Ändrat utseende under Uppgifter i Nomp Plus

Nu har vi börjat uppdatera Nomp Plus, och först ut är sidan under ”Uppgifter”.

Så här ser det ut under ”Uppgifter nu”:

Förändringarna finns beskrivna i mer detalj i vårt senaste blogginlägg här: Förändringar på gång i Nomp Plus

 

Förändringar på gång i Nomp Plus

Under sommaren kommer vi börja göra en uppfräschning av Nomp Plus. Strukturen kommer inte att ändras, men mycket kommer ändå se annorlunda ut. Vi kommer göra detta en bit i taget, sida för sida.

Förändringarna kommer särskilt att gälla alla sidor som innehåller tabeller. Alla knappar kommer flytta till ovanför respektive tabell, så att de går snabbare att komma åt.

Sökning och filter kommer också göras om så att de blir tydligare, och det kommer gå att ta bort all filtrering på ett enklare sätt.

Knappar som gör något med markerade rader i tabellen (till exempel arkiverar uppdrag), kommer inte visas förrän du har valt någon rad i tabellen. Du kan också hela tiden se hur många rader som är markerade, och rensa hela markeringen eller enstaka val enkelt.

Det du kan göra med enstaka rader i tabellen finns samlat i en meny i slutet på raden:

Vi kommer inte att skicka ut mejl när vi gör dessa ändringar eftersom de flesta nog inte vill ha en massa Nomp-mejl under sommaren. Men du kommer ändå kunna se vad som har hänt om du tittar i nyhetsflödet på startsidan i Nomp Plus.

 

 

Nytt på Nomp: ditt eget Nompis-rum!

Nu har du ett eget rum på Nomp där du kan koppla av ett tag. Du hittar det genom att klicka på ”Nompis” på huvudmenyn.

Dekorera hur du vill

Du kan inreda rummet hur du vill. Du drar saker från menyn in till rummet för att placera dem. Det finns kläder, möbler och annat.

Lås upp fler grejer

Många saker är låsta från början. När du tjänar fler nompix så ökar rummets nivå och det låser upp fler saker att dekorera med. Nivån bestäms av hur många nompix du tjänat. Om du använder nompix för att köpa spel påverkar det inte rummets nivå.

Hälsa på en kompis rum

Du kan hälsa på en kompis rum med hjälp av kompisens nompis-kod eller QR-kod! Du hittar din egen kod genom att klicka på dela-knappen ovanför rummet. Du hälsar på en kompis genom att klicka på besök-knappen ovanför rummet.

Om du inte vill att någon ska kunna besöka ditt rum så kan du ställa in det i dina inställningar.

Ett litet tips

Du kan låsa rummet genom att klicka på låsknappen. Då kan du inte göra några ändringar i rummet förrän du har klickat på låsknappen igen för att låsa upp.

12 nya önskeuppgifter

Vi har lagt till ytterligare 12 nya uppgifter som alla har önskats av våra användare!

Dela upp tal

Addition

Subtraktion

Multiplikation och division

Storleksordna bråk

19 nya önskeuppgifter!

Vi har lagt till 19 nya uppgifter som alla har önskats av våra användare!

Dela upp tal

Sedan tidigare finns det sådana här uppgifter upp till 5 respektive 10, men nu finns det också en upp till 20.

Ordningstal

Här kan du öva på ordningstal upp till 31!

Algebra med bilder

Det finns redan två enklare uppgifter av den här typen, men nu har vi lagt till två som är betydligt knepigare.

Begrepp

Det finns redan en sådan här uppgift som handlar om alla de fyra räknesätten. Här är det bara additions- och subtraktionsbegrepp.

Multiplikation, öppna utsagor

Vi har lagt till uppgifter med öppna utsagor för respektive tabell upp till 10.

Mera multiplikation!

Två uppgifter som passar bra att använda som uppställning om du är lärare/förälder och har Nomp Plus.

Räkna ut värde av uttryck

Här är det dels negativa värden för variablerna, och dels handlar det om parenteser.

Enkla andragradsekvationer

 

Gott nytt år!

Tack till alla er som använt Nomp under 2019! Vi är väldigt glada att det är så många som fortsätter ha nytta och glädje av Nomp.

Under 2019 har vi gjort många nya funktioner och andra förbättringar av Nomp, som till exempel:

 • 145 nya uppgifter!
 • 32 nya Diamant-diagnoser som färdiga utmaningar i Nomp Plus
 • Skolverkets Bedömningsstöd i taluppfattning, åk 1-3 som 12 färdiga utmaningar i Nomp Plus
 • Skolverkets Bedömningsstöd för grundsärskolan år 1–6: Gilla Matematik som 6 färdiga utmaningar i Nomp Plus
 • Förbättringar av flera befintliga uppgifter
 • Möjlighet att dela ut stjärnor automatiskt baserat på uppdragsresultat
 • Funktion för att skapa individualiserade uppdrag till många elever samtidigt
 • Förbättringar av uppföljning av utmaningar
 • Möjlighet att använda emojis i meddelanden på Nomp
 • Möjlighet att synka elevlistor från Office 365 Teams
 • Utmaningar under ”Framsteg” i elev-Nomp
 • Klassrumsutmaning – möjlighet att genomföra en utmaning i realtid i klassrummet
 • Tre nya typer av spel

Hoppas att ni alla får ett toppenår 2020!

15 nya önskeuppgifter!

Vi har lagt till 15 nya uppgifter som alla har önskats av våra användare!

Addition: Öppna utsagor

Addition och subtraktion med övergång

Här är några nya uppgifter med antingen en eller två övergångar, dels för addition och dels för subtraktion. Vi har också lagt till en ny uppgift med subtraktion med väldigt stora tal. Om du har Nomp Plus så kan du använda dessa som uppställning i uppdrag!

Lika med och inte lika med

Här är uppgifter som handlar om = och ≠. De innehåller både addition och subtraktion.

Prioritering

Här är enklare träning med prioriteringsreglerna, med addition, subtraktion och multiplikation.

Talmönster

Generalisering

Klassrumsutmaning: En utmaning i realtid!

Nu finns det ett helt nytt sätt att genomföra en utmaning på Nomp: klassrumsutmaning!

Du startar en utmaning som klassrumsutmaning, och sedan gör dina elever utmaningen i realtid. Du ser när eleverna har svarat på den nuvarande frågan, och du bestämmer när en ny fråga ska visas.

När klassrumsutmaningen är över kan du se resultaten på samma sätt som om eleverna gjort utmaningen på vanligt vis.

Starta en klassrumsutmaning

Först behöver du se till att du har en utmaning i listan under ”Utmaningar”. Sedan går du till ”Klassrum” > ”Utmaning”.

Välj vilka elever som ska kunna ansluta, och vilken utmaning ni ska köra, och klicka sedan på ”Skapa klassrumsutmaning”.

På nästa sida kan du se vilka elever som anslutit sig till utmaningen. När en elev har anslutit sig blir elevens namn svart i stället för grått.

Eleverna ansluter sig genom att gå till ”Utmaningar” och klicka på ”Anslut till klassrumsutmaning”.

När eleverna har anslutit sig klickar du på ”Starta” för att starta utmaningen. Då får alla elever första frågan.

Genomföra en klassrumsutmaning

Så här ser det ut i Nomp Plus medan en fråga visas för eleverna:

När en elev är klar med den nuvarande frågan så blir elevens namn i listan grönt.

Diagrammet visar andelen elever som svarat rätt/fel eller avstått från att svara.

Du ser också hur länge den nuvarande frågan visats, och hur lång tid ni hållit på sammanlagt med utmaningen.

För att gå vidare till nästa fråga klickar du på ”Nästa fråga”.

Avsluta en klassrumsutmaning

När eleverna har fått tillräckligt med tid på sig med den sista frågan så klickar du på ”Avsluta” för att avsluta klassrumsutmaningen.

Då får du se en sammanfattning av elevernas resultat.

Du kan klicka på ”Se resultat per elev” för att se resultaten i den vanliga utmaningsuppföljningen, eller på ”Stäng” för att komma tillbaka till där du började.

Demo!

Här kan du se hur klassrumsutmaningen funkar i Nomp Plus och Nomp:

Lättare att dela mentorskap för dig som har skollicens

Är du med på en skollicens? Då har det nu blivit lättare att dela mentorskap med andra lärare inom skollicensen.

Dela mentorskap under ”Elever”

Om du markerar elever under ”Elever” och klickar på ”Dela mentorskap” så kan du nu välja mellan alla lärare som är med på samma skollicens, även om ni inte är kollegor i Nomp Plus. Tidigare har du behövt gå till ”Hantera licenser” för att göra detta.

Under ”Elever” har du till exempel möjlighet att filtrera eleverna per grupp om du vill dela mentorskapet för en viss grupp med en annan lärare inom skollicensen.

Dela mentorskap utan bekräftelse

Om du delar mentorskap under ”Elever” med en lärare som är med på samma skollicens, så kommer eleverna tilldelas till den andra läraren direkt utan att den andra läraren behöver bekräfta detta. Om det är en kollega som inte är med på samma skollicens kommer kollegan behöva bekräfta elevkopplingen precis som tidigare.

Tre nya typer av spel på Nomp!

Nu finns det tre nya typer av spel som man kan hitta när man gör uppgifter på Nomp! Vi kallar dem ”Nonogram”, ”Lasta vagnen” och ”Sortera blommor”. Här kan du läsa om hur du hittar och låser upp spel på Nomp. Lycka till med att hitta de nya spelen!