Monthly Archives: januari 2015

Förändring av flervalsfrågorna och nya inställningar

Nu har vi ändrat hur flervalsfrågorna fungerar på Nomp, och vi har lagt till två nya inställningar för tidmätning samt talsyntes. Förändring av flervalsfrågorna Tidigare har man kunnat svara på flervalsfrågor med bara ett klick per fråga. Det är lätt hänt att man svarar fel av misstag då, så därför har vi ändrat hur flervalsfrågorna fungerar på Nomp. […]

Finare översiktssida för elever

Vi jobbar vidare med att bland annat göra Nomp snyggare. Nu ser översiktssidan för elever helt annorlunda ut, men den innehåller precis samma saker som tidigare. Så här ser översiktssidan ut nu: I stället för att behöva klicka på en liten knapp som förut kan du nu klicka på hela rubrikerna för att ta dig dit […]

Önskeuppgifter igen

Tack alla ni som hör av er och önskar nya uppgifter på Nomp! Den här veckan har vi lagt till tio nya uppgifter som har önskats av lärare. Algebra De nya algebra-uppgifterna innehåller antingen bara addition eller bara subtraktion. Lista ut det dolda talet, bara addition (nivå 2C) Lista ut det dolda talet, bara subtraktion (nivå 2D) […]

Nomp pratar, och andra förbättringar

Vi har börjat snygga till Nomp och kommer att fortsätta med detta under de kommande veckorna. Det syns till exempel i listan av uppgifter: Det syns också inne i uppgifterna: Uppläsning av uppgifter Inne i uppgifterna finns det en ny ljud-symbol. Om din webbläsare har talsyntes på svenska kan du klicka på den för att få […]

Bättre uppföljning av uppdrag och andra nyheter i Nomp Plus

Under de senaste månaderna har vi gjort en hel del förbättringar i Nomp Plus. Det mesta har att göra med uppdrag: Enklare att ställa in repetitioner och tid för uppdrag Ändra belöningssymbol för varje uppdrag Hitta rätt uppgifter åt en elev när du skapar uppdrag Se elevens rekordtid när du skapar ett individuellt uppdrag Uppdragslistan visar […]

Bättre sökfunktion i Nomp Plus

Alla tabeller i Nomp Plus har en sökfunktion. I denna kan du nu använda citationstecken för att söka efter ord som står tillsammans. Om du inte använder citationstecken så kan de ord du söker efter stå var för sig. Detta är oftast bra, som här då en sökning bland uppgifterna efter addition 50 visar alla uppgifter som innehåller […]

Dela ut stjärnor direkt från uppdragsresultat i Nomp Plus

Sedan tidigare kan man sätta stjärnor på uppgifter i kunskapskartan för en elev. Stjärnorna betyder att eleven har bemästrat uppgiften, och stjärnorna visas även för eleven. Nu går det dessutom att dela ut stjärnor till eleverna baserat på resultatet från ett uppdrag. Detta gör du från en ny flik under uppdragsresultatet: ”Uppgifter”. Klicka på ett uppdrag […]