Är användarnamnet upptaget?

Unika användarnamn

Användarnamn i Nomp måste vara unika i hela Nomp. Om du får meddelandet ”Användarnamnet är upptaget” när du försöker skapa ett nytt elevkonto så finns det redan en användare på Nomp som har det användarnamnet.

Ett tips är att ändra användarnamnet lite, och till exempel lägga till en siffra eller något specialtecken som till exempel ett bindestreck. Även om ”kalle” är upptaget så kanske inte ”kalle7” eller ”kalle-p” är det.

Ett annat knep kan vara att sätta några bokstäver i början av alla sina elevers användarnamn, till exempel ”nompkalle” och ”nomplisa”.

E-postadresser

Om eleverna har egna e-postadresser kan man använda e-postadresserna som användarnamn, vilket är ett lätt sätt att få unika användarnamn även om de förstås blir ganska långa också. En fördel med det är att om de har tillgång till e-postadressen hemifrån kan de också vid behov på egen hand ordna sig ett nytt lösenord om de skulle glömma bort det.

Om du använder e-postadresser som användarnamn och ändå får meddelandet att ”Användarnamnet är upptaget” när du skapar användare så betyder det att eleven redan har en Nomp-användare. Då ska du inte skapa ett användarkonto till eleven utan i stället be eleven att koppla sig mot dig enligt den här instruktionen.

Mer hjälp

Om du har frågor om användarnamn eller något annat om Nomp så mejla gärna till oss!

The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne har över femton års erfarenhet som systemutvecklare, i huvudsak med att konstruera börssystem. Hon driver Nomp.se tillsammans med Stefan.
Marianne Norberg

Latest posts by Marianne Norberg (see all)