Mönster och andra nya önskeuppgifter

Vi har lagt till 13 nya önskeuppgifter till på Nomp. Den här gången är det bland annat mönster med form och färg, lite talmönster, geometri och bråk. Vi har också gjort lite ändringar i geometriuppgifter som redan fanns.

Mönster med form och färg

Här ska man fortsätta på olika typer av mönster! Det finns flera olika uppgifter med olika svårighetsnivå.

Talmönster

Den ena nya uppgiften är med två-hopp och tre-hopp, där man fyller i det mittersta talet.

Den andra nya uppgiften är svårare talmönster av olika slag.

Geometri

Här ska man välja vilket namn som passar bäst för formen som visas.

Bråk

Här ska man dra en viss andel av saker till en ruta.

Ändringar i geometriuppgifter

Är en kvadrat en sorts rektangel? Ja, det är den, och en cirkel är en sorts ellips, och en kub en sorts rätblock. Förut har det här tyvärr inte hanterats rätt i alla Nomp-uppgifter, men nu har vi rättat till det! Det påverkar de här två uppgifterna:

På dessa uppgifter kommer man nu ibland behöva välja mer än en form för att det ska bli rätt. Då är frågan formulerad ”Vilka av formerna…” snarare än ”Vilken av formerna…”.

Det finns också övningar där man ska välja rätt namn på en form som visas, och de uppgifterna är nu formulerade så här: ”Vilket namn passar bäst för den här formen?” vilket betyder att om bilden visar en kub och man kan välja på rätblock och kub, så är det kub som passar bäst även om formen förstås också är ett rätblock.

Vi har också försökt förbättra övningarna där man ska räkna ut area och omkrets på en rektangel eller kvadrat, så att måtten i bilden ska synas bättre.

 

 

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.