Förbättring av uppgifter med stapeldiagram, och två nya uppgifter!

Nu har vi gjort om de uppgifter som handlar om stapeldiagram och tabeller. Vi har också lagt till två nya uppgifter som handlar om stapel- respektive stolpdiagram.

Den största förändringen är att det är bättre variation bland frågorna.

Man behöver inte längre skriva in sina svar med tangentbordet, utan man svarar med hjälp av ordmagneter i stället.

I de nya uppgifterna får du ibland skapa stapel- och stolpdiagram själv.

Här är de nya uppgifterna:

Följande befintliga uppgifter påverkas av förbättringarna:

 

Uppställning utan stöd i uppdrag och utmaningar

Nu kan du välja en annan sorts uppställning när du gör uppdrag och utmaningar till dina elever. I den nya sortens uppställning får eleven bara minimalt med stöd, och behöver till exempel själv välja räknesätt och ställa upp talen.

Du väljer typ av uppställning när du gör uppdraget. Det funkar likadant som när du väljer typ av bildstöd. Här kan du se var du hittar inställningen:

När du kryssar för ”Visa som uppställning” på en uppgift som stödjer båda typerna av uppställning, så har du alltså möjlighet att välja mellan ”Med stöd” och ”Tomt rutnät”.

Här kan du se hur det funkar för eleven när du har valt ”Tomt rutnät” som typ av uppställning:

Nya inställningar i Nomp Plus

Det finns två nya inställningar i Nomp Plus:

 • Förvalt värde för facitläge
 • Förvalt värde för antal frågor att lägga till

Här hittar du inställningarna:

Förvalt värde för facitläge

När du skapar ett uppdrag till dina elever, kan du välja att facitläget ska vara avstängt för uppdraget. Detta hittar du i avancerade inställningar för uppdraget:

Om du nästan alltid ställer in detta på dina uppdrag, kan du nu alltså ställa in i din profil att det ska vara förvalt.

Förvalt värde för antal frågor att lägga till

När du skapar en egen utmaning och ska lägga till frågor så föreslås det alltid att du lägger till 3 frågor från varje uppgift:

Nu kan du ändra detta till ett antal som passar dig själv bättre. (Du har förstås alltid möjlighet att ändra för en viss uppgift när du skapar utmaningen också.)

 

Flytta kluriga frågor sist!

Om du håller på med en Nomp-uppgift, och du tycker en fråga är lite extra svår, så kan du nu välja att flytta den frågan till sist i uppgiften. Du kan göra det här hur många gånger du vill!

Du kommer fortfarande behöva svara på alla 10 frågor som vanligt, men du kan alltså påverka ordningen själv.

Här hittar du knappen:

Notiser när elever gör utmaningar

Brukar du göra utmaningar till dina elever i Nomp Plus? I så fall har du nu möjlighet att få en notis varje gång en elev gör en utmaning.

För att få dessa notiser behöver du ställa in det i dina notisinställningar i Nomp Plus. Så här gör du:

 1. Klicka på ditt användarnamn uppe till höger för att visa menyn för inställningar.
 2. Klicka på ”Notisinställningar”.
 3. Kryssa för ”Gör en utmaning”: om du vill ha mejl om detta så kryssar du i rutan under ”E-post”, och om du vill ha en notis i Nomp Plus kryssar du i under ”Webbläsare”.

Förbättring av uppgifter om linjediagram, och en ny uppgift!

Nu har vi gjort om de två uppgifter som handlar om linjediagram, och lagt till en ny, svårare, uppgift om linjediagram.

Den största förändringen är att det är bättre variation bland frågorna.

Man behöver inte längre skriva in sina svar med tangentbordet, utan man svarar med hjälp av ordmagneter i stället.

I den nya, svårare, uppgiften får du ibland skapa linjediagram själv. Ibland finns det redan graderade axlar och ibland måste du själv lägga till dem.

Här hittar du alla Nomp-uppgifter om linjediagram:

 

14 Diamantdiagnoser: Mätning av area, Mätning av volym

Nu finns Diamant-diagnoserna för Mätning av area (MAr) och Mätning av Volym (MVo) som färdiga Nomputmaningar. I och med detta finns samtliga diagnoser inom mätningsområdet i Nomp Plus.

Diagnoserna är kopplade till Nomp-uppgifter, vilket betyder att du kan enkelt skapa uppdrag till eleverna baserat på elevernas resultat på utmaningen.

Diamantdiagnoser Mätning av area (MAr) och Mätning av Volym (MVo)

De 14 Diamant-diagnoser som har tillkommit i Nomp är MAr1 – MAr7 samt MVo1 – MVo7.

 • MAr1 – Grundläggande mätning, area
 • MAr2 – Enhetsbyte, area
 • MAr3 – Enkel areaberäkning
 • MAr4 – Areaberäkning
 • MAr5 – Enkel begränsningsarea
 • MAr6 – Cirkelområdets area
 • MAr7 – Begränsningsarea
 • MVo1 – Grundläggande mätning, volym
 • MVo2 – Volym i vardagen
 • MVo3 – Enhetsbyten, volym 1
 • MVo4 – Enkel volymberäkning
 • MVo5 – Volymberäkning 1
 • MVo6 – Volymberäkning 2
 • MVo7 – Enhetsbyten, volym 2

Du hittar alla Diamantdiagnoserna här i Nomp Plus:

Diamantdiagnoserna används med tillstånd från Skolverket.

Hur gör man?

Här kan du se hur du använder en färdig utmaning, hur du följer upp resultatet och delar ut uppdrag baserat på det.

Om du föredrar att läsa finns det en beskrivning här.

Har du inte Nomp Plus?

Om du vill prova de nya diagnoserna i Nomp Plus så kan du starta med en gratis utvärderingsperiod.

 

Nya uppgifter, mest om volym

Här kommer 10 nya uppgifter som mest handlar om volym!

Deciliter och liter med olika kärl

Välj rätt volymenhet

Volym och proportionalitet

 

Volym av figurer

Omvandla volym

Förbättring av uppgift om cirkeldiagram

Vi har gjort en rejäl förändring av den Nomp-uppgift som handlar om cirkeldiagram.

Den största förändringen är att det är mycket bättre variation bland frågorna i uppgiften.

Etiketterna runt diagrammet har bytts ut mot en diagramförklaring till höger om diagrammet.

Man behöver inte längre skriva in svaret i någon av frågorna, utan man svarar oftast med hjälp av ordmagneter.

I vissa frågor får man dessutom skapa ett cirkeldiagram själv!

 

Här kan du själv prova: Cirkeldiagram

Skriva ut elevers inlämnade utmaningar

Som ni vet går det att se resultatet på utmaningar per fråga så att man kan se exakt vad eleven svarat. Nu går det också att se en elevs hela utmaning och även skriva ut den (på papper eller som PDF), för dokumentation eller för att visa vid utvecklingssamtal.

För att skriva ut en elevs utmaning kan du klicka på en inlämnad utmaning under Elever -> [Elev] -> Utmaningar -> Se resultat. Du klickar på inlämningstiden för att se hela utmaningen.

Du kan också klicka på en elevs namn under Utmaningar -> [Utmaning] -> Resultat.

Så här kan det se ut i en utskriven utmaning. Utskriften kan se lite olika ut beroende på vilken webbläsare du använder. Om du inte blir nöjd med utskriften kan det därför vara värt att prova i någon annan webbläsare.