Monthly Archives: oktober 2016

19 nya önskeuppgifter

Nu finns det 19 nya uppgifter, som alla har önskats av lärare! Uppgifterna handlar om följande: Blandade räknesätt, inklusive textuppgifter Multiplikation med decimaler Tallinje med bråktal och decimaltal blandat Talens grannar Multiplikationstabellen Division med max kvot/nämnare Klockan Blandade räknesätt, inklusive textuppgifter Det finns en ny övning med både addition och subtraktion… Prova ”Addition och subtraktion”! […]

Nomp Plus Klassrum: Se vad eleverna gör i realtid

Nu kommer du kunna se i realtid hur dina elever övar på Nomp! Här hittar du de nyaste funktionerna i Nomp Plus: Här är en liten film som visar hur de nya delarna av Nomp Plus fungerar: Klassrum: Elever Här visas en ruta för varje elev, och du kan se vilken uppgift eleven håller på med och hur […]

Annan ordning på skärmtangentbordet

Vanligtvis ser skärmtangentbordet på Nomp ut så här: Ordningen på siffrorna är som på en miniräknare. Siffrorna 7, 8 och 9 är högst upp. Men det kan förstås vara så att du hellre vill att det ska se ut så här: Här är siffrornas ordning som på en telefon. Siffrorna 1, 2 och 3 är högst […]

Kan jag hjälpa min kollega att ansluta sig till vår skollicens?

Om du har en kollega som ska ansluta sig till den skollicens som du själv redan är ansluten till, så kan du hjälpa din kollega med det. Detta är också ett enkelt sätt att få med dina kollegor på Nomp Plus om du just har skaffat en skollicens till din skola eller arbetslag. Så här […]

Bra att veta för dig som har skollicens

Om du har skollicens finns det nu några nya funktioner som gör det enklare att bjuda in nya kollegor till skollicensen, och att koppla sig mot kollegor och elever som redan omfattas av skollicensen. Så här hittar du licenshanteringen i Nomp Plus: Bjuda in en ny lärare till skollicensen Tidigare behövde varje nytillkommen lärare få en licensnyckel […]