Hur många nompix har du tjänat totalt?

Nu kan du själv se hur många nompix du egentligen har tjänat totalt, bortsett från spel som du låst upp. Siffran uppe i högra hörnet är ju hur många nompix du har möjlighet att använda till att låsa upp spel, och den kommer minska om du låser upp spel.

Men under ”Framsteg” kan du nu alltså se hur många nompix du har tjänat sammanlagt:

nompix_tjanat_totalt

Du som är vuxen och har Nomp Plus kan nu också se elevernas totalt intjänade nompix, det är nu den siffran som visas i listan under ”Elever” och när du klickar in dig på en elev därifrån.

 

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.