Ekvationer och uttryck, samt några nya multiplikationsövningar

Nu finns det 20 nya algebra-uppgifter på Nomp, samt några nya multiplikationsuppgifter som önskats av lärare!

Ekvationer med variabel i täljaren

84.ALGEBRA.1

Ekvationer med variabel i nämnaren

92.ALGEBRA.3

Ekvationer med variabel på båda sidor

83.ALGEBRA.1

Andra övningar med ekvationer

82.ALGEBRA.1

Uttryck med decimaltal

81.ALGEBRA.2

Prova ”Uttryck med decimaltal”

Uttryck med potenser

93.ALGEBRA.6

Uttryck med två variabler

81.ALGEBRA.1

Multiplikationsövningar med max faktor

Sedan tidigare finns det en övning för ”lätta hörnet” i multiplikationstabellerna, dvs där är ingen faktor större än 5. Nu har vi också lagt till övningar där ingen faktor är större än till exempel 3 eller 4, upp till 9.

Facebooktwittergoogle_plus
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne har över femton års erfarenhet som systemutvecklare, i huvudsak med att konstruera börssystem. Hon driver Nomp.se tillsammans med Stefan.
Marianne Norberg

Latest posts by Marianne Norberg (see all)