Extra tid för elever, nompixburk bara för uppdrag samt hemlig belöning för uppdrag

Nu kan du göra några nya saker i Nomp Plus:

  • Ställa in att en elev alltid ska få extra tid på dina uppdrag och utmaningar.
  • Gömma belöningssymbolen för ett uppdrag tills eleven gjort klart uppdraget.
  • Ställa in att en nompixburk bara ska fyllas på när eleverna jobbar med dina uppdrag.

Extra tid per elev

Om du gör uppdrag som är på tid, eller utmaningar med max-tid, så kanske du har någon eller några elever som egentligen skulle behöva få lite extra tid. Du kanske har en utmaning som ska göras på under 5 minuter, men någon elev borde få mer tid. Nu har du möjlighet du ställa in en generell extra tid i procent per elev.

Så här ställer du in att en elev ska få extra tid på uppdrag och utmaningar:

  1. Gå till ”Elever” och klicka på ”Ändra”-knappen för rätt elev.
  2. Skriv in ett värde i rutan ”Extra tid på uppdrag och utmaningar (procent)”. Värdet anger hur mycket extra tid eleven ska få, i procent. Så om du till exempel vill att eleven ska få dubbelt så mycket tid ska du skriva 100. Klicka sedan på ”Spara”.

I elevlistan ser du enkelt vilka elever som får extra tid:

Den här inställningen påverkar bara uppdrag och utmaningar från dig, men inte Nomp-utmaningarna längst ner på varje nivå, och inte heller uppdrag och utmaningar som eleven får från någon annan lärare eller förälder.

Hemlig belöningssymbol

Nu kan du ange att belöningssymbolen som eleverna får när de gör klart ett uppdrag ska vara hemlig. Då kommer det visas med ett frågetecken i elevernas uppdragslista, och det är först när en elev gör klart uppdraget som hen kommer se vilken belöningssymbol det var.

Så här ställer du in hemlig belöningssymbol på ett uppdrag:

  1. På sista fliken (”Ange inställningar”) klickar du på ”Avancerade inställningar”.
  2. Aktivera inställningen som heter ”Dölj belöningen tills eleven är klar”, och klicka sedan på ”Stäng”.
  3. Spara uppdraget.

Så här ser det ut för eleverna:

När eleverna gör klart uppdraget kommer de se belöningssymbolen på slutet.

Nompixburk bara för uppdrag

Det har länge varit möjligt att ställa in en lägsta nivå för en nompixburk, så att burken bara fylls på när eleverna gör uppgifter på den nivån eller högre. Det kan bli ett för trubbigt verktyg om eleverna ligger på väldigt olika nivåer (och egentligen skulle behöva ha varsin lägsta-nivå). Som komplement kan man nu också ställa in att nompixburken bara ska fyllas på när eleverna jobbar med sina uppdrag.

Så här ställer du in att en nompixburk bara ska fyllas på när eleverna jobbar med uppdrag:

  1. När du skapar eller ändrar på en nompixburk, aktivera inställningen ”Endast uppdrag”. Klicka sedan på ”Spara”.

Så här ser det ut för eleverna:

 

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.
Marianne Norberg

Latest posts by Marianne Norberg (see all)