Mer stöd när du skapar individuella uppdrag

Nyligen blev det möjligt att se stjärnor och fokus-sikten när du skapar uppdrag för en elev. Nu går det också att se vilka uppgifter eleven redan har aktiva uppdrag för, och elevens rekordtid för valda uppgifter.

När du skapar ett uppdrag åt bara en elev så syns det i listan av uppgifter vilka uppgifter som eleven redan har i aktiva uppdrag:

skapa_uppdrag_aktiva_uppdrag

 

Det är bara uppdrag som fortfarande är aktiva (inte arkiverade) och som är skapade av dig som räknas. Om eleven har uppdrag från en annan lärare eller förälder så avspeglas det inte här.

När du har valt uppgifter åt eleven och ska ange antal repetitioner eller antal sekunder som eleven har på sig att klara en repetition, så kan du se elevens rekordtid för uppgiften:

skapa_uppdrag_elevens_rekordtid

 

 

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.
Marianne Norberg

Latest posts by Marianne Norberg (see all)