13 nya önskeuppgifter!

Vi har lagt till 13 nya uppgifter, som alla har önskats av lärare!

Uppgifterna handlar om:

  • Vilken multiplikation/division?
  • Sidor och hörn på månghörningar
  • Sätt namn på form: triangel, cirkel, kvadrat
  • Textuppgifter med temperatur
  • Tallinjer med halvor
  • Skriv talen i ordning

Vilken multiplikation/division?

Sidor och hörn på månghörningar

Sätt namn på form: triangel, cirkel, kvadrat

Textuppgifter med temperatur

Tallinjer med halvor

Skriv talen i ordning

Bildstöd för Sidor och hörn, och alternativt bildstöd för multiplikation/division

Sidor och hörn

Vi har lagt till valbart bildstöd för de två uppgifterna om ”Sidor och hörn”.

Detta gäller ”Sidor och hörn: triangel, rektangel, kvadrat, rätblock, kub” på nivå 4A och ”Sidor och hörn: tetraeder, rätblock, kub, parallellogram, romb, parallelltrapets, pentagon, hexagon” på nivå 5D.

Så här ser det ut när du ställer in bildstöd för dessa uppgifter:

Om du aktiverar bildstödet så kommer frågan inkludera en bild av den form som det handlar om. Här är ett exempel:

Multiplikation och division

Vi har också lagt till ett alternativt bildstöd för multiplikation och division:

Om du väljer alternativet ”Rutnät” så kommer det se ut så här vid multiplikation:

…och så här vid division:

 

Uppgraderingen av Nomp Plus är klar!

Uppfräschningen av Nomp Plus är nu slutförd!

Det sista som uppdaterades är huvudmenyn längst upp och notiserna. Det ser ut ungefär som tidigare.

Ändrat utseende på sidorna under Klassrum i Nomp Plus

Så här ser det ut under ”Klassrum” nu:

Nu är den här sidan en tabell, så du kan sortera eleverna om du vill, genom att klicka på kolumnrubrikerna.

Klicka på pilen längst till höger på varje rad för att se detaljer. Klicka fram radmenyn för att se exempel-frågor för den uppgift eleven jobbar med.

Klassrumsutmaning

Här ser det ungefär likadant ut som det gjorde förut.

Om du klickar på ”Skapa klassrumsutmaning” så kommer det upp ett fönster där du väljer utmaning och elevgrupp.

Därefter ser det ut i princip som det gjorde tidigare.

Nompixburkar

Här är det också en tabell nu, i stället för rutor som det var förut.

Klicka på en rad för att visa en stor bild av nompixburken, som kommer uppdateras i realtid.

Påsk-pynt i nompis-rummet!

Påsklovet närmar sig, och vi har lagt till nya saker i nompis-rummet. De nya sakerna är inspirerade av våren och av påsken!

De nya sakerna finns fördelade på alla rums-nivåer, så om ditt rum inte är så hög nivå än kommer du inte se allt. Men alla sakerna kommer finnas kvar sedan också (inte bara under lovet), så du har all tid du behöver på dig att låsa upp dem!

Hoppas att du hittar något du gillar!

Ändrat utseende på startsidan i Nomp Plus

Nu ser den ut så här:

Ändrat utseende på sidorna under Elever i Nomp Plus

Så här ser det ut under ”Elever” nu:

Om du markerar en eller flera elever kommer andra knappar fram:

På varje rad finns en meny med följande alternativ:

Rensa fokus-markeringar

Menyalternativet ”Rensa fokus-markeringar” är nytt. Det finns både bland knapparna som kommer fram när du markerar elever, och på radmenyn för varje elev.

Detta alternativ kan du använda för att rensa alla fokus-markeringar för valda elever. Det kan vara användbart till exempel om ni haft en paus från Nomp och fokus-markeringarna blivit inaktuella. Du kan läsa mer om fokus-markeringar här: Fokusmarkeringar på uppgifter

Detaljvy

Om du klickar på elevens användarnamn, eller ”Resultat & status” på radmenyn, så kommer du till detaljvyn för eleven, som nu ser ut så här:

Det är nu ett fönster som du stänger med krysset uppe till höger, i övrigt är innehållet likadant som förut.

Nytt i detaljvyn

I underfliken ”Uppgifter” kan du filtrera så att bara uppgifter med fokus-markering ska visas:

I underfliken ”Uppgifter” > ”Kunskapskarta” kan du nu klicka direkt på uppgifts-rutan för att växla mellan fokus/stjärna/ingenting. Övriga alternativ får du fram genom menyn som kommer fram om du klickar på de tre prickarna.

I underfliken ”Uppdrag” kan du klicka på radmenyn för ett uppdrag och välja ”Visa resultat som diagram” för att se samma diagram som redan fanns i uppdragsuppföljningen.

 

Kontaktpersoner

Den här vyn ser ut så här nu:

När man lägger till en ny kontaktperson visas nu alias för eleven, med elevens användarnamn inom parentes.

Nyligen borttagna

Den här vyn ser ut så här nu:

 

 

Ändrat utseende under Kollegor

Så här ser det ut under ”Kollegor” nu:

För att ta bort kollegor kan du markera en eller flera rader i tabellen:

Du kan också ta bort en kollega från radmenyn:

Länka till uppdrag och utmaningar

Nu kan du länka direkt till ett uppdrag eller en utmaning. För att göra detta klickar du fram radmenyn på uppdragets eller utmaningens rad, och väljer ”Kopiera länk till urklipp”.

Så här ser det ut för uppdrag:

Så här ser det ut för utmaningar:

Provläge för utmaningar

Nu finns det möjlighet att tvinga utmaningar att göras i ”provläge”, dvs i helskärmsläge så att eleven inte kan komma åt några andra applikationer på samma apparat under utmaningen. Om eleven lämnar helskärmsläget kommer utmaningen skickas in automatiskt.

Du ställer in detta i de avancerade inställningarna för en utmaning:

När eleven startar en utmaning som är inställd för provläge, så kommer följande visas:

När eleven klickar på ”Fortsätt” så kommer utmaningen att visas i helskärmsläge. Om eleven lämnar detta så kommer utmaningen omedelbart att skickas in.

Här visar Marianne hur det funkar: