Monthly Archives: januari 2021

Bättre bildstöd

Vi har förbättrat en del av bildstödet, dels det som du kan välja till själv på uppdragen och dels det som visas automatiskt för vissa uppgifter. Kuberna visas nu korrekt ovanför respektive del av uttrycket så här: Bildstödet för multiplikation/division blev ibland väldigt smått, det har vi lagat också:  

Ändrat utseende på sidorna under Uppdrag och uppdragsuppföljningen

Så här ser det ut under ”Uppdrag” nu: Om du markerar en eller flera uppdrag kommer andra knappar fram: På varje rad finns en meny med följande alternativ: Du kan också klicka på pil-knappen längst till höger på raden för att se vilka uppgifter som ingår i uppdraget: Om du klickar på uppdragets namn, eller […]