Önskeuppgifter

Vi är glada att det är så många som hör av sig och önskar nya uppgifter på Nomp! Nu har vi lagt till tolv nya uppgifter som har önskats av lärare.

Textuppgift

Den textuppgift som finns sedan tidigare på 1D innehåller addition och subtraktion upp till 20. Om man vill ha enklare tal i sina textuppgifter kan man nu prova denna i stället:

14.PROBLEM_SOLVING.2

Addition och subtraktion

Vi har kompletterat våra additions- och subtraktionsuppgifter med:

Algebra

För tre månader sedan lade vi till algebra-uppgifter på Nomp. Dessa har vi nu kompletterat med några enklare algebra-övningar på lägre nivåer:

21.ALGEBRA.1

Klockan

Det finns sedan tidigare många klock-övningar på Nomp, men det saknades en uppgift som fokuserade på tjugo i, tjugo över, tio i och tio över. Nu har vi lagt till en sådan:

23.TIME.1

Avrundning

Avrundningsuppgifter hade vi sedan tidigare, men det fanns önskemål om ett par enklare sådana så vi har lagt till:

Statistik

För tre månader sedan lade vi också till statistik-uppgifter på Nomp. Nu har vi lagt till några enklare övningar där man får tolka tabeller och diagram:

43.STATISTICS.2

 

Om du också saknar någon speciell uppgift på Nomp så hör gärna av dig till oss! Vi fortsätter att lägga till nya uppgifter på Nomp allt eftersom.

 

 

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.