15 nya uppgifter, mest om decimaltal

Snart kommer RD-delarna av Skolverkets Diamantdiagnoser att finnas i Nomp Plus! För detta behövdes en del nya uppgifter, som vi nu har lagt till. Det handlar om 14 nya uppgifter som har att göra med decimaltal. Den 15:e nya uppgiften är en önskeuppgift om addition och subtraktion.

Decimaltal

Avrundning

Avrundning av längdmått

Gällande siffror

Addition med decimaltal

Subtraktion med decimaltal

Multiplikation med decimaltal

Division med decimaltal

Addition och subtraktion

Diamantdiagnoser: Rationella tal, Bråk

Nu finns även Diamant-diagnoserna för rationella tal, bråk (RB) som färdiga Nomputmaningar.

Diagnoserna är kopplade till Nomp-uppgifter, vilket betyder att du kan enkelt skapa uppdrag till eleverna baserat på elevernas resultat på utmaningen.

Diamantdiagnoser inom rationella tal, bråk (RB)

De Diamant-diagnoser som har tillkommit i Nomp är RB1 till och med RB7.

 • RB1: En del av en hel
 • RB2: Flera delar av en hel
 • RB3: Del av ett antal
 • RB4; Bråk som tal
 • RB5: Taluppfattning av bråk
 • RB6: Addition och subtraktion av tal i bråkform
 • RB7: Multiplikation och division av tal i bråkform

Du hittar dem här i Nomp Plus:

Sedan tidigare finns aritmetik-diagnoserna AG1 till och med AG9 på Nomp.

Diamantdiagnoserna används med tillstånd från Skolverket.

Hur gör man?

Här kan du se hur du använder en färdig utmaning, hur du följer upp resultatet och delar ut uppdrag baserat på det.

Har du inte Nomp Plus?

Om du vill prova de nya diagnoserna i Nomp Plus så kan du starta med en gratis utvärderingsperiod.

Stäng av pausfunktionen för en utmaning

Nu kan du, om du vill, stänga av möjligheterna för eleverna att pausa under en utmaning. Du ställer in detta på sista fliken (”Ange inställningar”):

Om du ställer in ”Tillåt inte paus” kommer pausknappen inte synas i utmaningen för eleverna.

22 nya uppgifter, mest om bråktal

Snart kommer RB-delarna av Skolverkets Diamantdiagnoser till Nomp Plus! Som förberedelse har vi lagt till ganska många nya bråkuppgifter som inte fanns på Nomp tidigare. Samtidigt har vi också lagt till en önskeuppgift som handlar om subtraktion!

Måla en viss andel av en figur

Här ska man måla en viss andel av en figur. I vissa av uppgifterna finns det hjälplinjer, i andra inte. Det går att själv skissa hjälplinjer om man vill, om man byter målarverktyg med knapparna.

Välj rätt figurer

Bråk som figur

Skriv bråktalet

Andel av antal eller bollar

Textuppgifter med bråktal

Jämförelser

Omvandling

Addition och subtraktion med bråk

Division med bråk

Önskeuppgift med subtraktion

Svensk talsyntes i Nomp på Chromebook och Windows

I Nomp har det länge funnits talsyntes på svenska och engelska i många apparater/webbläsare. Nomp använder sig av den inbyggda talsyntesen som finns i respektive webbläsare.

Tyvärr saknas det inbyggt stöd för svensk talsyntes i Chromebook och många versioner av Windows. Det är väldigt många som önskat och frågat om detta går att ordna.

Vi är därför glada att kunna säga att nu finns det talsyntes för dessa plattformar!

Denna funktion är av licensskäl endast tillgänglig för elever som har en lärare eller förälder som använder Nomp Plus.

Snyggare ekvationer och uttryck

Nu kommer ekvationer och uttryck visas snyggare på Nomp.

Detta påverkar i princip alla algebra-uppgifter på Nomp, och förhoppningsvis gör det dem lättare att förstå. Förändringen gäller alltså enbart presentation; innehållet är samma som förut.

Nu kan det se ut så här:

Nydalaskolan + NOMP = SANT

På Nydalaskolan i Malmö har man sedan länge haft en vision och en strävan mot att låta läromedlet anpassas efter eleverna istället för att eleverna ska tvingas in i det gemensamma läromedlets form. I stället har man satt ihop olika byggstenar till en fast grund att bygga den matematiska förståelsen på. Byggstenarna symboliserar olika verktyg och metoder de har valt för att eleverna ska få träna alla sina matematiska förmågor och samtidigt utvecklas mot kursplanernas mål.

När det gäller förmågan att välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter valde de NOMP som verktyg. Varje elev har ett NOMP-konto för att enkelt kunna lösa rutinuppgifter digitalt, på dator, lärplatta, eller smartphone.

Linda Swärd, förstelärare som undervisar i åk 2 på Nydalaskolan, förklarar:

– NOMP har avskalade uppgifter, utan störmoment, finns i olika nivåer och inom olika matematiska områden. Eleverna kan välja fritt eller så kan läraren kan dela ut uppdrag till eleverna. Och till skillnad från analoga läromedel dröjer det inte innan eleverna vet om uppgiften varit rätt eller fel. I NOMP får eleven feedback direkt, vilket minskar risken för felinlärning. Dessutom kan läraren följa elevens svarsfrekvens, se om uppgiften tagit lång tid att lösa eller om det är uppgifter inom specifika områden som brister. En annan bra grej med NOMP är att det inte är formellt uppdelat i årskurser vilket gör att elever som ligger efter inte känner att de ”jobbar i fel bok”.

Jessica Håkansson och Linda Swärd, Nydalaskolan. Foto: Pedagog Malmö.

Lärarna på Nydalaskolan och utvecklarna av NOMP hittade ganska snabbt varandra via mejl. Lärarna skickade förslag på uppgifter som saknades och dessa utvecklades ofta bara inom en eller ett par veckor.

Stefan Norberg, medgrundare till NOMP, menar att de har ett unikt recept:

– Vi tycker att det är viktigt att tillhandahålla ett tillgängligt läromedel som kan motivera eleverna med snabb återkoppling och inslag av spelifiering utan att man tävlar mot andra eller har störande grafik överallt. Lärarna som använder lärardelen Nomp Plus tycker att den är tydlig och lättanvänd.

– Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder. Samarbetet med Nydalaskolan är ett av flera exempel på de goda samarbeten vi har, fortsätter Stefan.

NOMP har nyligen lanserat en funktion för att göra diagnoser, eller utmaningar som det kallas i NOMP. Funktionen är sprungen ur samarbetet med Nydalaskolan.

Jessica Håkansson, som arbetar som kvalitetstödjare och speciallärare inom matematikutveckling på Nydalaskolan:

– Byggstenarna vi använder fortsatte att utvecklas för att nå varje elev på sin nivå och samtidigt kunna hitta gemensamt fokus för gruppen. På Matematikbiennalen 2016 föreläste vi om vårt systematiska arbetssätt för att kartlägga grupper och individer samt analysera och formulera målsättningar, både individuellt och för hela klassen, säger Jessica.

Stefan: – Jag var där och inspirerades av deras metoder med gröna och röda rutor och deras sätt att involvera eleverna i sitt lärande. Vi påbörjade diskussioner om hur man kunde knyta ihop deras tankar om matematikutveckling med NOMPs digitala lösningar för att underlätta ytterligare för lärare och elever.

– För Nydalaskolans del har det varit värdefullt att ha någon som kan omsätta våra pedagogiska tankar och idéer till digitalt format som är lätt för eleverna att använda. Det unika med Nydalaskolans medverkan i samarbetet är att vi är en skola som inte bara vill ersätta ett analogt läromedel med ett digitalt, utan vi är en skola med välgrundade tankar och visioner om matematikutveckling och en strävan om att varje elev känner en stark tro på sin person, på sin förmåga och på sin framtid, avslutar Jessica Håkansson.

Ytterligare läsning om Nydalaskolans matematikarbete:

http://tidningenorigo.se/matte-pa-ratt-niva/

https://www.sydsvenskan.se/2015-11-05/matten-battre-nar-eleverna-bestammer-uppgifter

http://ncm.gu.se/node/9101

Vill du veta mer? Kontakta Jessica!
Jessica Håkansson, Kvalitetsstödjare och speciallärare matematikutveckling
Nydalaskolan, Malmö Stad
jessica.hakansson@malmo.se

Vill du testa NOMP Plus?

Om du vill testa NOMP Plus, kan du prova gratis!

Exportera resultatet från en utmaning till Excel

Nu kan du exportera resultatet från en utmaning till Excel.

Det kan vara användbart antingen för att spara undan resultatet i ett annat format, eller för att på ett enklare sätt kunna skriva ut det snyggt.

För att göra detta klickar du på knappen ”Ladda ned som Excel-fil” nedanför uppdragsresultatet:

Om du har använt gruppfiltret så att bara en grupp visas så är det bara den gruppens resultat som kommer exporteras.

Så här kan det se ut i Excel:

Diamant-diagnoser och andra färdiga utmaningar

Nu finns några av Skolverkets Diamant-diagnoser i Nomp, så att du kan enkelt använda dem när du gör utmaningar till dina elever.

Diagnoserna är kopplade till Nomp-uppgifter, vilket betyder att du kan enkelt skapa uppdrag till eleverna baserat på deras resultat.

Utöver Diamant, har vi också lagt in några färdiga multiplikationsutmaningar som vi tror många kan ha nytta av.

Har du någon typ av diagnos som du tror skulle vara intressant som färdig Nomputmaning, så tipsa oss gärna!

Diamantdiagnoser inom grundläggande aritmetik

De Diamant-diagnoser som finns i Nomp än så länge är AG1 till och med AG9. Du hittar dem här i Nomp Plus:

Diamantdiagnoserna används med tillstånd av Skolverket.

Multiplikationsutmaningar

Här hittar du de färdiga multiplikationsutmaningarna, som förhoppningsvis kan vara till nytta om du har elever som behöver lära sig multiplikationstabellerna:

Du ser i listan hur många frågor utmaningen innehåller, och du kan klicka på knappen ”Visa frågor” för att se frågorna.

Att använda en färdig utmaning

Att skapa en utmaning från de färdiga mallarna är enkelt:

 1. Klicka på ”Skapa utmaning” på utmaningens rad.
 2. Det kommer se ut precis som när du skapar en ny utmaning, men uppgifter och frågor finns redan inlagda.
 3. Välj de elever som ska få utmaningen.
 4. Skriv in ett namn på utmaningen och gör de inställningar du vill.
 5. Spara!

Om du vill kan du förstås också lägga till och ta bort frågor i utmaningen, eller ändra ordningen på frågorna, så att det blir precis som du vill ha det.

Färdiga utmaningar, uppföljning och uppdrag

Här kan du se hur du använder en färdig utmaning, hur du följer upp resultatet och delar ut uppdrag baserat på det.

Har du inte Nomp Plus?

Om du vill prova de nya delarna i Nomp Plus så kan du starta med en gratis utvärderingsperiod.

31 nya uppgifter

Vi har lagt till 31 nya uppgifter, varav de flesta har önskats av våra användare. Nu finns det faktiskt över 1000 olika uppgifter på Nomp!

Tallinjer

Storleksordna tal med decimaler

Överslagsräkning

Räkna baklänges

Addition

Subtraktion

Multiplikation

Division

Textuppgift