Bedömningsstöd för grundsärskolan år 1–6: Gilla Matematik

Gilla Matematik

Det finns ett bedömningsstöd för grundsärskolan årskurs 1–6 som heter Gilla Matematik. Det är framtaget av Skolverket och det är obligatoriskt för huvudmän att använda materialet i årskurs 1.

Bedömningsstödets syfte är att du som lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1–6. Du kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter i taluppfattning inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Vi på Nomp har med tillstånd av Skolverket tagit fram digitala självrättande versioner av de 6 skriftliga diagnoserna ”Taluppgifter och tals användning”:

  • Taluppgifter och tals användning Blå (Talområde 1-7)
  • Taluppgifter och tals användning Brun (Talområde 1-10)
  • Taluppgifter och tals användning Röd (Talområde 1-20)
  • Taluppgifter och tals användning Grön (Talområde 1-100)
  • Taluppgifter och tals användning Lila (Talområde 1-200)
  • Taluppgifter och tals användning Rosa (Talområde 1-500)

Du hittar diagnoserna i Nomp Plus under Utmaningar -> Andra utmaningar.

Sedan tidigare finns det Nationella bedömningsstödet i matematik (för grundskolan år 1-3) och de flesta Diamant-diagnoserna som självrättande digitala utmaningar i Nomp. Här kan du se hur du använder de färdiga utmaningarna som finns i Nomp Plus.

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Stefan Norberg
Stefan driver Nomp.se tillsammans med Marianne.
Stefan Norberg

Latest posts by Stefan Norberg (see all)