Nomp 5.37: Bättre uppdragsdiagram

Vi har förbättrat uppdragsdiagrammet så att det går att se i vilken ordning en elev har gjort de olika repetitionerna på en uppgift. Då kan man se om det kanske har gått bättre och bättre för eleven för varje repetition.

I diagrammet som visar hur det har gått för alla eleverna på uppdraget klickar du först på den elev du vill titta närmare på:

uppdrag_diagram_elev

 

I det diagram som visas då ser du den elevens repetitioner som hör till uppdraget. Där kan du hålla muspekaren över, eller klicka på, en valfri punkt för att se i vilken ordning repetitionerna gjordes:

uppdrag_diagram_repetition

 

I exemplet var det alltså vid repetition två av tre som eleven gjorde flest fel på just den här uppgiften.

 

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.
Marianne Norberg

Latest posts by Marianne Norberg (see all)