Kan jag lägga till eller ta bort uppdrag för en viss elev?

Om du klickar på en elev i listan under ”Elever”, och sedan på fliken uppdrag, så får du en översikt över de uppdrag som den eleven har kvar att göra just nu:

De uppdrag som visas är samma som eleven kan se under ”Uppdrag”, alltså alla aktiva uppdrag som eleven inte är klar med. Om du även vill se de uppdrag som eleven är klar med kan du stänga av ”Göm klara uppdrag” uppe till höger.

Här kan du också skapa nya uppdrag till eleven genom att klicka på ”Skapa uppdrag”.

Du kan också lägga till eleven på uppdrag som redan finns, men som eleven inte är med på. För att göra det klickar du på ”Lägg till eleven på existerande uppdrag”.

Du har också möjlighet att ta bort eleven från uppdrag som hen redan har, genom att markera dem i listan och klicka på ”Ta bort uppdrag från eleven”. När du gör det så tas just den här eleven bort från de uppdragen, och om eleven redan hade börjat på uppdragen kommer elevens resultat på uppdraget också att tas bort.

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.
Marianne Norberg

Latest posts by Marianne Norberg (see all)