Bättre sökfunktion i Nomp Plus

Alla tabeller i Nomp Plus har en sökfunktion. I denna kan du nu använda citationstecken för att söka efter ord som står tillsammans.

Om du inte använder citationstecken så kan de ord du söker efter stå var för sig. Detta är oftast bra, som här då en sökning bland uppgifterna efter addition 50 visar alla uppgifter som innehåller ”addition” och ”50”:

tabellsokning_uppgifter

Men ibland behövs citationstecken för att det ska bli rätt. Här söker jag efter grupp 2 och får ändå med en elev från grupp 1 eftersom även den innehåller både ”grupp” och ”2”: tabellsokning_utan_citationstecken

Med citationstecken kan jag söka efter ”grupp 2” och få fram rätt elever:

tabellsokning_med_citationstecken

Det går också att ha citationstecken runt en del av sökningen, som här där jag sökt i uppgifterna efter addition ”utan övergång”:

tabellsokning_uppgifter_citationstecken

För att välja alla rader som syns för tillfället använder du nu den lilla kryssrutan i tabellrubriken:

valj_alla

Nedanför tabellen visar ”Valda:” hur många rader som är valda just nu.

Precis som tidigare kan du styra hur många rader som ska visas per sida, men det ser nu lite annorlunda ut:

tabellrader_per_sida

 

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.
Marianne Norberg

Latest posts by Marianne Norberg (see all)