Dela ut stjärnor direkt från uppdragsresultat i Nomp Plus

Sedan tidigare kan man sätta stjärnor på uppgifter i kunskapskartan för en elev. Stjärnorna betyder att eleven har bemästrat uppgiften, och stjärnorna visas även för eleven.

status_i_kunskapskartan

Nu går det dessutom att dela ut stjärnor till eleverna baserat på resultatet från ett uppdrag.

Detta gör du från en ny flik under uppdragsresultatet: ”Uppgifter”. Klicka på ett uppdrag i uppdragslistan för att hitta dit.

uppdrag_rapport_uppgifter

 

Resultatet på uppdraget visas här per uppgift. I exemplet har eleverna som har uppdraget gjort sammanlagt 12 repetitioner per uppgift.

Klicka på ”i”-symbolen för att visa hur det gick för de enskilda eleverna på den uppgiften:

uppdrag_rapport_uppgifter_detaljer

 

För att dela ut stjärnor, markera en uppgift i listan och klicka på ”Dela ut stjärnor”. Du får då upp ett fönster som ser ut så här:

dela_ut_stjarnor

Här får du ange hur lång mediantid eleven ska ha klarat uppgiften under, och maximalt medianantal fel eleven får ha för att anses ha bemästrat uppgiften. Du ser längst ner hur många elever som skulle få en stjärna med de värden som står för tillfället, och detta värde uppdateras om du justerar värdena.

Det är elevens mediantid och medianantal fel som räknas här, och eleven kan alltså ha haft sämre repetitioner också.

Klicka på ”Spara” när du är nöjd med inställningarna. De elever som har uppdraget och har klarat den uppgiften med det önskade resultatet kommer då att få en stjärna på uppgiften.

 

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.