Introduktionsfilmer

Kom igång med Nomp Plus: Lägg till elever

Filmen visar:

 • Hur du skapar en ny Nomp-användare åt en elev från Nomp Plus.
 • Hur du kopplar dig mot en elev som redan har en Nomp-användare.
 • Hur du ändrar på en elev-användare.
 • Hur du sätter nytt lösenord åt dina elever.
 • Hur du tar bort elevkopplingar.

Föredrar du att läsa? Klicka här för att läsa om hur du lägger till elever!

Skapa uppdrag i Nomp Plus

Filmen visar:

 • Hur du skapar nya uppdrag.
 • Hur du använder grupper för att lättare välja vilka elever som ska få ett uppdrag.

Föredrar du att läsa? Klicka här för att läsa om hur du skapar uppdrag, eller här för att läsa om hur du använder grupper.

Uppföljning av uppdrag i Nomp Plus

Filmen visar:

 • Hur du ser resultatet av ett uppdrag.
 • Hur du ändrar i ett uppdrag.
 • Hur du arkiverar uppdrag.
 • Hur du återaktiverar uppdrag.
 • Hur du tar bort uppdrag.

Föredrar du att läsa? Klicka här för att läsa om uppföljning av uppdrag!

Fokus, stjärnor och individuella uppdrag

Filmen visar:

 • Hur du markerar vilka uppgifter en elev bemästrat, eller behöver fokusera på.
 • Hur du använder markeringar för att skapa riktade individuella uppdrag.
 • Hur du använder uppdragsresultaten för att markera vilka uppgifter en elev bemästrat.

Kollegor i Nomp Plus

Filmen visar:

 • Hur du kopplar dig mot en kollega i Nomp Plus.
 • Hur du för över elevkopplingar till en kollega.
 • Hur du tittar på en kollegas uppdrag.
 • Hur du kan kopiera en kollegas uppdrag.

Föredrar du att läsa? Klicka här för att läsa om hur du samarbetar med kollegor!

Nompixburkar i Nomp Plus

Filmen visar:

 • Hur du skapar en nompixburk.
 • Vad som händer när en nompixburk blir full.

Föredrar du att läsa? Klicka här för att läsa om hur du använder nompixburkar!

Kontaktpersoner i Nomp Plus

Filmen visar:

 • Hur du anger kontaktpersoner för elever.
 • Hur det fungerar när kontaktpersoner godkänner eller avböjer att vara kontaktperson.
 • Hur du tar bort kontaktpersoner.

Föredrar du att läsa? Klicka här för att läsa om hur du lägger till kontaktpersoner!

The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.
Marianne Norberg

Latest posts by Marianne Norberg (see all)