Synka elevlistor från Office 365 Teams

Använder din skola Teams i Office 365 for Education? Då kan du som lärare enkelt hålla dina elever och grupper i Nomp Plus uppdaterade.

För att denna funktion skall vara tillgänglig, måste en administratör först slå på funktionen hos er (se längre ner i detta inlägg).

När detta är klart är det superenkelt att hålla Nomp Plus synkat med Office 365:s elevlistor (teams för lektioner/klasser). Det är bara ett par knapptryckningar för att lägga till elever som tillkommit eller ta bort elever som slutat:

Det första steget är att du väljer vilka klasser du vill synka:

När du har valt den klass eller klasser som du vill synka klickar du på ”Nästa”-knappen. Då kommer du få se vad resultatet kommer bli:

Här ser du precis hur många grupper som kommer läggas till eller tas bort, och hur många elever som kommer läggas till eller tas bort. Om det ser bra ut så kan du klicka på ”Synkronisera” så kommer synkroniseringen att utföras.

Om du redan har dina elever i Nomp Plus, så behöver du vara lite försiktig. Innan du synkroniserar måste du se till att de har samma användarnamn i Nomp som de har e-postadresser i Office 365. Annars kommer de att få dubbla användare.

De nya eleverna kan nu logga in med Microsoft-inloggning på Nomp.

Instruktioner för att konfigurera er Office 365-miljö

För att kunna använda den här synk-funktionen måste man använda Teams i Office 365 Education. Någon med administratratörs-rättigheter behöver dessutom ge Nomp behörighet (grant admin consent) att läsa klasslistor via lärarens behörighet (delegated permissions, EduRostering.ReadBasic). Detta kan man göra på Azure Portal eller på en speciell sida på Nomp för detta.

Använder du inte Teams eller Office 365? Sedan tidigare finns möjlighet att synka elev-listor med Google Classroom. Man kan också synka elevlistor till Nomp med en ny standard som kallas Egil / SS12000.

Kontakta oss för hjälp om du har några frågor eller funderingar!

Facebooktwitter
The following two tabs change content below.
Stefan Norberg
Stefan driver Nomp.se tillsammans med Marianne.
Stefan Norberg

Latest posts by Stefan Norberg (see all)