21 nya önskeuppgifter på Nomp!

Vi har lagt till 21 nya uppgifter som önskats av lärare:

  • Positionssystemet
  • Växla mellan bråkform och blandad form
  • Skriv som decimaltal
  • Multiplikation och division med 0,1 och 0,01
  • Hastighet
  • Addition och subtraktion med decimaltal

Positionssystemet

15.NUMBERS.3

Prova ”Positionssystemet, tvåsiffriga tal”

23.NUMBERS.2

Prova ”Positionssystemet, tresiffriga tal”

34.NUMBERS.1
Prova ”Positionssystemet, fyrsiffriga tal”

51.NUMBERS.4
Prova ”Positionssystemet, med decimaltal”

53.NUMBERS.5
Prova ”Positionssystemet, med tusendelar”

Växla mellan bråkform och blandad form

42.FRACTIONS.2

Prova ”Blandad form till bråkform”

43.FRACTIONS.3
Prova ”Bråkform till blandad form”

Skriv som decimaltal

52.FRACTIONS.5

Prova ”Skriv andelar som decimaltal”

54.FRACTIONS.4

Prova ”Skriv andelar som decimaltal (med hundradelar)”

Multiplikation och division med 0,1 och 0,01

61.MULTIPLICATION.2

Prova ”Multiplikation med 0,1 och 0,01”

62.DIVISION.2
Prova ”Division med 0,1 och 0,01”

Hastighet

65.UNITS.2

Prova ”Kilometer i timmen”

65.UNITS.3

Prova ”Meter per sekund”

Addition och subtraktion med decimaltal

51.ADDITION.7

Prova ”Addition: tal med tiondelar, utan övergång”

51.ADDITION.8

Prova ”Addition: tal med tiondelar, med övergång”

52.SUBTRACTION.3

Prova ”Subtraktion: tal med tiondelar, utan övergång”

52.SUBTRACTION.4

Prova ”Subtraktion: tal med tiondelar, med övergång”

53.ADDITION.5

Prova ”Addition: tal med hundradelar, utan övergång”

54.ADDITION.3

Prova ”Addition: tal med hundradelar, med övergång”

53.SUBTRACTION.3

Prova ”Subtraktion: tal med hundradelar, utan övergång”

53.SUBTRACTION.4

Prova ”Subtraktion: tal med hundradelar, med övergång”

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.
Marianne Norberg

Latest posts by Marianne Norberg (see all)