Svensk talsyntes i Nomp på Chromebook och Windows

I Nomp har det länge funnits talsyntes på svenska och engelska i många apparater/webbläsare. Nomp använder sig av den inbyggda talsyntesen som finns i respektive webbläsare.

Tyvärr saknas det inbyggt stöd för svensk talsyntes i Chromebook och många versioner av Windows. Det är väldigt många som önskat och frågat om detta går att ordna.

Vi är därför glada att kunna säga att nu finns det talsyntes för dessa plattformar!

Denna funktion är av licensskäl endast tillgänglig för elever som har en lärare eller förälder som använder Nomp Plus.

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Stefan Norberg
Stefan driver Nomp.se tillsammans med Marianne.
Stefan Norberg

Latest posts by Stefan Norberg (see all)