Monthly Archives: mars 2016

Bättre uppföljning av uppdrag i Nomp Plus

Nu kommer det förhoppningsvis bli lättare att hålla koll på uppdragen och följa upp elevernas resultat. Vi har gjort en del förbättringar för uppdragsuppföljningen och även en mindre justering under ”Grupper”. Om du vill kan du se en film som visar ändringarna i uppdragsuppföljningen (4 minuter lång) eller fortsätta läsa här! Framstegsmätare i uppdragslistan Nu kan […]

Förändringar för nompixburkar i Nomp Plus

Vi fortsätter fräscha upp Nomp Plus, och den här gången är det Nomp Plus startsida och nompixburkarna som har ändrats lite. Det är inga nya funktioner, utan allt är egentligen precis som förut. Det ser bara lite annorlunda ut, och det gäller framför allt nompixburkarna. En nompixburk kan du använda för att motivera dina elever […]

14 nya önskeuppgifter

Nu finns det 14 nya uppgifter på Nomp. Tack för alla era förslag och önskemål, vi uppskattar dem väldigt mycket! De nya uppgifterna handlar om följande: Addition och subtraktion Tallinjer Enhetsomvandling Division Multiplikation Decimaltal Addition och subtraktion Här är det blandade uppgifter med addition och subtraktion inom låga talområden, och det är alltid resultatet som ska skrivas […]