Gott nytt år!

Tack till alla er som använt Nomp under 2019! Vi är väldigt glada att det är så många som fortsätter ha nytta och glädje av Nomp.

Under 2019 har vi gjort många nya funktioner och andra förbättringar av Nomp, som till exempel:

 • 145 nya uppgifter!
 • 32 nya Diamant-diagnoser som färdiga utmaningar i Nomp Plus
 • Skolverkets Bedömningsstöd i taluppfattning, åk 1-3 som 12 färdiga utmaningar i Nomp Plus
 • Skolverkets Bedömningsstöd för grundsärskolan år 1–6: Gilla Matematik som 6 färdiga utmaningar i Nomp Plus
 • Förbättringar av flera befintliga uppgifter
 • Möjlighet att dela ut stjärnor automatiskt baserat på uppdragsresultat
 • Funktion för att skapa individualiserade uppdrag till många elever samtidigt
 • Förbättringar av uppföljning av utmaningar
 • Möjlighet att använda emojis i meddelanden på Nomp
 • Möjlighet att synka elevlistor från Office 365 Teams
 • Utmaningar under ”Framsteg” i elev-Nomp
 • Klassrumsutmaning – möjlighet att genomföra en utmaning i realtid i klassrummet
 • Tre nya typer av spel

Hoppas att ni alla får ett toppenår 2020!

15 nya önskeuppgifter!

Vi har lagt till 15 nya uppgifter som alla har önskats av våra användare!

Addition: Öppna utsagor

Addition och subtraktion med övergång

Här är några nya uppgifter med antingen en eller två övergångar, dels för addition och dels för subtraktion. Vi har också lagt till en ny uppgift med subtraktion med väldigt stora tal. Om du har Nomp Plus så kan du använda dessa som uppställning i uppdrag!

Lika med och inte lika med

Här är uppgifter som handlar om = och ≠. De innehåller både addition och subtraktion.

Prioritering

Här är enklare träning med prioriteringsreglerna, med addition, subtraktion och multiplikation.

Talmönster

Generalisering

Klassrumsutmaning: En utmaning i realtid!

Nu finns det ett helt nytt sätt att genomföra en utmaning på Nomp: klassrumsutmaning!

Du startar en utmaning som klassrumsutmaning, och sedan gör dina elever utmaningen i realtid. Du ser när eleverna har svarat på den nuvarande frågan, och du bestämmer när en ny fråga ska visas.

När klassrumsutmaningen är över kan du se resultaten på samma sätt som om eleverna gjort utmaningen på vanligt vis.

Starta en klassrumsutmaning

Först behöver du se till att du har en utmaning i listan under ”Utmaningar”. Sedan går du till ”Klassrum” > ”Utmaning”.

Välj vilka elever som ska kunna ansluta, och vilken utmaning ni ska köra, och klicka sedan på ”Skapa klassrumsutmaning”.

På nästa sida kan du se vilka elever som anslutit sig till utmaningen. När en elev har anslutit sig blir elevens namn svart i stället för grått.

Eleverna ansluter sig genom att gå till ”Utmaningar” och klicka på ”Anslut till klassrumsutmaning”.

När eleverna har anslutit sig klickar du på ”Starta” för att starta utmaningen. Då får alla elever första frågan.

Genomföra en klassrumsutmaning

Så här ser det ut i Nomp Plus medan en fråga visas för eleverna:

När en elev är klar med den nuvarande frågan så blir elevens namn i listan grönt.

Diagrammet visar andelen elever som svarat rätt/fel eller avstått från att svara.

Du ser också hur länge den nuvarande frågan visats, och hur lång tid ni hållit på sammanlagt med utmaningen.

För att gå vidare till nästa fråga klickar du på ”Nästa fråga”.

Avsluta en klassrumsutmaning

När eleverna har fått tillräckligt med tid på sig med den sista frågan så klickar du på ”Avsluta” för att avsluta klassrumsutmaningen.

Då får du se en sammanfattning av elevernas resultat.

Du kan klicka på ”Se resultat per elev” för att se resultaten i den vanliga utmaningsuppföljningen, eller på ”Stäng” för att komma tillbaka till där du började.

Demo!

Här kan du se hur klassrumsutmaningen funkar i Nomp Plus och Nomp:

Lättare att dela mentorskap för dig som har skollicens

Är du med på en skollicens? Då har det nu blivit lättare att dela mentorskap med andra lärare inom skollicensen.

Dela mentorskap under ”Elever”

Om du markerar elever under ”Elever” och klickar på ”Dela mentorskap” så kan du nu välja mellan alla lärare som är med på samma skollicens, även om ni inte är kollegor i Nomp Plus. Tidigare har du behövt gå till ”Hantera licenser” för att göra detta.

Under ”Elever” har du till exempel möjlighet att filtrera eleverna per grupp om du vill dela mentorskapet för en viss grupp med en annan lärare inom skollicensen.

Dela mentorskap utan bekräftelse

Om du delar mentorskap under ”Elever” med en lärare som är med på samma skollicens, så kommer eleverna tilldelas till den andra läraren direkt utan att den andra läraren behöver bekräfta detta. Om det är en kollega som inte är med på samma skollicens kommer kollegan behöva bekräfta elevkopplingen precis som tidigare.

Tre nya typer av spel på Nomp!

Nu finns det tre nya typer av spel som man kan hitta när man gör uppgifter på Nomp! Vi kallar dem ”Nonogram”, ”Lasta vagnen” och ”Sortera blommor”. Här kan du läsa om hur du hittar och låser upp spel på Nomp. Lycka till med att hitta de nya spelen!

Diamantdiagnoser Utvidgad aritmetik (AU)

Nu finns utvalda Diamant-diagnoser i utvidgad aritmetik som färdiga utmaningar i Nomp Plus.

Utmaningarna är kopplade till Nomp-uppgifter, vilket betyder att du kan enkelt skapa uppdrag till eleverna baserat på deras resultat på utmaningen.

Diamantdiagnoser Utvidgad aritmetik (AU)

De 6 Diamant-diagnoser som har tillkommit är:

 • AUn1 – Negativa tal, taluppfattning
 • AUn2 – Negativa tal, addition och subtraktion
 • AUn3 – Negativa tal, multiplikation och division
 • AUn4 – Negativa tal
 • AUp1 – Potenser, grundläggande
 • AUp2 – Potenslagar 1

Du hittar alla Diamantdiagnoserna (totalt 97 st!) här i Nomp Plus:

Diamantdiagnoserna används med tillstånd från Skolverket.

Hur gör man?

Här kan du se hur du använder en färdig utmaning, hur du följer upp resultatet och delar ut uppdrag baserat på det.

Om du föredrar att läsa finns det en beskrivning här.

Har du inte Nomp Plus?

Om du vill prova de nya diagnoserna i Nomp Plus så kan du starta med en gratis utvärderingsperiod.

 

Diamantdiagnoser inom Talmönster och algebra (TA)

Nu finns utvalda Diamant-diagnoser i talmönster och algebra som färdiga utmaningar i Nomp Plus.

Utmaningarna är kopplade till Nomp-uppgifter, vilket betyder att du kan enkelt skapa uppdrag till eleverna baserat på deras resultat på utmaningen.

Diamantdiagnoser Talmönster och algebra (TA)

De 7 Diamant-diagnoser som har tillkommit är:

 • TAe1 – Enkla ekvationer
 • TAg1 – Koordinatsystem
 • TAg2 – Räta linjen
 • TAt1 – Talföljder 1
 • TAt2 – Talföljder 2
 • TAt3 – Talmönster 1
 • TAu2 – Uttrycks värde

Du hittar alla Diamantdiagnoserna här i Nomp Plus:

Diamantdiagnoserna används med tillstånd från Skolverket.

Hur gör man?

Här kan du se hur du använder en färdig utmaning, hur du följer upp resultatet och delar ut uppdrag baserat på det.

Om du föredrar att läsa finns det en beskrivning här.

Har du inte Nomp Plus?

Om du vill prova de nya diagnoserna i Nomp Plus så kan du starta med en gratis utvärderingsperiod.

 

Framsteg på utmaningar

Under ”Framsteg” kan en elev se alla utmaningar som hen har gjort, och lite information om dem. Eleven kan till exempel se vilken pokal hen har fått som bäst, och när eleven gjorde utmaningen senast.

Om eleven har gjort samma utmaning flera gånger så finns det nu ett litet diagram där eleven själv kan se hur det har gått över tid. Eleven klickar i så fall på utmaningen i listan för att visa det. Så här kan det se ut:

Små förbättringar i Nomp Plus

Vi har gjort några mindre förbättringar i Nomp Plus!

Sök i rullgardinsmenyerna i Nomp Plus

När du tittar på en elev i Nomp Plus så kan du snabbt byta till en annan elev genom att klicka på en rullgardinsmeny uppe till vänster. Samma gäller när du tittar på resultatet av ett uppdrag eller en utmaning. Nu går det också att söka i den här rullgardinsmenyn för att enklare hitta den elev/uppdrag/utmaning som du vill byta till.

Median och medelvärde i utmaningsresultat

När du tittar på resultatet av en utmaning kan du nu se median och medelvärde för antal rätt och tid under listan av elever.

Licensinformation

Nu kan du hoppa direkt till licenshanteringen från startsidan i Nomp Plus genom att klicka på ”i”-symbolen här:

I licenshanteringen går det också att se om din licens omfattas av ett personuppgiftsbiträdesavtal:

Nya uppgifter om negativa tal och potenser

Den här veckan har vi lagt till 15 nya uppgifter på Nomp! Uppgifterna handlar om negativa tal och potenser.

Jämförelser med negativa tal

Storleksordna negativa tal

Addition med negativa tal

Subtraktion med negativa tal

Blandade räknesätt med negativa tal och decimaltal

Skriv som potens med bas 2

Skriv talet utan potenser

Multiplikation och division med potenser