Nya diamantdiagnoser: Geometriska former, skala och vinklar

Nu finns utvalda Diamant-diagnoser i geometri som färdiga utmaningar i Nomp Plus.

Utmaningarna är kopplade till Nomp-uppgifter, vilket betyder att du kan enkelt skapa uppdrag till eleverna baserat på deras resultat på utmaningen.

Diamantdiagnoser Geometriska former (GFo), Skala (GSk) och Vinklar (GVi)

De 6 Diamant-diagnoser som har tillkommit är:

 • GFo1 – Grundläggande symmetri
 • GFo3 – Plana figurer
 • GSk2 – Förstoring och förminskning
 • GSk3 – Avläsa kartor och ritningar
 • GVi1 – Vinklar
 • GVi2 – Vinklar, samband

Du hittar alla Diamantdiagnoserna här i Nomp Plus:

Diamantdiagnoserna används med tillstånd från Skolverket.

Hur gör man?

Här kan du se hur du använder en färdig utmaning, hur du följer upp resultatet och delar ut uppdrag baserat på det.

Om du föredrar att läsa finns det en beskrivning här.

Har du inte Nomp Plus?

Om du vill prova de nya diagnoserna i Nomp Plus så kan du starta med en gratis utvärderingsperiod.

 

Bedömningsstöd för grundsärskolan år 1–6: Gilla Matematik

Gilla Matematik

Det finns ett bedömningsstöd för grundsärskolan årskurs 1–6 som heter Gilla Matematik. Det är framtaget av Skolverket och det är obligatoriskt för huvudmän att använda materialet i årskurs 1.

Bedömningsstödets syfte är att du som lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1–6. Du kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter i taluppfattning inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Vi på Nomp har med tillstånd av Skolverket tagit fram digitala självrättande versioner av de 6 skriftliga diagnoserna ”Taluppgifter och tals användning”:

 • Taluppgifter och tals användning Blå (Talområde 1-7)
 • Taluppgifter och tals användning Brun (Talområde 1-10)
 • Taluppgifter och tals användning Röd (Talområde 1-20)
 • Taluppgifter och tals användning Grön (Talområde 1-100)
 • Taluppgifter och tals användning Lila (Talområde 1-200)
 • Taluppgifter och tals användning Rosa (Talområde 1-500)

Du hittar diagnoserna i Nomp Plus under Utmaningar -> Andra utmaningar.

Sedan tidigare finns det Nationella bedömningsstödet i matematik (för grundskolan år 1-3) och de flesta Diamant-diagnoserna som självrättande digitala utmaningar i Nomp. Här kan du se hur du använder de färdiga utmaningarna som finns i Nomp Plus.

Vinklar och andra nya uppgifter på Nomp

Här kommer 10 nya Nomp-uppgifter! Den här gången handlar det bland annat om vinklar.

Vinklar

Geometri

Algebra

Multiplikation & division

Udda eller jämnt

Nya uppgifter om skala på Nomp!

Den här veckan bjuder vi på några nya uppgifter om skala!

 

Symmetri, algebra och andra nya uppgifter på Nomp

Äntligen är det dags för hösttermin igen, och vi har lagt till nya uppgifter på Nomp! Det kommer att dyka upp fler nyheter under de närmaste veckorna.

Symmetri

Det finns redan många symmetri-uppgifter på Nomp, men de här är lite extra kluriga!

Algebra

Det här är en typ av algebra-uppgifter som inte funnits på Nomp förut, men som önskats av lärare.

Tal

Det här är enklare varianter av uppgifter som fanns sedan tidigare på Nomp.

Kalender

De här frågorna finns med i en blandad uppgift sedan tidigare, men nu finns det en uppgift som endast frågar efter antal dagar per månad.

 

 

Digitala diagnoser: Bedömningsstöd i taluppfattning, åk 1-3

Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning, årskurs 1–3

Det finns ett nationellt bedömningsstöd i taluppfattning för årskurs 1–3. Det är framtaget av Skolverkets och det är obligatoriskt för huvudmän att använda materialet i årskurs 1.

Bedömningsstödets syfte är att du som lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1–3. Du kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter i taluppfattning inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Vi på Nomp har med tillstånd av Skolverket tagit fram digitala självrättande versioner av de 12 skriftliga diagnoserna:

 • Skriftliga uppgifter VT ÅK1 (L)
 • Skriftliga uppgifter VT ÅK1 (M)
 • Skriftliga uppgifter VT ÅK1 (H)
 • Skriftliga uppgifter HT ÅK2 (L)
 • Skriftliga uppgifter HT ÅK2 (M)
 • Skriftliga uppgifter HT ÅK2 (H)
 • Skriftliga uppgifter VT ÅK2 (L)
 • Skriftliga uppgifter VT ÅK2 (M)
 • Skriftliga uppgifter VT ÅK2 (H)
 • Skriftliga uppgifter HT ÅK3 (L)
 • Skriftliga uppgifter HT ÅK3 (M)
 • Skriftliga uppgifter HT ÅK3 (H)

Du hittar diagnoserna i Nomp Plus under Utmaningar -> Andra utmaningar.

Sedan tidigare finns de flesta Diamant-diagnoserna som självrättande digitala utmaningar i Nomp. Här kan du se hur du använder de färdiga utmaningarna som finns i Nomp Plus.

19 nya uppgifter på Nomp!

Vi har lagt till 19 nya uppgifter på Nomp, varav många har önskats av lärare. Mestadels är det nya uppgifter på de lägre nivåerna av Nomp.

Räkna saker

Vilket tal?

Dela upp tal

Tallinje

Skriva tal

Linje, stråle, sträcka osv

Statistik

 

Emojis i meddelanden på Nomp

Vi har rättat det fel som gjorde att man inte kunde skriva emojis i meddelanden och andra ställen på Nomp. Nu kan du skriva emojis i meddelanden, uppdragsnamn och namn på utmaningar!

27 nya uppgifter på Nomp!

Vi har lagt till 27 nya uppgifter på de lägre nivåerna av Nomp! Det handlar bland annat om pengar, talsekvenser och textfrågor.

Handla med pengar

Välj uttryck

Addition och subtraktion

Multiplikation och division

Talens grannar

Talsekvenser

Textfrågor

 

Synka elevlistor från Office 365 Teams

Använder din skola Teams i Office 365 for Education? Då kan du som lärare enkelt hålla dina elever och grupper i Nomp Plus uppdaterade.

För att denna funktion skall vara tillgänglig, måste en administratör först slå på funktionen hos er (se längre ner i detta inlägg).

När detta är klart är det superenkelt att hålla Nomp Plus synkat med Office 365:s elevlistor (teams för lektioner/klasser). Det är bara ett par knapptryckningar för att lägga till elever som tillkommit eller ta bort elever som slutat:

Det första steget är att du väljer vilka klasser du vill synka:

När du har valt den klass eller klasser som du vill synka klickar du på ”Nästa”-knappen. Då kommer du få se vad resultatet kommer bli:

Här ser du precis hur många grupper som kommer läggas till eller tas bort, och hur många elever som kommer läggas till eller tas bort. Om det ser bra ut så kan du klicka på ”Synkronisera” så kommer synkroniseringen att utföras.

Om du redan har dina elever i Nomp Plus, så behöver du vara lite försiktig. Innan du synkroniserar måste du se till att de har samma användarnamn i Nomp som de har e-postadresser i Office 365. Annars kommer de att få dubbla användare.

De nya eleverna kan nu logga in med Microsoft-inloggning på Nomp.

Instruktioner för att konfigurera er Office 365-miljö

För att kunna använda den här synk-funktionen måste man använda Teams i Office 365 Education. Någon med administratratörs-rättigheter behöver dessutom ge Nomp behörighet (grant admin consent) att läsa klasslistor via lärarens behörighet (delegated permissions, EduRostering.ReadBasic). Detta kan man göra på Azure Portal eller på en speciell sida på Nomp för detta.

Använder du inte Teams eller Office 365? Sedan tidigare finns möjlighet att synka elev-listor med Google Classroom. Man kan också synka elevlistor till Nomp med en ny standard som kallas Egil / SS12000.

Kontakta oss för hjälp om du har några frågor eller funderingar!