Monthly Archives: oktober 2013

Nomp 4.52: Talkamrater, talföljd och enkronor

Under de senaste veckorna har vi gjort några uppdateringar av Nomp. Vi har lagt till femton nya uppgifter på de lägre nivåerna. Nya funktioner och förbättringar Slutdatum på uppdrag är nu en frivillig inställning när man skapar ett uppdrag. Åtgärdat problem med klockuppgifter på iPad. Ibland blev inmatningen i båda fälten samtidigt. Vi har dessutom […]

Vill du inte se din rekordtid?

När du har gjort klart en uppgift får du se om du har slagit din personliga rekordtid, eller vad din personliga rekordtid är: Om du inte tycker om detta så kan du ta bort dessa meddelanden. Gå in under Inställningar: Här hittar du en inställning som heter ”Visa inte rekordtid”: Sätt på den inställningen och klicka […]

Nytt i Nomp Plus

Under den senaste veckan har vi gjort några förbättringar på Nomp, framför allt i Nomp Plus! Ta bort uppdrag Det går nu att helt ta bort ett uppdrag. Detta gör man från listan med arkiverade uppdrag. Markera uppdraget i listan och klicka på ”Ta bort uppdrag”. När man tar bort ett uppdrag tar man också […]

Filtrering i Nomp Plus

Ovanför alla listor i Nomp Plus finns en gul ruta där det står ”Filtrera”. Om man skriver något i rutan så visas bara de poster i listan som innehåller den texten. Om man sedan klickar på bocken bredvid rutan så markerar man de synliga posterna. Här följer några exempel och tips på hur filtreringen kan […]