Exportera från tabeller i Nomp Plus

I de tabeller som redan hunnit få det nya utseendet går det nu att exportera tabell-innehållet till en Excel-fil.

För att göra detta klickar du på den här knappen:

Om du har gjort en sökning eller filtrerat tabellen på något annat sätt, så påverkas innehållet i filen av det. Om du har sorterat tabellen blir det samma sortering i filen.

Om det är många rader i tabellen kan raderna hoppa omkring lite medan filen skapas, men det slutar när filen har sparats.

Den här möjligheten finns just nu under ”Utmaningar”, ”Grupper” och ”Uppgifter”, men kommer att läggas till även på de andra sidorna så småningom.

Max antal nompix och andra nya inställningar för utmaningar

Nu finns det en ”Avancerade inställningar” för utmaningar precis som det länge gjort för uppdrag.

Två befintliga inställningar har flyttat in där: ”Tillåt inte eleverna att pausa” och ”Alla frågor måste vara besvarade”.

Du ställer in avancerade inställningar på en utmaning genom att först klicka på knappen ”Avancerade inställningar…” på sista fliken när du skapar eller ändrar en utmaning.

Om några avancerade inställningar är inställda så visas det med en siffra på knappen.

De nya avancerade inställningarna som vi har lagt till är:

  • ”Visa inte antal rätta svar för eleverna”
  • ”Begränsa max antal nompix”
  • ”Max tid för [metall]pokal”

Visa inte antal rätta svar för eleverna

Nu kan du ställa in att eleven inte ska se i slutet av utmaningen hur många rätt hen hade. Eleven får inte heller se antal nompix. Eleven får dock se vilken pokal det blev.

Om du ställer in detta så kommer det se ut så här i slutet av utmaningen:

Antalet rätta svar kommer också att gömmas i “Framsteg” > “Klarade utmaningar” för den utmaningen, så att det ser ut så här:

Begränsa max antal nompix

Nu kan du ställa in ett tak för hur många nompix eleverna ska kunna få från en utmaning. Om du inte ställer in något så får eleverna 1/2 nompix för varje rätt svar, avrundat neråt. Det betyder att om en utmaning har 20 frågor och eleven har alla rätt så får eleven 10 nompix.

Du kan ställa ner max-antalet ända till noll nompix om du vill, men du kan inte få det att bli fler nompix än eleven skulle få enligt formeln ovan.

Den här inställningen är också ett bra komplement till ”Dölj antal rätt för eleven” (se ovan) eftersom den också hindrar eleven att räkna ut sitt antal rätt utifrån hur mycket elevens nompix-saldo ökade.

Max tid för pokaler

Vilken pokal en elev får beror på hur många rätt eleven har på utmaningen. Gränserna för detta ställer du in i de vanliga inställningarna för utmaningen.

Nu kan du komplettera detta med en tidsgräns också. Det betyder att eleven fortfarande behöver ha det angivna antalet rätta svar, men också klara utmaningen under den tidsgräns som du har angivit.

Detta skiljer sig från utmaningens vanliga tidsgräns. Om du har satt en maximal tid för utmaningen kommer eleverna inte få fortsätta jobba med utmaningen när tiden är ute. Men tidsgränserna för pokalerna påverkar bara vilken pokal det blir, det går alltså bra att fortsätta jobba med utmaningen även efter att dessa tider har överskridits.

Det finns en tidsgräns för varje pokal. Så du kan till exempel ställa in att för att få guld behöver eleven ha 20 rätt men också klara utmaningen under 3 minuter. Skulle eleven ha 20 rätt men ta mer än 3 minuter på sig, så kollas kriterierna för silverpokalen i stället, och så vidare.

Ändrat utseende på sidorna under Utmaningar och utmaningsuppföljningen

Så här ser det ut under ”Utmaningar” nu:

Om du markerar en eller flera utmaningar kommer andra knappar fram:

På varje rad finns en meny med följande alternativ:

Om du klickar på utmaningens namn, eller ”Resultat” på radmenyn, så ser du utmaningsuppföljningen, som nu ser ut så här:

Det är nu ett fönster som du stänger med krysset uppe till höger, i övrigt fungerar det exakt som det gjorde tidigare.

”Arkiverade” och ”Kollegors utmaningar” fungerar på motsvarande sätt som ”Aktiva”.

Diamant-utmaningarna och de andra färdiga utmaningarna är nu samlade under fliken ”Färdiga utmaningar”. För att hitta rätt färdig utmaning kan du använda material-filtret:

19 nya önskeuppgifter

Vi har lagt till 19 nya uppgifter som alla har önskats av våra användare!

Dela upp i talsorter

Kilopris

Hastighet

Tid i decimal form

Division

Små skillnader

Tallinje med bråk

Division med öppna utsagor

Nya belöningssymboler på Nomp!

Du vet de där belöningssymbolerna som man får när man gör klart ett uppdrag? Det kan vara ett hjärta, en stjärna, en smiley, en diamant eller något annat beroende på vad den som gjorde uppdraget väljer.

I vintras frågade vi efter förslag på nya belöningssymboler, och vi fick jättemånga bra förslag. Nu har vi lagt till 70 nya belöningssymboler. Hoppas att du hittar en ny favorit!

 

Ändrat utseende på sidan under Grupper

Så här ser det ut under ”Grupper” nu:

Om du väljer en eller flera grupper kommer andra knappar fram:

På varje rad finns en meny med följande alternativ:

Ändrat utseende på grupp-uppföljningen

Nu ser uppföljningen på grupp-nivå i Nomp Plus ut så här:

Det är nu ett fönster som du stänger med krysset uppe till höger, i övrigt fungerar det exakt som det gjorde tidigare.

Ändrat utseende när du skapar/ändrar en utmaning

Nu har vi uppdaterat funktionen för att skapa/ändra en utmaning.

Så här ser det ut när du skapar en utmaning nu:

 

 

Nya tabellinställningar i Nomp Plus

I de tabeller som är uppdaterade i Nomp Plus kan du nu ställa in hur täta rader du vill ha. När detta är möjligt visas ett kugghjul ovanför tabellen:

Om du klickar på kugghjulet så kommer det här fönstret upp, där du kan ställa in hur täta tabellerna ska vara i Nomp Plus:

Inställningen påverkar alla tabeller som vi har uppdaterat hittills.

Så här ser en tabell ut med de olika inställningarna:

 

Ändrat utseende under Uppgifter i Nomp Plus

Nu har vi börjat uppdatera Nomp Plus, och först ut är sidan under ”Uppgifter”.

Så här ser det ut under ”Uppgifter nu”:

Förändringarna finns beskrivna i mer detalj i vårt senaste blogginlägg här: Förändringar på gång i Nomp Plus