19 nya önskeuppgifter!

Vi har lagt till 19 nya uppgifter som alla har önskats av våra användare!

Dela upp tal

Sedan tidigare finns det sådana här uppgifter upp till 5 respektive 10, men nu finns det också en upp till 20.

Ordningstal

Här kan du öva på ordningstal upp till 31!

Algebra med bilder

Det finns redan två enklare uppgifter av den här typen, men nu har vi lagt till två som är betydligt knepigare.

Begrepp

Det finns redan en sådan här uppgift som handlar om alla de fyra räknesätten. Här är det bara additions- och subtraktionsbegrepp.

Multiplikation, öppna utsagor

Vi har lagt till uppgifter med öppna utsagor för respektive tabell upp till 10.

Mera multiplikation!

Två uppgifter som passar bra att använda som uppställning om du är lärare/förälder och har Nomp Plus.

Räkna ut värde av uttryck

Här är det dels negativa värden för variablerna, och dels handlar det om parenteser.

Enkla andragradsekvationer

 

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.