Lite förbättringar under Kontaktpersoner i Nomp Plus

Nu är det lättare att lägga till och hantera kontaktpersoner för elever i Nomp Plus.

Om du är lärare kan du lägga till kontaktpersoner för dina elever i Nomp Plus. Det kan vara bra om du till exempel vill att elevernas föräldrar ska få reda på när eleverna t ex får nya uppdrag. Här kan du läsa mer om hur det funkar med kontaktpersoner.

De ändringar som vi gjort är dels för att göra det lättare att hantera kontaktpersoner i Nomp Plus:

 • Det har blivit lättare att lägga till en ny kontaktperson under ”Kontaktpersoner”.
 • Det syns tydligare om en kontaktperson har bekräftat att vara kontaktperson, avböjt eller inte svarat än.
 • Om en kontaktperson inte har bekräftat att vara kontaktperson på 24 timmar så har du möjlighet att skicka förfrågan igen.

Vi har också förbättrat de mejl som kontaktpersonerna får om uppdragen.

 • Redan i välkomstmejlet får en kontaktperson nu en lista av elevens uppdrag, om eleven redan har några uppdrag.
 • I mejlen om nytt uppdrag respektive försenat uppdrag framgår det nu vad uppdraget innehåller.
 • I mejlet när eleven är klar med uppdraget kommer det också med en lista av vilka uppdrag eleven har kvar att göra.

 

Se de rätta svaren på Nomp!

När du gjort fel fem gånger på samma fråga kommer du nu att få möjlighet att se rätt svar i stället. Det kommer att dyka upp en fråga ovanför uppgiften som ser ut så här:

Om du inte vill se rätt svar behöver du inte klicka på den, och den kommer försvinna när du lyckas svara rätt.

Men om du klickar på frågan kommer uppgiften att gå över till facitläge. Det betyder att:

 • Rätt svar kommer visas under resten av uppgiften, och du kan bara klicka på ”Nästa” för att komma vidare.
 • Du kommer inte få några belöningar för uppgiften, vilket betyder inga nompix, inga medaljer och inga uppdragsbelöningar.

Du ser att uppgiften är i facitläge om det står ”VISAR FACIT” längst upp i uppgiften så här:

Du kan inte ändra det förifyllda svaret när uppgiften är i facitläge.

Om det var ett uppdrag du jobbade med kommer den som skapade uppdraget att få en notis om att du har växlat till facitläge, så att hen har möjlighet att hjälpa dig eller kanske ge dig ett mera lagom svårt uppdrag.

Den som skapar ett uppdrag har också möjlighet att stänga av facitläget på uppdraget, så om uppgiften är i ett uppdrag är det inte säkert att du kan få fram facitläget.

 

 

Om facitläget för dig som har Nomp Plus

Nu har eleverna möjlighet att få se de rätta svaren när de gör uppgifter på Nomp. Här kan du läsa mer om detta.

När eleven använder facitläget kommer inte uppdraget att räknas ner, och eleven får inga andra belöningar för uppgiften heller. Så repetitioner i facitläge kommer aldrig att räknas på ett uppdrag.

Men om du vill kan du helt stänga av den här möjligheten för ett uppdrag, om du vill att eleverna inte ska ha möjlighet att se de rätta svaren för frågorna i uppdraget. Detta gör du under ”Avancerade inställningar”:

Inställningen finns här:

Om du inte har stängt av detta, och eleven aktiverar facitläget för en uppgift på uppdraget, kommer du få en notis om detta. Så här ser det ut:

När eleven aktiverar facitläge för andra uppgifter, utanför dina uppdrag, så får du ingen notis om det. Men du kommer att se det om du tittar på ”Klassrum” under tiden eleverna jobbar på Nomp. I ”Klassrum” kommer facitläge att synas med en mörkröd färg:

Bättre hjälp i Nomp Plus

Nu finns det en helt ny hjälp-knapp i Nomp Plus! Den ligger längst uppe till höger:

Här kan du söka i all den hjälpinformation som finns om Nomp Plus. Du kommer få förslag på information som kanske kan vara användbar beroende på var du är i Nomp Plus. Du kan också söka i all hjälpinformation, och även skicka ett meddelande till oss om du behöver mer hjälp eller inte hittar svaren på det du undrar över.

 

Två nya typer av spel på Nomp

Nu finns det två nya typer av spel som man kan hitta när man gör uppgifter på Nomp! Sedan tidigare har det funnits ”Färgläggning”, ”Memory”, ”Bubbeljakt” och ”Funktionsmaskinen”. Nu har vi lagt till ”Mata monstret” och ”Sudoku”. Lycka till med att hitta de nya spelen!

Skriv ut diplom till elever i Nomp Plus

diplom_exempel

Nu kan du skriva ut diplom för dina elever i Nomp Plus. Du kan välja om diplomet ska vara för en viss tidsperiod, eller om det ska representera allt eleven gjort i Nomp.

Den här funktionen fungerar inte i Nomp-appen, utan du behöver använda en webbläsare.

 1. Gå till vyn ”Elever” och klicka på den elev som du vill skriva ut diplom till.
 2. Klicka på knappen ”Skriv ut diplom”:
 3. Ett fönster visas där du kan välja inställningar för diplomet:

  • ”Totalt” betyder att alla elevens medaljer och nompix räknas med i diplomet.
  • ”Specifik tidsperiod” betyder att bara medaljer och nompix från den valda tidsperioden räknas med.
  • I rutan ”Hälsning” kan du skriva en egen text som kommer med i diplomet. Det går bra att lämna rutan tom om du vill.
 4. Klicka på knappen ”Fortsätt” för att spara inställningarna, och sedan knappen ”Visa diplomet” när den blir blå.
 5. Diplomet kommer öppnas i ett nytt fönster eller en ny flik i webbläsaren.
 6. Använd den gröna knappen ”Skriv ut” för att skriva ut diplomet. Knappen kommer inte att komma med på utskriften.
  diplom_knapp_skriv_ut

Utskriften kan se lite olika ut beroende på vilken webbläsare du använder. Om du inte blir nöjd med utskriften kan det därför vara värt att prova i någon annan webbläsare.

Skriva ut diplom till en grupp elever

Om du har delat in dina elever i grupper i Nomp Plus kan du också skriva ut diplom till en eller flera grupper samtidigt.

Under ”Grupper” i Nomp Plus kan du markera en eller flera grupper i listan och klicka på ”Skriv ut diplom”:

 1. Gå till vyn ”Grupper”.
 2. Markera en eller flera grupper i listan och klicka på ”Skriv ut diplom”:
 3. Sedan fungerar det på precis samma sätt som när du skriver ut diplom till en enstaka elev, men du kommer få ett diplom per elev i den eller de grupper du valde.

 

Snart uppdaterar vi användarvillkoren för Nomp

Vi kommer snart att uppdatera användarvillkoren för Nomp så att de uppfyller EUs nya dataskyddsförordning (GDPR), som börjar gälla i maj 2018. Om du vill läsa mer om GDPR så kan du läsa mer hos Datainspektionen här.

I praktiken är det egentligen inga ändringar mot hur det har varit innan, eftersom vi bara använder användardata på Nomp för att göra Nomp så bra som möjligt och inte till något annat.

Men det är tydligare i de nya villkoren vem som är ansvarig för en Nomp-användare och det data som hör till den.

När vi har uppdaterat användarvillkoren kommer du att behöva godkänna dem när du loggar in, innan du kan fortsätta använda Nomp. Det kommer se ut så här:

När du har läst villkoren klickar du på ”Acceptera” för att komma vidare till Nomp. Detta händer bara första gången när du loggar in efter att villkoren har uppdaterats.

Om du vill kan du läsa de nya villkoren i förväg – klicka här i så fall!

 

35 nya önskeuppgifter om pengar, temperatur, tid, längd, vikt och volym

Nu har vi lagt till 35 nya uppgifter som handlar om pengar, temperatur, tid, längd, vikt och volym.

Det handlar specifikt om följande:

 • Övningar med sedlar
 • Textuppgifter som handlar om pengar
 • Läsa av termometer
 • Välja rätt termometer
 • Jämföra temperatur
 • Temperaturförändring
 • Omvandla tid
 • Textuppgifter med minuter och sekunder
 • Uppskatta längd, vikt och volym
 • Enklare omvandlingsuppgifter

Övningar med sedlar

Sedan tidigare finns det liknande övningar med bara mynt, men nu har vi lagt till sedlar också.

Textuppgifter som handlar om pengar

Här kan man bland annat öva på att räkna ut hur mycket man ska betala och hur mycket man ska få tillbaka i växel.

Läsa av termometer

Välja rätt termometer

Jämföra temperatur

Temperaturförändring

Omvandla tid

Textuppgifter med minuter och sekunder

Uppskatta längd, vikt och volym

Här gäller det att hålla reda på vad olika enheter betyder!

Enklare omvandlingsuppgifter

Flera har efterfrågat enklare omvandlingsuppgifter, med bara två olika enheter.

 

Nya mynt, nya tallinjer och 15 andra nya önskeuppgifter

Äntligen kommer här lite nya önskeuppgifter! Det är 19 nya uppgifter som alla önskats av våra användare. Vi har också uppdaterat mynt-övningarna med de nyaste mynten, inklusive den nya 2-kronan.

Uppdaterade mynt

Nu finns de nyaste mynten med i mynt-övningarna, och vi har rensat bort de mynt som kommer försvinna. Nu finns också 2-kronan med i myntövningarna.

Du kan prova detta i till exempel:

Tallinjer

Flera lärare har efterlyst tallinjer där enhetsintervallet inte är 1, utan till exempel 2 eller 5. Så nu finns det några sådana.

Sedan tidigare finns det en uppgift med tallinje 0-1 där decimaltal och bråktal blandas, och det finns en övning där det är bara bråktal. Nu har vi lagt till en där det bara är decimaltal också.

Addition

De flesta av de nya additionsuppgifterna är antingen alltid med eller alltid utan övergång.

Subtraktion

De nya subtraktionsuppgifterna är antingen alltid med eller alltid utan övergång.

Multiplikation

Division

Vi har lagt till en uppgift med division av flersiffriga tal, där det går ”jämnt upp” i varje talsort.

Skriv decimaltal

Sparad sortering, uppdragsmätare under Elever och andra förbättringar i Nomp Plus

Nu har vi gjort diverse småförbättringar i Nomp Plus, baserat på önskemål från våra användare (tack!).

Sparad sortering

Nu kommer din webbläsare spara den sortering du själv har gjort i alla listor i Nomp Plus.

Om du till exempel föredrar att uppdragen är sorterade så att det äldsta uppdraget visas överst, så kan du sortera på startdatum.

Förut var du i så fall tvungen att göra det varje gång du öppnade uppdragslistan, men nu kommer din webbläsare att komma ihåg sorteringen även i fortsättningen (tills du själv ändrar sorteringen).

Det här gäller förstås även de andra listorna i Nomp Plus.

Uppdragsmätare under ”Elever”

Nu kan du lättare se hur det går för dina elever med deras uppdrag. Under ”Elever” visas en mätare för varje elev som visar hur klar eleven är med uppdragen:

Om ingen mätare visas så betyder det att den eleven inte har några aktiva uppdrag.

Om du klickar två gånger på rubriken för uppdragskolumnen kommer de elever som inte har några uppdrag kvar att göra sorteras överst.

Du kan också klicka på en elevs mätare för att gå direkt till en lista med den elevens uppdrag.

Rekordtider

Om du skapar uppdrag till bara en elev har du redan tidigare fått se elevens rekordtid för de valda uppgifterna när du ska ställa in antal repetitioner och/eller tid. Nu kommer rekordtiden visas även när du har valt flera elever till uppdraget. Det är alltså den bästa tiden som någon av de valda eleverna har som visas.

Lättare att komma vidare efter uppdrag på låsta uppgifter

För eleverna är många uppgifter på Nomp är låsta tills eleven tagit en viss medalj på en annan uppgift. Som lärare kan du ändå dela ut uppdrag med den låsta uppgiften, och den blir då tillgänglig för eleven tills den delen av uppdraget är klart.

När eleven är klar med sin sista repetition av den låsta uppgiften har ”Gör igen”-knappen blivit avstängd, vilket kan vara förvirrande.

Nu kommer ”Gör igen” alltid gå att klicka på, men om man behöver en medalj på en annan uppgift för att komma vidare så kommer man kunna klicka sig vidare till den uppgift som man behöver medalj på.

För skollicenser: Tilldela elev till lärare

I licenshanteringen för skollicenser finns det nu möjlighet att tilldela elever, som redan är kopplade till någon lärare på licensen, till en annan lärare.

Detta kan användas när du vill att de elever som är kopplade till en lärare, även ska vara kopplade till ytterligare en lärare. Eller när du själv ska ta över elever som redan är kopplade till en annan lärare.

Det här fungerar enbart när de två lärarna båda redan är anslutna till skollicensen.