Ändrat utseende på sidorna under Uppdrag och uppdragsuppföljningen

Så här ser det ut under ”Uppdrag” nu:

Om du markerar en eller flera uppdrag kommer andra knappar fram:

På varje rad finns en meny med följande alternativ:

Du kan också klicka på pil-knappen längst till höger på raden för att se vilka uppgifter som ingår i uppdraget:

Om du klickar på uppdragets namn, eller ”Resultat” på radmenyn, så ser du uppdragsuppföljningen, som nu ser ut så här:

Det är nu ett fönster som du stänger med krysset uppe till höger, i övrigt fungerar det exakt som det gjorde tidigare.

”Arkiverade” och ”Kollegors uppdrag” fungerar på motsvarande sätt som ”Aktiva”. Sidan under ”Nompixburkar” har också ändrats på motsvarande sätt.

 

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.
Marianne Norberg

Latest posts by Marianne Norberg (see all)