Nydalaskolan + NOMP = SANT

På Nydalaskolan i Malmö har man sedan länge haft en vision och en strävan mot att låta läromedlet anpassas efter eleverna istället för att eleverna ska tvingas in i det gemensamma läromedlets form. I stället har man satt ihop olika byggstenar till en fast grund att bygga den matematiska förståelsen på. Byggstenarna symboliserar olika verktyg och metoder de har valt för att eleverna ska få träna alla sina matematiska förmågor och samtidigt utvecklas mot kursplanernas mål.

När det gäller förmågan att välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter valde de NOMP som verktyg. Varje elev har ett NOMP-konto för att enkelt kunna lösa rutinuppgifter digitalt, på dator, lärplatta, eller smartphone.

Linda Swärd, förstelärare som undervisar i åk 2 på Nydalaskolan, förklarar:

– NOMP har avskalade uppgifter, utan störmoment, finns i olika nivåer och inom olika matematiska områden. Eleverna kan välja fritt eller så kan läraren kan dela ut uppdrag till eleverna. Och till skillnad från analoga läromedel dröjer det inte innan eleverna vet om uppgiften varit rätt eller fel. I NOMP får eleven feedback direkt, vilket minskar risken för felinlärning. Dessutom kan läraren följa elevens svarsfrekvens, se om uppgiften tagit lång tid att lösa eller om det är uppgifter inom specifika områden som brister. En annan bra grej med NOMP är att det inte är formellt uppdelat i årskurser vilket gör att elever som ligger efter inte känner att de ”jobbar i fel bok”.

Jessica Håkansson och Linda Swärd, Nydalaskolan. Foto: Pedagog Malmö.

Lärarna på Nydalaskolan och utvecklarna av NOMP hittade ganska snabbt varandra via mejl. Lärarna skickade förslag på uppgifter som saknades och dessa utvecklades ofta bara inom en eller ett par veckor.

Stefan Norberg, medgrundare till NOMP, menar att de har ett unikt recept:

– Vi tycker att det är viktigt att tillhandahålla ett tillgängligt läromedel som kan motivera eleverna med snabb återkoppling och inslag av spelifiering utan att man tävlar mot andra eller har störande grafik överallt. Lärarna som använder lärardelen Nomp Plus tycker att den är tydlig och lättanvänd.

– Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder. Samarbetet med Nydalaskolan är ett av flera exempel på de goda samarbeten vi har, fortsätter Stefan.

NOMP har nyligen lanserat en funktion för att göra diagnoser, eller utmaningar som det kallas i NOMP. Funktionen är sprungen ur samarbetet med Nydalaskolan.

Jessica Håkansson, som arbetar som kvalitetstödjare och speciallärare inom matematikutveckling på Nydalaskolan:

– Byggstenarna vi använder fortsatte att utvecklas för att nå varje elev på sin nivå och samtidigt kunna hitta gemensamt fokus för gruppen. På Matematikbiennalen 2016 föreläste vi om vårt systematiska arbetssätt för att kartlägga grupper och individer samt analysera och formulera målsättningar, både individuellt och för hela klassen, säger Jessica.

Stefan: – Jag var där och inspirerades av deras metoder med gröna och röda rutor och deras sätt att involvera eleverna i sitt lärande. Vi påbörjade diskussioner om hur man kunde knyta ihop deras tankar om matematikutveckling med NOMPs digitala lösningar för att underlätta ytterligare för lärare och elever.

– För Nydalaskolans del har det varit värdefullt att ha någon som kan omsätta våra pedagogiska tankar och idéer till digitalt format som är lätt för eleverna att använda. Det unika med Nydalaskolans medverkan i samarbetet är att vi är en skola som inte bara vill ersätta ett analogt läromedel med ett digitalt, utan vi är en skola med välgrundade tankar och visioner om matematikutveckling och en strävan om att varje elev känner en stark tro på sin person, på sin förmåga och på sin framtid, avslutar Jessica Håkansson.

Ytterligare läsning om Nydalaskolans matematikarbete:

http://tidningenorigo.se/matte-pa-ratt-niva/

https://www.sydsvenskan.se/2015-11-05/matten-battre-nar-eleverna-bestammer-uppgifter

http://ncm.gu.se/node/9101

Vill du veta mer? Kontakta Jessica!
Jessica Håkansson, Kvalitetsstödjare och speciallärare matematikutveckling
Nydalaskolan, Malmö Stad
jessica.hakansson@malmo.se

Vill du testa NOMP Plus?

Om du vill testa NOMP Plus, kan du prova gratis!

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Stefan Norberg
Stefan driver Nomp.se tillsammans med Marianne.
Stefan Norberg

Latest posts by Stefan Norberg (see all)