Lättare övningar med tabeller och diagram

Det finns sedan tidigare flera övningar på Nomp för tabeller och diagram. Det har dock funnits önskemål om enklare övningar för detta. Nu har vi lagt till fyra nya övningar för tabeller och diagram.

”Antal i tabeller och diagram” på nivå 2C

Här ska man hitta hur många det är av en viss kategori.

23.STATISTICS.1

”Hitta i tabeller och diagram” på nivå 2C

Här ska man hitta vilken kategori som det finns ett visst antal av.

23.STATISTICS.2

”Högst och lägst i tabeller och diagram” på nivå 2D

Här ska man hitta vilken kategori som det finns flest eller färst av.

24.STATISTICS.1

”Skillnader i tabeller och diagram” på nivå 2D

Här ska man räkna ut skillnader i antal mellan olika kategorier.

24.STATISTICS.2

 

 

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.