35 nya önskeuppgifter om pengar, temperatur, tid, längd, vikt och volym

Nu har vi lagt till 35 nya uppgifter som handlar om pengar, temperatur, tid, längd, vikt och volym.

Det handlar specifikt om följande:

  • Övningar med sedlar
  • Textuppgifter som handlar om pengar
  • Läsa av termometer
  • Välja rätt termometer
  • Jämföra temperatur
  • Temperaturförändring
  • Omvandla tid
  • Textuppgifter med minuter och sekunder
  • Uppskatta längd, vikt och volym
  • Enklare omvandlingsuppgifter

Övningar med sedlar

Sedan tidigare finns det liknande övningar med bara mynt, men nu har vi lagt till sedlar också.

Textuppgifter som handlar om pengar

Här kan man bland annat öva på att räkna ut hur mycket man ska betala och hur mycket man ska få tillbaka i växel.

Läsa av termometer

Välja rätt termometer

Jämföra temperatur

Temperaturförändring

Omvandla tid

Textuppgifter med minuter och sekunder

Uppskatta längd, vikt och volym

Här gäller det att hålla reda på vad olika enheter betyder!

Enklare omvandlingsuppgifter

Flera har efterfrågat enklare omvandlingsuppgifter, med bara två olika enheter.

 

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Marianne Norberg
Marianne driver Nomp.se tillsammans med Stefan.
Marianne Norberg

Latest posts by Marianne Norberg (see all)