Monthly Archives: juni 2014

Vi ser fram emot hösten!

Det har kommit två nya nivåer på Nomp. Vi har lagt till dem för att få plats med alla de nya uppgifter som vi planerar inför hösten. En hel del uppgifter har flyttats till andra nivåer. Alla medaljer på de flyttade uppgifterna följer naturligtvis med till uppgifternas nya nivå. Fem uppgifter på nivå 1A har flyttat […]

Nomp 5.37: Bättre uppdragsdiagram

Vi har förbättrat uppdragsdiagrammet så att det går att se i vilken ordning en elev har gjort de olika repetitionerna på en uppgift. Då kan man se om det kanske har gått bättre och bättre för eleven för varje repetition. I diagrammet som visar hur det har gått för alla eleverna på uppdraget klickar du […]