19 nya önskeuppgifter

Nu finns det 19 nya uppgifter, som alla har önskats av lärare! Uppgifterna handlar om följande:

  • Blandade räknesätt, inklusive textuppgifter
  • Multiplikation med decimaler
  • Tallinje med bråktal och decimaltal blandat
  • Talens grannar
  • Multiplikationstabellen
  • Division med max kvot/nämnare
  • Klockan

Blandade räknesätt, inklusive textuppgifter

Det finns en ny övning med både addition och subtraktion…

32-arithmetic-1

…och en övning med textuppgifter av samma sort:

42-problem_solving-1

Det finns en ny övning med både multiplikation och division…

41-arithmetic-1

…och en övning med textuppgifter av samma sort:

42-problem_solving-2

Multiplikation med decimaler

Det finns två nya uppgifter med multiplikation med decimaltal, som är tänkta att funka för huvudräkning:

51-multiplication-2

Tallinje med bråktal och decimaltal blandat

Det finns en ny tallinje-övning där svaret är mellan 0 och 1, och ibland handlar det om bråktal och ibland decimaltal.

52-fractions-6

Talens grannar

Det finns tre nya övningar där man ska skriva in ett tals grannar.

13-order-8

Multiplikationstabellen

Det finns en ny uppgift med alla multiplikationstabeller upp till 10 blandat, och där det alltid är produkten man själv ska skriva in.

41-multiplication-5

Division med max kvot/nämnare

Sedan tidigare finns det ju multiplikationsövningar med max faktor. Nu finns det även motsvarande för division.

33-division-4

Klockan

Sedan tidigare finns det en övning med analog klocka där fem i, fem över, fem i halv och fem över halv blandas. Nu finns det också separata övningar för dels fem i och fem över, och dels fem i halv och fem över halv.

23-time-3

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.