Digitala diagnoser: Bedömningsstöd i taluppfattning, åk 1-3

Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning, årskurs 1–3

Det finns ett nationellt bedömningsstöd i taluppfattning för årskurs 1–3. Det är framtaget av Skolverkets och det är obligatoriskt för huvudmän att använda materialet i årskurs 1.

Bedömningsstödets syfte är att du som lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1–3. Du kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter i taluppfattning inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Vi på Nomp har med tillstånd av Skolverket tagit fram digitala självrättande versioner av de 12 skriftliga diagnoserna:

 • Skriftliga uppgifter VT ÅK1 (L)
 • Skriftliga uppgifter VT ÅK1 (M)
 • Skriftliga uppgifter VT ÅK1 (H)
 • Skriftliga uppgifter HT ÅK2 (L)
 • Skriftliga uppgifter HT ÅK2 (M)
 • Skriftliga uppgifter HT ÅK2 (H)
 • Skriftliga uppgifter VT ÅK2 (L)
 • Skriftliga uppgifter VT ÅK2 (M)
 • Skriftliga uppgifter VT ÅK2 (H)
 • Skriftliga uppgifter HT ÅK3 (L)
 • Skriftliga uppgifter HT ÅK3 (M)
 • Skriftliga uppgifter HT ÅK3 (H)

Du hittar diagnoserna i Nomp Plus under Utmaningar -> Andra utmaningar.

Sedan tidigare finns de flesta Diamant-diagnoserna som självrättande digitala utmaningar i Nomp. Här kan du se hur du använder de färdiga utmaningarna som finns i Nomp Plus.

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Stefan Norberg
Stefan driver Nomp.se tillsammans med Marianne.
Stefan Norberg

Latest posts by Stefan Norberg (see all)