14 nya önskeuppgifter

Nu finns det 14 nya uppgifter på Nomp. Tack för alla era förslag och önskemål, vi uppskattar dem väldigt mycket! De nya uppgifterna handlar om följande:

  • Addition och subtraktion
  • Tallinjer
  • Enhetsomvandling
  • Division
  • Multiplikation
  • Decimaltal

Addition och subtraktion

Här är det blandade uppgifter med addition och subtraktion inom låga talområden, och det är alltid resultatet som ska skrivas in.

11.ARITHMETIC.1

Prova ”Addition och subtraktion upp till 5”

12.ARITHMETIC.1

Prova ”Addition och subtraktion upp till 10”

Tallinjer

De nya tallinjerna har det gemensamt att det bara är ändpunkterna som är markerade med siffror.

12.NUMBERS.6

Prova ”Tallinje upp till 10”

14.NUMBERS.4

Prova ”Tallinje med tiotal”

21.NUMBERS.3

Prova ”Tallinje med hundratal”

Enhetsomvandling

Här är det dels en enklare uppgift än de vi hade tidigare, och dels en svårare.

35.UNITS.1

Prova ”Millimeter, centimeter och decimeter”

52.UNITS.4

Prova ”Längdomvandling, med decimaltal”

Division

Här har vi lagt till en uppgift där jämna tiotal upp till hundra divideras med 10.

44.DIVISION.2

Prova ”Dela med 10”

Multiplikation

Vi har lagt till några tabellövningar som inte fanns sedan tidigare.

21.MULTIPLICATION.4

Prova ”Nollans tabell”

53.MULTIPLICATION.2

Prova ”Tabell 11”

53.MULTIPLICATION.3

Prova ”Tabell 12”

54.MULTIPLICATION.5

Prova ”Tabell 13”

54.MULTIPLICATION.6

Prova ”Tabell 14”

Decimaltal

Här representeras ett decimaltal av en figur, och man får välja vilket decimaltal som passar.

61.NUMBERS.5

Prova ”Decimaltal som figur”

 

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.