Monthly Archives: juli 2015

Nya önskeuppgifter på Nomp!

Nu finns det några nya uppgifter som lärare har efterfrågat. Dels är det två lättare uppgifter om udda/jämnt, och dels är det en uppgift om 100-kamrater. Lättare uppgifter om udda/jämnt Prova ”Udda och jämnt med två tal” Prova ”Udda eller jämnt?” Uppgift om 100-kamrater Prova ”100-kamrater”