Se elevernas felsvar på uppdrag i Nomp Plus!

När eleverna är klara med sina uppdrag kommer du nu kunna se inte bara hur många fel eleverna gjort, utan även vilka felen var. På så sätt blir det förhoppningsvis lättare att lista ut vad varje elev kan behöva träna mer på.

Du hittar felsvaren på två olika ställen i uppdragsuppföljningen: dels under fliken ”Diagram”, och dels under ”Resultat per elev”.

Uppdragsuppföljning: Diagram

Här kan du klicka på en prick i diagrammet för att se information om en viss elev. Sedan kan du klicka på knappen ”Visa frågor” för att se elevens felsvar.

Uppdragsuppföljning: Resultat per elev

På varje elevs rad i tabellen finns knappen ”Visa frågor”.

Vilka felsvar som visas påverkas av om du har filtrerat informationen i tabellen, så om du filtrerattabellen för att bara visa en uppgift kommer bara felsvaren för den uppgiften att visas.

Visa frågor

För varje fråga som eleven svarat på kan du se vad frågan var, vilken uppgift den hörde till, hur många gånger eleven svarat på den frågan, genomsnittlig tid samt genomsnittligt antal fel.

Om eleven gjorde några fel på frågan kan du klicka på knappen ”Visa fel” för att få se vilka fel eleven gjorde. De vanligaste felen visas överst (eleven kan ju ha gjort samma fel flera gånger).

Viktigt att veta

Du kan bara se elevernas felsvar när eleverna jobbat med uppdrag, inte när eleverna gjort andra uppgifter som inte fanns med på uppdrag.

Det är bara möjligt att se elevernas felsvar på uppdragsuppgifter som de gjort från och med den 11:e mars, inte på uppgifter de gjort tidigare.

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.
Marianne Norberg

Latest posts by Marianne Norberg (see all)