Nu kan du öva på överslagsräkning på Nomp!

Nu finns det sex helt nya uppgifter på Nomp. Alla handlar om överslagsräkning!

Överslagsräkning med tiotal

Överslagsräkning med tiotal

Prova ”Överslagsräkning med tiotal” (du behöver inte vara inloggad)

Överslagsräkning med hundratal

Överslagsräkning med hundratal

Prova ”Överslagsräkning med hundratal” (du behöver ha bronsmedalj på ”Överslagsräkning med tiotal” först)

Överslagsräkning med tusental

Överslagsräkning med tusental

Prova ”Överslagsräkning med tusental” (du behöver ha bronsmedalj på ”Överslagsräkning med hundra” först)

Överslagsräkning med heltal

Överslagsräkning med heltal

Prova ”Överslagsräkning med heltal” (du behöver inte vara inloggad)

Mer överslagsräkning med heltal

Mer överslagsräkning med heltal

Prova ”Mer överslagsräkning med heltal” (du behöver ha silvermedalj på ”Överslagsräkning med heltal” först)

Textuppgifter med överslagsräkning

Textuppgifter med överslagsräkning

Prova ”Textuppgifter med överslagsräkning” (du behöver ha silvermedalj på ”Mer överslagsräkning med heltal” först)

Uppdrag med överslagsräkning

Så här hittar du enkelt de nya uppgifterna om du har Nomp Plus och vill ha med dem i ett uppdrag:

uppdrag_overslag

 

Facebooktwittergoogle_plus
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne har över femton års erfarenhet som systemutvecklare, i huvudsak med att konstruera börssystem. Hon driver Nomp.se tillsammans med Stefan.
Marianne Norberg

Latest posts by Marianne Norberg (see all)