Resultat för en hel grupp i samma diagram

Under ”Grupper” i Nomp Plus går det nu att se ett diagram som visar resultaten för samtliga elever i en grupp.

Klicka på ”Resultat”-knappen i gruppvyn för att se diagrammet.

elevgrupper_resultat

I diagrammet visas en prick per elev och kategori. Alla prickar för en viss elev har samma färg. Håll pekaren över en prick för att se vilken elev och kategori den gäller.

grupp_resultat_per_kategori

Du kan ändra vad som visas i diagrammet genom att dra i månadsväljaren (som styr hur långt bak i tiden resultaten ska hämtas), eller välja att bara se en kategori:

grupp_resultat_en_kategori

Om du klickar på en prick så får du se mer detaljer för den kategori som pricken hör till. På denna nivå motsvarar varje prick en Nomp-uppgift. Alla prickar för en viss elev har även här samma färg. Håll pekaren över en prick för att se vilken elev och uppgift den gäller.

grupp_resultat_kategori_detaljer

 

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.