Monthly Archives: juli 2020

Ändrat utseende på grupp-uppföljningen

Nu ser uppföljningen på grupp-nivå i Nomp Plus ut så här: Det är nu ett fönster som du stänger med krysset uppe till höger, i övrigt fungerar det exakt som det gjorde tidigare.

Ändrat utseende när du skapar/ändrar en utmaning

Nu har vi uppdaterat funktionen för att skapa/ändra en utmaning. Så här ser det ut när du skapar en utmaning nu:    

Nya tabellinställningar i Nomp Plus

I de tabeller som är uppdaterade i Nomp Plus kan du nu ställa in hur täta rader du vill ha. När detta är möjligt visas ett kugghjul ovanför tabellen: Om du klickar på kugghjulet så kommer det här fönstret upp, där du kan ställa in hur täta tabellerna ska vara i Nomp Plus: Inställningen påverkar […]