Uppföljning av uppdrag i Nomp Plus

Uppföljning av uppdrag

När eleverna har börjat jobba med sina uppdrag kan du se hur det går i uppdragsvyn.

 1. Välj ”Uppdrag” i Nomp Plus-menyn.
 2. Klicka på uppdragets namn i listan.
 3. Du kommer se fyra flikar:
  1. Status
  2. Diagram
  3. Resultat per elev
  4. Resultat per uppgift

Status

Under den första fliken ser du hur klar varje elev är med uppdraget.

uppdrag_status

Diagram

Under den här fliken visas ett diagram över resultaten för alla elever som har uppdraget. Varje elev representeras av en prick i diagrammet. Prickens position visar elevens mediantid och medianantal fel på uppdraget.

uppdrag_diagram

Du kan klicka på den prick i diagrammet som representerar en av eleverna för att se mer detaljerad information om hur det har gått för just den eleven.

uppdrag_diagram_elev

Här kan du klicka på knappen för att se elevens repetitioner som diagram.

Resultat per elev

Under fliken ”Resultat per elev” visas ungefär samma information som i diagrammet, men i tabellform. Du kan här även se hur lång tid varje elev sammanlagt jobbat med uppdraget hittills.

Du kan filtrera listan per uppgift, så att du kan se varje elevs resultat för en enskild uppgift. Du kan klicka på knappen till höger för att se varje elevs enskilda repetitioner.

Resultat per uppgift

Under fliken ”Resultat per uppgift” visas resultatet på uppdraget per uppgift i stället för per elev. Här kan du använda filtret för att se resultaten för en viss elev.

Ändra i uppdrag

Du kan lägga till och ta bort elever från ett uppdrag även efter att eleverna börjat jobba med uppdraget.

Du kan också justera innehållet i uppdraget. Det finns vissa begränsningar i detta. När eleverna har börjat jobba med uppdraget så går det bara att göra uppdraget lättare, inte svårare. Innan eleverna har börjat kan du alltså ändra uppdraget fritt, men när de har börjat kan du:

 • Ta bort uppgifter från ett uppdrag, men inte lägga till nya uppgifter.
 • Sänka antalet repetitioner som krävs, men inte öka.
 • Öka den tid en uppgift ska klaras på, men inte minska tiden.

För att ändra i ett uppdrag gör du så här:

 1. Välj ”Uppdrag” i Nomp Plus-menyn.
 2. I slutet av raden för varje uppdrag finns en ikon som ser ut som ett litet papper och en penna. Klicka på den.
 3. Du får då möjlighet att ändra i uppdraget på ungefär samma sätt som när du skapade uppdraget.
 4. Gå till steg 3 (”Ange inställningar”) och klicka på ”Spara uppdrag” när du är nöjd med ändringarna.

Arkivering av uppdrag

När en elev har gjort klart ett uppdrag så syns uppdraget inte längre för eleven.

En vecka efter inlämningsdatumet kommer uppdraget att arkiveras automatiskt, vare sig eleverna är klara eller inte. Detta händer enbart om det fanns ett inlämningsdatum.

Arkiverade uppdrag syns inte för eleverna, men du kan se dem under ”Uppdrag” > ”Arkiverade”. Där kan du också titta på resultaten från de uppdragen.

Du kan ändra på hur den automatiska arkiveringen fungerar under ”Inställningar” i Nomp Plus. Du kan välja att arkivera snabbare eller inte arkivera automatiskt alls.

Du kan också själv arkivera ett uppdrag när du vill. Så här arkiverar du ett uppdrag:

 1. Välj ”Uppdrag” i Nomp Plus-menyn.
 2. Markera uppdraget med hjälp av den lilla kryssrutan vid sidan av uppdragets namn i listan.
 3. Klicka på knappen ”Arkivera uppdrag”.

Uppdraget blir då inaktiverat och går bara att hitta under ”Uppdrag – Arkiverade”. Det kommer inte längre att synas för eleverna.

Om du ångrar dig så kan du återaktivera uppdraget från listan med arkiverade uppdrag.

Kopiera ett uppdrag

Du kan också skapa ett nytt uppdrag genom att kopiera ett gammalt uppdrag. Kanske vill du göra ett nytt uppdrag med samma innehåll men till andra elever.
Eller kanske vill du göra ett likadant uppdrag fast med fler eller färre repetioner.

Så här gör du för att kopiera ett uppdrag:

 1. Välj ”Uppdrag” i Nomp Plus-menyn.
 2. Markera uppdraget med hjälp av den lilla kryssrutan vid sidan av uppdragets namn i listan.
 3. Klicka på knappen ”Kopiera uppdrag”.
 4. Det kommer nu att se likadant ut som när du skapar ett nytt uppdrag men elever, uppgifter och mål är förifyllda från det uppdrag du kopierade.
 5. Du kan lägga till och ta bort elever, lägga till och ta bort uppgifter, och ändra målen för uppgifter.
 6. Du kommer behöva skriva in ett nytt namn för det nya uppdraget (och ett nytt inlämningsdatum om du vill).
 7. Gå till den tredje fliken och klicka på ”Spara uppdrag” så skapas ditt nya uppdrag.

The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.
Marianne Norberg

Latest posts by Marianne Norberg (see all)