Kom igång med Nomp Plus

För att få nytta av Nomp Plus tillsammans med dina barn eller elever, måste du först koppla dig mot dem i Nomp Plus.

Skapa användarkonto åt elev

Om eleven inte redan använder Nomp så kan du enkelt skapa ett användarkonto åt eleven i Nomp Plus.

När du har gjort detta är du också kopplad mot eleven och kan direkt till exempel skapa uppdrag åt eleven.

Så här går det till:

 1. Välj ”Elever” i Nomp Plus-menyn.
 2. Klicka på knappen ”Skapa nytt elevkonto”.
 3. Skriv in valfritt användarnamn och lösenord åt eleven.

Eleven kan sedan logga in med det användarnamn och lösenord som du skrev in.

Koppla dig mot elev som redan har användarkonto

Om eleven redan har en användare på Nomp så ska du inte skapa något nytt användarkonto åt eleven i Nomp Plus.

Eleven kopplar sig i stället mot dig med det användarkonto som hen redan har. Här kan du läsa hur detta går till.

Ta bort elevkopplingar

Om du inte längre vill vara kopplad mot en elev i Nomp Plus så kan du ta bort kopplingen från elevlistan.

Så här gör du för att ta bort en elevkoppling:

 1. Välj ”Elever” i Nomp Plus-menyn.
 2. Markera den eller de elever som du vill ta bort i listan (med den lilla kryssrutan i kanten).
 3. Klicka på knappen ”Avsluta mentorskap”.
 4. Klicka ”Ja” på frågan som visas.

Elevens användarkonto finns fortfarande kvar efter detta, men ni är inte längre kopplade mot varandra.

Ändra lösenord åt elev

När du har kopplat dig mot en elev i Nomp Plus så kan du enkelt sätta ett nytt lösenord åt eleven om det skulle behövas.

Så här sätter du ett nytt lösenord åt en elev:

 1. Välj ”Elever” i Nomp Plus-menyn.
 2. Markera eleven i listan (med den lilla kryssrutan i kanten).
 3. Klicka på ”Ändra lösenord”.
 4. Skriv in önskat lösenord och klicka på ”Spara”.

Ändra användarnamn åt elev

Användarnamn (och eventuellt för- och efternamn) kan du också ändra från elevlistan.

 1. Välj ”Elever” i Nomp Plus-menyn.
 2. I slutet av raden för varje elev finns en ikon som ser ut som ett litet papper och en penna. Klicka på den.
 3. Du får upp ett fönster där du kan ändra användarnamnet, som eleven loggar in med, för- och efternamn, samt vilka grupper eleven tillhör.
 4. Klicka på ”Spara” när du är klar.

The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.
Marianne Norberg

Latest posts by Marianne Norberg (see all)