Extra bildstöd för cirkelfrågor

För många Nomp-uppgifter kan du välja till extra bildstöd när du skapar uppdrag till dina elever. Då får eleverna förutom den vanliga frågan även någon typ av bildstöd, som kan se olika ut för olika frågor.

Här kan du se hur du väljer till extra bildstöd när du skapar uppdrag: Extra bildstöd i uppdrag

Nu finns det extra bildstöd även för uppgifter som handlar om till exempel area och omkrets för cirklar. Det kan se ut till exempel så här:

Diamantdiagnoser: Proportionalitet och procent

Nu finns Diamant-diagnoserna för Proportionalitet och procent (RP) som färdiga Nomputmaningar. Det innebär att hela R-delen av Diamant nu finns i Nomp Plus!

Diagnoserna är kopplade till Nomp-uppgifter, vilket betyder att du kan enkelt skapa uppdrag till eleverna baserat på elevernas resultat på utmaningen.

Diamantdiagnoser inom rationella tal, Proportionalitet och procent (RP)

De Diamant-diagnoser som har tillkommit i Nomp är RP1 till och med RP7.

 • RP1 – Grundläggande proportionalitet
 • RP2 – Proportionalitet i grafform
 • RP3 – Grundläggande procent
 • RP4 – Procenträkning
 • RP5 – Procent problemlösning
 • RP6 – Förändringsfaktorer
 • RP7 – Ränta

Du hittar dem här i Nomp Plus:

Diamantdiagnoserna används med tillstånd från Skolverket.

Hur gör man?

Här kan du se hur du använder en färdig utmaning, hur du följer upp resultatet och delar ut uppdrag baserat på det.

Om du föredrar att läsa finns det en beskrivning här.

Har du inte Nomp Plus?

Om du vill prova de nya diagnoserna i Nomp Plus så kan du starta med en gratis utvärderingsperiod.

6 nya uppgifter om proportionalitet och procent

Snart kommer RP-delarna av Skolverkets Diamantdiagnoser att finnas i Nomp Plus! Som förberedelse för det har vi lagt till sex nya uppgifter om proportionalitet och procent.

Proportionalitet

Många har efterfrågat uppgifter om proportionalitet! Nu finns det två nya Nomp-uppgifter som handlar om det.

Den första uppgiften innehåller bara textfrågor.

Den andra uppgiften innehåller också tabeller och diagram.

Procent och promille

Den här uppgiften innehåller blandade textfrågor som handlar om procent och promille.

Ränta

Det fanns redan en del uppgifter om ränta på Nomp, men i den här nya uppgiften är frågorna mer varierade än tidigare.

Uttryck för procentuell förändring

Det fanns redan uppgifter om procentuell förändring på Nomp, men i de här nya uppgifterna ska man inte räkna ut resultatet utan i stället välja eller skriva uttryck som kan användas för att räkna ut resultatet.

Nomp är GDPR-redo!

Vi får många frågor just nu om den nya lagstiftningen GDPR som börjar gälla den 25 maj, och vi förstår att många är stressade över detta.

Vi på Nomp var tidigt ute och anpassade processer, teknik och användarvillkor till den nya lagstiftningen för ungefär ett år sedan tillsammans med experter på området från Delphi advokatbyrå. Du kan läsa våra användarvillkor här: https://nomp.se/start/terms

Vi erbjuder även att teckna GDPR-säkrade personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) med skolor och huvudmän för de som använder Nomp Plus, i fall att detta önskas.

Har ni frågor om Nomp och personuppgifter, så hör av er!

Diamantdiagnoser: Rationella tal, Tal i decimalform

Nu finns även Diamant-diagnoserna för Rationella tal, tal i decimalform (RD) som färdiga Nomputmaningar.

Diagnoserna är kopplade till Nomp-uppgifter, vilket betyder att du kan enkelt skapa uppdrag till eleverna baserat på elevernas resultat på utmaningen.

Diamantdiagnoser inom rationella tal, Tal i decimalform (RD)

De Diamant-diagnoser som har tillkommit i Nomp är RD1 till och med RD6.

 • RD1 – Tal i decimalform
 • RD2 – Taluppfattning av decimaltal, addition och subtraktion
 • RD3 – Taluppfattning av decimaltal, multiplikation och division
 • RD4 – Huvudräkning med tal i decimalform, addition och subtraktion
 • RD5 – Huvudräkning med tal i decimalform, multiplikation och division
 • RD6 – Närmevärden

Du hittar dem här i Nomp Plus:

Diamantdiagnoserna används med tillstånd från Skolverket.

Hur gör man?

Här kan du se hur du använder en färdig utmaning, hur du följer upp resultatet och delar ut uppdrag baserat på det.

Har du inte Nomp Plus?

Om du vill prova de nya diagnoserna i Nomp Plus så kan du starta med en gratis utvärderingsperiod.

15 nya uppgifter, mest om decimaltal

Snart kommer RD-delarna av Skolverkets Diamantdiagnoser att finnas i Nomp Plus! För detta behövdes en del nya uppgifter, som vi nu har lagt till. Det handlar om 14 nya uppgifter som har att göra med decimaltal. Den 15:e nya uppgiften är en önskeuppgift om addition och subtraktion.

Decimaltal

Avrundning

Avrundning av längdmått

Gällande siffror

Addition med decimaltal

Subtraktion med decimaltal

Multiplikation med decimaltal

Division med decimaltal

Addition och subtraktion

Diamantdiagnoser: Rationella tal, Bråk

Nu finns även Diamant-diagnoserna för rationella tal, bråk (RB) som färdiga Nomputmaningar.

Diagnoserna är kopplade till Nomp-uppgifter, vilket betyder att du kan enkelt skapa uppdrag till eleverna baserat på elevernas resultat på utmaningen.

Diamantdiagnoser inom rationella tal, bråk (RB)

De Diamant-diagnoser som har tillkommit i Nomp är RB1 till och med RB7.

 • RB1: En del av en hel
 • RB2: Flera delar av en hel
 • RB3: Del av ett antal
 • RB4; Bråk som tal
 • RB5: Taluppfattning av bråk
 • RB6: Addition och subtraktion av tal i bråkform
 • RB7: Multiplikation och division av tal i bråkform

Du hittar dem här i Nomp Plus:

Sedan tidigare finns aritmetik-diagnoserna AG1 till och med AG9 på Nomp.

Diamantdiagnoserna används med tillstånd från Skolverket.

Hur gör man?

Här kan du se hur du använder en färdig utmaning, hur du följer upp resultatet och delar ut uppdrag baserat på det.

Har du inte Nomp Plus?

Om du vill prova de nya diagnoserna i Nomp Plus så kan du starta med en gratis utvärderingsperiod.

Stäng av pausfunktionen för en utmaning

Nu kan du, om du vill, stänga av möjligheterna för eleverna att pausa under en utmaning. Du ställer in detta på sista fliken (”Ange inställningar”):

Om du ställer in ”Tillåt inte paus” kommer pausknappen inte synas i utmaningen för eleverna.

22 nya uppgifter, mest om bråktal

Snart kommer RB-delarna av Skolverkets Diamantdiagnoser till Nomp Plus! Som förberedelse har vi lagt till ganska många nya bråkuppgifter som inte fanns på Nomp tidigare. Samtidigt har vi också lagt till en önskeuppgift som handlar om subtraktion!

Måla en viss andel av en figur

Här ska man måla en viss andel av en figur. I vissa av uppgifterna finns det hjälplinjer, i andra inte. Det går att själv skissa hjälplinjer om man vill, om man byter målarverktyg med knapparna.

Välj rätt figurer

Bråk som figur

Skriv bråktalet

Andel av antal eller bollar

Textuppgifter med bråktal

Jämförelser

Omvandling

Addition och subtraktion med bråk

Division med bråk

Önskeuppgift med subtraktion

Svensk talsyntes i Nomp på Chromebook och Windows

I Nomp har det länge funnits talsyntes på svenska och engelska i många apparater/webbläsare. Nomp använder sig av den inbyggda talsyntesen som finns i respektive webbläsare.

Tyvärr saknas det inbyggt stöd för svensk talsyntes i Chromebook och många versioner av Windows. Det är väldigt många som önskat och frågat om detta går att ordna.

Vi är därför glada att kunna säga att nu finns det talsyntes för dessa plattformar!

Denna funktion är av licensskäl endast tillgänglig för elever som har en lärare eller förälder som använder Nomp Plus.