Nomp Plus Klassrum: Se vad eleverna gör i realtid

Nu kommer du kunna se i realtid hur dina elever övar på Nomp! Här hittar du de nyaste funktionerna i Nomp Plus:

klassrum_meny

Här är en liten film som visar hur de nya delarna av Nomp Plus fungerar:

Klassrum: Elever

Här visas en ruta för varje elev, och du kan se vilken uppgift eleven håller på med och hur långt hen har kommit i uppgiften.

klassrum_elever

Färgen på kanten på varje elevs ruta visar hur det går för eleven:

  • Grön: Det verkar gå bra!
  • Röd: Eleven har haft flera fel på nuvarande fråga.
  • Orange: Eleven tar lång tid på sig att svara i förhållande till hur lång tid uppgiften ska göras på, alternativt jämfört med mediantiden för den här uppgiften på Nomp.
  • Grå: Eleven har pausat uppgiften.
  • Vit: Eleven har inte gjort något sedan du öppnade sidan.

Om det är en liten bok i hörnet av rutan betyder det att eleven jobbar med ett av sina uppdrag.

Om det är en liten klocka i hörnet av rutan betyder det att eleven håller på med en uppgift som går på tid. Det kan vara antingen ett uppdrag som är på tid eller en av utmaningarna.

Du kan filtrera per grupp eller söka efter en elev precis som i den vanliga elevlistan.

Klassrum: Nompixburkar

Här visas en ruta för varje aktiv nompixburk du har. Om du klickar på en av rutorna ser du en större burk som fylls på i realtid när eleverna jobbar:

klassrum_nompixburkar

 

 

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.