Nomp 5.37: Bättre uppdragsdiagram

Vi har förbättrat uppdragsdiagrammet så att det går att se i vilken ordning en elev har gjort de olika repetitionerna på en uppgift. Då kan man se om det kanske har gått bättre och bättre för eleven för varje repetition.

I diagrammet som visar hur det har gått för alla eleverna på uppdraget klickar du först på den elev du vill titta närmare på:

uppdrag_diagram_elev

 

I det diagram som visas då ser du den elevens repetitioner som hör till uppdraget. Där kan du hålla muspekaren över, eller klicka på, en valfri punkt för att se i vilken ordning repetitionerna gjordes:

uppdrag_diagram_repetition

 

I exemplet var det alltså vid repetition två av tre som eleven gjorde flest fel på just den här uppgiften.

 

Facebooktwittergoogle_plus
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne har över femton års erfarenhet som systemutvecklare, i huvudsak med att konstruera börssystem. Hon driver Nomp.se tillsammans med Stefan.
Marianne Norberg

Latest posts by Marianne Norberg (see all)