Önskeuppgifter, textfrågor med uppställning och andra nya uppgifter

Här kommer fyra olika uppgifter med uppställning, och åtta önskeuppgifter!

Textfrågor med uppställning

De här textfrågorna behöver du lösa med uppställning.

Division

Här får du använda kort division för att räkna ut division av tvåsiffriga tal.

Multiplikation

Här får du använda uppställning för att räkna ut multiplikation med decimaltal.

Önskeuppgift med större och mindre

Här ska du antingen skriva in ett tal som är större, eller mindre.

Önskeuppgifter med addition

Vi har lagt till 6 nya additionsuppgifter inom talområdet 0-10.

Önskeuppgift med subtraktion

Här är det subtraktion med tiotal och ental.

 

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.