Bättre individuell uppföljning i Nomp Plus

Nu blir det lättare att följa upp enskilda elevers resultat, och hantera deras uppdrag i Nomp Plus. Vi har gjort stora ändringar i den del av Nomp Plus som ligger under varje elev i elevlistan. Alla delar som fanns där förut finns fortfarande kvar, men en hel del är förbättrat och det har tillkommit flera nya funktioner.

Om du vill kan du se en film som visar alla ändringarna (6 minuter lång) eller fortsätta läsa här!

Allt det nya hittar du under respektive elev i din elevlista.

elevlistan

Översikten för en elev ser nu ut så här:

elev_oversikt

Uppgifter

Under ”Uppgifter” finns en helt ny sida där du kan se till exempel hur många gånger eleven har gjort varje enskild uppgift på Nomp, och vad elevens rekord är för både tid och fel. Du kan också markera uppgifter i listan och sätta stjärnor och fokusmarkeringar.

uppgifter_uppgifter

Om du klickar på knappen ”Resultat” i tabellen får du se ett helt nytt diagram som visar elevens tid och fel för just den uppgiften.

uppgift_resultat

Under den andra fliken under ”Uppgifter” finns kunskapskartan som fanns även förut, men nu kan du klicka på en uppgift i kunskapskartan för att se mer detaljer:

uppgifter_kunskapskarta

Uppdrag

Uppdragslistan för eleven visar nu inte bara dina, utan också dina Nomp-kollegors uppdrag, om eleven får uppdrag även från dina kollegor. Du kan också direkt härifrån ta bort eleven från uppdrag, eller lägga till eleven på uppdrag.

elevens_uppdrag

Aktivitet

Sedan tidigare har det varit möjligt att se exakt vad en elev har gjort per datum, men nu är det lite lättare att se detaljerna.

uppgifter_per_dag

Under fliken ”Resultatdiagram” finns ett diagram som fanns redan tidigare. Varje kategori på Nomp har en färg, och varje uppgift visas som en prick. Det som är nytt är att du kan klicka på en prick i diagrammet för att få veta mer om just den uppgiften i en sektion bredvid diagrammet.

resultatdiagram

Under fliken ”Intjänade nompix” finns ett diagram som fanns redan sedan tidigare, och under fliken ”Nedlagd tid” kan du se samma diagram över genomsnittligt antal minuter per dag som även eleverna kan se själva:

nedlagd_tid

 

 

 

 

 

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.
Marianne Norberg

Latest posts by Marianne Norberg (see all)