15 nya önskeuppgifter!

Vi har lagt till 15 nya uppgifter som alla har önskats av våra användare!

Addition: Öppna utsagor

Addition och subtraktion med övergång

Här är några nya uppgifter med antingen en eller två övergångar, dels för addition och dels för subtraktion. Vi har också lagt till en ny uppgift med subtraktion med väldigt stora tal. Om du har Nomp Plus så kan du använda dessa som uppställning i uppdrag!

Lika med och inte lika med

Här är uppgifter som handlar om = och ≠. De innehåller både addition och subtraktion.

Prioritering

Här är enklare träning med prioriteringsreglerna, med addition, subtraktion och multiplikation.

Talmönster

Generalisering

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.
Marianne Norberg

Latest posts by Marianne Norberg (see all)