicensen, och även ta bort elever, under licenshanteringen i Nomp Plus. Här kan du läsa mer om det.

Nya elever

Har du fått några nya elever? Här kan du se hur du lägger till nya elever i Nomp Plus.

Tänk på att om eleverna redan sedan tidigare har egna Nomp-användare så fungerar det annorlunda mot om du ska skapa nya elevanvändare åt dem. Då behöver eleverna logga in och lägga till dig som sin vuxen först.

Elever som har bytt lärare

Det enklaste sättet att flytta elever från en lärare till en annan i Nomp Plus är att först bli kollegor i Nomp Plus. Det går bra även om ni inte är på samma skollicens utan till exempel har varsin lärarlicens. Här kan du se hur det går till att föra över elever till en annan lärare som har Nomp Plus.

Lärare som har slutat

Har någon lärare som är ansluten till er skollicens slutat? Du kan ta bort läraren från skollicensen så att lärarens elever inte längre räknas till skollicensen. Här kan du se hur du gör det.

Nya lärare

Är det en ny lärare som ska ansluta sig till er skollicens? Här kan du läsa hur en lärare gör för att ansluta sig till en skollicens.

Något annat?

Har du några andra frågor som gäller detta eller något annat som handlar om Nomp eller Nomp Plus, så mejla gärna till oss!

Störst och minst, och 27 andra nya önskeuppgifter på Nomp

Vi har lagt till två till nya nivåer på Nomp:

På de här nivåerna hittar du mestadels uppgifter som redan fanns sedan tidigare, men som har flyttats uppåt. Väldigt många av uppgifterna på nivå 1A till 1E har flyttats till en annan 1-nivå än de fanns på tidigare. Detta för att få plats för 28 nya uppgifter, som finns utspridda på 1-nivåerna. Alla de här nya uppgifterna har önskats av lärare!

De nya uppgifterna handlar om:

 • Begrepp
 • Addition med bildstöd
 • Dela upp tal
 • Talsekvenser
 • Subtraktion
 • Pengar
 • Addera/subtrahera deciliter och liter

Begrepp

Här handlar det om längre, längst, kortare, kortast, större, störst, mindre och minst.

11.UNITS.4

Addition med bildstöd

Här finns det additionsuppgifter upp till 5 eller upp till 10, med bildstöd.

12.ADDITION.14

Dela upp tal

Det finns nu övningar som handlar om att dela upp tal från 2 till 10.

dela_upp_tal

Talsekvenser

Det finns tre nya talföljdsuppgifter.

13.ORDER.6

Subtraktion

Det saknades en subtraktionsuppgift upp till 20 utan övergång där man dessutom bara subtraherar ental. Men nu finns det en sådan!

15.SUBTRACTION.1

Pengar

Det finns sedan tidigare en liknande uppgift som är upp till 50, men nu finns det också en som bara går upp till 20.

15.UNITS.1

Addera/subtrahera deciliter och liter

De volymövningar som fanns sedan tidigare var ganska svåra, så nu har vi lagt till några som är lättare.

17.UNITS.1

ABC

Hur tar vi bort elever från skollicensen?

Det vanliga är att varje lärare själv tar bort elever som har slutat. Här finns det en beskrivning av hur det går till. När alla lärare på skollicensen har tagit bort en elev så räknas inte eleven till skollicensen längre.

Om detta inte är en möjlig lösning så går det också att ta bort elever från skollicensen under ”Hantera licenser”. Det som händer när du tar bort elever på det sättet är att elevernas koppling tas bort från alla lärare som är anslutna till skollicensen. Då kommer eleven inte längre att räknas in i skollicensen längre. Så här gör du:

 1. Gå till ”Hantera licenser” på menyn under ditt användarnamn.
 2. Markera den eller de elever som ska tas bort i listan.
 3. Klicka på ”Ta bort elever från alla lärare”.
 4. Svara ”Ja” på frågan som dyker upp.

ta_bort_elever_fran_alla_larare

 

25 nya geometriuppgifter: cirklar, volym, Pythagoras sats!

Den här veckan har vi lagt till 25 nya geometri-uppgifter på Nomp. De handlar om cirklar, volym på tredimensionella former, samt Pythagoras sats.

Pythagoras sats

91.GEOMETRY.1

Prova ”Pythagoras sats”

91.GEOMETRY.2

Prova ”Pythagoras sats, även omkrets”

Cirklar

81.GEOMETRY.1

Prova ”Cirklar: Radie och diameter”

81.GEOMETRY.2

Prova ”Cirkelns omkrets, flerval”

81.GEOMETRY.3

Prova ”Cirkelns omkrets”

82.GEOMETRY.1

Prova ”Cirkelns area, flerval”

82.GEOMETRY.2

Prova ”Cirkelns area”

83.GEOMETRY.1

Prova ”Area för cirkelsektor, flerval”

83.GEOMETRY.2

Prova ”Area för cirkelsektor”

84.GEOMETRY.1

Prova ”Blandade cirkel-frågor (flerval)”

84.GEOMETRY.2

Prova ”Blandade cirkel-frågor”

Volym

91.GEOMETRY.3

Prova ”Volym på rätblock”

91.GEOMETRY.4

Prova ”Volym på rätblock (lite svårare)”

92.GEOMETRY.1

Prova ”Volym på rätblock (större)”

92.GEOMETRY.2

Prova ”Volym på rätblock (mindre)”

92.GEOMETRY.3

Prova ”Räkna ut sida på rätblock”

93.GEOMETRY.1

Prova ”Volym och sida på kub”

94.GEOMETRY.1

Prova ”Volym på cylinder från basarea”

94.GEOMETRY.2

Prova ”Volym på cylinder, flerval”

94.GEOMETRY.3

Prova ”Volym på cylinder”

94.GEOMETRY.4

Prova ”Volym på kon från basarea”

95.GEOMETRY.1

Prova ”Volym på kon, flerval”

95.GEOMETRY.2

Prova ”Volym på kon”

95.GEOMETRY.3

Prova ”Volym på klot, flerval”

95.GEOMETRY.4

Prova ”Volym på klot”

Omvandla area och volym på Nomp: 12 nya övningar!

Nu har Nomp fått några nya övningar som handlar om omvandling av area och volym. Sammanlagt är det 12 nya övningar.

Omvandla area

81.UNITS.1

Prova ”Kvadratmeter, kvadratkilometer, kvadratmil och hektar”

82.UNITS.1

Prova ”Kvadratmillimeter, kvadratcentimeter och kvadratdecimeter”

82.UNITS.2

Prova ”Kvadratmillimeter, kvadratcentimeter, kvadratdecimeter och kvadratmeter”

84.UNITS.1
Prova ”Omvandling av kvadratmått – mm2, cm2, dm2, m2, km2 och mil2

84.UNITS.2
Prova ”Areaomvandling, med decimaltal”

Omvandla volym

91.UNITS.1

Prova ”Omvandla volymenheter med meterbas”

91.UNITS.2

Prova ”Från meterbas till literbas”

91.UNITS.3
Prova ”Från meterbas till literbas (svårare)”

92.UNITS.1
Prova ”Från literbas till meterbas”

92.UNITS.2

Prova ”Från literbas till meterbas (svårare)”

93.UNITS.1

Prova ”Omvandla volym”

93.UNITS.2
Prova ”Omvandla volym (svårare)”

Öva procent på Nomp: 16 nya övningar!

Nu har Nomp 16 nya övningar, som alla har med procent att göra.

Procent och decimaltal

81.PERCENTAGE.1

Prova ”Skriv procent som decimaltal”

Procent och bråktal

82.FRACTIONS.2

Prova ”Procent som bråktal”

82.FRACTIONS.4

Prova ”Skriv bråktal som procent > 100%”

82.FRACTIONS.5

Prova ”Skriv bråktal som procent”

83.FRACTIONS.1

Prova ”Skriv bråktal som procent, större tal”

83.FRACTIONS.2

Prova ”Skriv bråktal som procent, ännu större tal”

Procentuell förändring

81.PERCENTAGE.2

Prova ”Procentuell ökning”

82.PERCENTAGE.1

Prova ”Procentuell minskning”

82.PERCENTAGE.2

Prova ”Procentuell förändring” (ökning och minskning blandat)

91.PERCENTAGE.1

Prova ”Procentuell ökning (två ökningar)”

91.PERCENTAGE.2

Prova ”Procentuell minskning (två minskningar)”

91.PERCENTAGE.3

Prova ”Procentuell förändring (två förändringar)”

Ränta

83.PERCENTAGE.1

Prova ”Ränta”

83.PERCENTAGE.2

Prova ”Ränta inklusive belopp”

84.PERCENTAGE.1

Prova ”Ränta, hel- och halvår”

84.PERCENTAGE.2

Prova ”Ränta, olika tidsperioder”

 

Nio nya nivåer på Nomp, och 25 nya uppgifter!

Nu finns det hela nio nya nivåer på Nomp!

De flesta av uppgifterna på de nya nivåerna är än så länge låsta. De kommer att öppnas under de kommande veckorna. På de uppgifterna står det just nu ”Denna uppgift är ännu inte tillgänglig”.

annu_inte_tillganglig

Men det finns redan nu 25 nya uppgifter på de nya nivåerna! Övningarna som redan finns där handlar om bråktal, decimaltal, negativa tal och blandade räknesätt.

Övningar med bråktal och/eller decimaltal

81.FRACTIONS.1

Prova ”Addition med bråktal”

81.FRACTIONS.2

Prova ”Subtraktion med bråktal”

81.FRACTIONS.3

Prova ”Multiplikation med bråktal”

81.FRACTIONS.4

Prova ”Division med bråktal”

81.MULTIPLICATION.1

Prova ”Multiplikation med decimaltal < 1”

82.DIVISION.1

Prova ”Division med decimaltal”

82.DIVISION.2

Prova ”Division med decimaltal < 1”

82.FRACTIONS.1

Prova ”Decimaltal som bråktal”

82.FRACTIONS.3

Prova ”Skriv bråktal som decimaltal”

Övningar med negativa tal

81.ARITHMETIC.1

Prova ”Addition och subtraktion med negativa tal”

81.ARITHMETIC.2

Prova ”Addition och subtraktion med negativa tal, lite svårare”

91.MULTIPLICATION.1

Prova ”Multiplikation med negativa tal”

91.DIVISION.1

Prova ”Division med negativa tal”

91.ARITHMETIC.1

Prova ”Multiplikation och addition med negativa tal”

91.ARITHMETIC.2

Prova ”Multiplikation och subtraktion med negativa tal”

91.ARITHMETIC.3

Prova ”Division och addition med negativa tal”

91.ARITHMETIC.4

Prova ”Division och subtraktion med negativa tal”

91.ARITHMETIC.5

Prova ”Multiplikation och division med negativa tal”

91.ARITHMETIC.6

Prova ”Blandade räknesätt med negativa tal”

Övningar med blandade räknesätt

82.ARITHMETIC.1

Prova ”Prioriteringsregeln med 3-4 tal”

82.ARITHMETIC.2

Prova ”Prioriteringsregeln med 4-5 tal”

83.ARITHMETIC.1

Prova ”Multiplikation med parenteser”

83.ARITHMETIC.2

Prova ”Multiplikation med parenteser (svårare)”

84.ARITHMETIC.1

Prova ”Räkna med parenteser”

84.ARITHMETIC.2

Prova ”Räkna med parenteser (svårare)”

 

Nu kan du använda din Google-användare för att logga in på Nomp!

logga_in_med_google

Om du redan brukar vara inloggad på Google på till exempel din Chromebook, så kan du nu logga in väldigt smidigt på Nomp också. Klicka i så fall på Google-knappen när du ska logga in på Nomp!

Om din Nomp-användare redan heter samma sak som din Google-användare kommer du bara behöva klicka på ”Sign in” på nästa sida, och sedan godkänna att Nomp får använda din Google-inloggning.

Om din Nomp-användare heter något annat än din Google-användare så kommer du behöva ändra ditt användarnamn på Nomp för att kunna logga in på det här sättet. Klicka i så fall på ”Jag har redan en Nomp-användare med ett annat namn” när du ser det här:

logga_in_med_google_byt_namn

När du har gjort detta kommer du nästa gång bara behöva klicka på den röda Google-knappen för att logga in, och sedan kommer resten att fungera automatiskt.