19 nya önskeuppgifter!

Vi har lagt till 19 nya uppgifter som alla har önskats av lärare! De flesta uppgifterna handlar om subtraktion, men det finns också procent, symmetri och annat på listan!

Rita en symmetrilinje

Det finns redan flera sådana här uppgifter på Nomp, men i den här är det enbart enklare figurer och former med.

Hur många procent?

Här är en flervals-variant av en uppgift som fanns sedan tidigare.

Addition med decimaltal

Här får du addera två tal med olika antal decimaler. Om du är lärare och har Nomp Plus, så är ett tips att använda den här i ett uppdrag och ställa in den med ”fri uppställning”!

Lilla minus

Här är 11 nya uppgifter om ”lilla minus”!

Minus sju

Det fanns redan ”minus åtta” och ”minus nio” – nu finns det ”minus sju” också!

Tallinje med tiondelar

Sätt ut tal mellan 0 och 1 på tallinjen!

Negativa tal

I den här uppgiften blandas negativa tal med olika räknesätt.

Jämför uttryck

Här får du jämföra värdet av uttryck!

Enhetsomvandling

Här ska ett längdmått mellan 1 och 9 omvandlas till ett större längdmått.

 

 

 

Histogram och lådagram

Nu finns det två nya uppgifter om statistik!

Histogram, frekvenstabeller och stam-bladdiagram

Exempel på frågor i den här uppgiften:

 

Du hittar ”Histogram, frekvenstabeller och stam-bladdiagram” på nivå 9D.

Lådagram och frekvenstabeller

Exempel på frågor i den här uppgiften:

Du hittar ”Lådagram och frekvenstabeller” på nivå 9E.

Nya frågor i tabellövningar

Det har tillkommit lite nytt innehåll i några befintliga uppgifter som handlar om tabeller och diagram! Bland de typer av frågor som redan fanns i dessa uppgifter kan det alltså nu ibland dyka upp lite nytt.

Nya frågor i ”Enkla tabeller” på nivå 4C

Frekvenstabell med bilder:

Frekvenstabell som visas med avprickning:

Sortera tabell och skriv in mittenvärdet:

Prova ”Enkla tabeller” på nivå 4C!

Nya frågor i ”Tolka tabeller” på nivå 6B

Tabell med två värden:

Busstidtabell:

Prova ”Tolka tabeller” på nivå 6B!

Nya frågor i ”Stolpdiagram” på nivå 7A

Frekvenstabell:

Prova ”Stolpdiagram” på nivå 7A!

Gott nytt år!

Tack till alla er som använt Nomp under 2018! Vi är väldigt glada att det är så många som fortsätter ha nytta och glädje av Nomp.

Under 2018 har vi gjort många nya funktioner och andra förbättringar av Nomp, som till exempel:

 • 154 nya uppgifter!
 • Utmaningar som låter dig skapa egna diagnoser/prov i Nomp.
 • 65 färdiga Diamant-diagnoser och 6 andra färdiga utmaningar!
 • Svensk talsyntes i Nomp på Chromebook och Windows.
 • Snyggare ekvationer och uttryck.
 • Möjlighet att anpassa hur tidmätaren fungerar.
 • Möjlighet att ge elever extra tid för utmaningar och uppdrag.
 • Möjlighet att ha en nompixburk som bara fylls på vid uppdrag.
 • Möjlighet att ha hemlig belöning för uppdrag
 • Extra bildstöd för cirkelfrågor.
 • Tallinje som extra bildstöd för addition och subtraktion.
 • Inloggning via Skolfederation.
 • Möjlighet att se alla Nomp-uppgifter per kategori i vanliga Nomp.
 • Förbättring av uppgifter om cirkeldiagram, linjediagram och stapeldiagram.
 • Uppställning utan stöd i uppdrag och utmaningar.
 • Möjlighet för elever att flytta svåra frågor sist.
 • Kontaktpersoner kan logga in och se status på uppdrag och utmaningar.
 • Huvudmannalicens för kommuner.

Hoppas att ni alla får ett toppenår 2019!

Har du koll på alla funktioner i Nomp?

 

Vi har tagit fram en alldeles ny presentation som man kan använda när man ska introducera Nomp på en skola eller i en kommun.

Du kan ladda ned presentationen här:

Powerpoint-format: Nomp-presentation.pptx

PDF-format: Nomp-presentation.pdf 

 

Huvudmannalicens

Under 2018 har fler och fler kommuner tecknat en centralt avtal för Nomp Plus, så att det blir enklare för skolor att komma igång med Nomp.

Vi har gjort en ny licenstyp för att möta detta behov: ”Huvudmannalicens”. Med en huvudmanna-licens kan man enkelt skapa skollicenser själv.

Är det här något ni vill veta mer om, så kontakta oss: info@nomp.se

Sida för kontaktpersoner

Om du är lärare har du länge haft möjlighet att lägga till kontaktpersoner för dina elever. En kontaktperson får information med e-post när du delar ut ett uppdrag och när eleven gör färdigt ett uppdrag, eller om eleven är försenad med ett uppdrag. Här kan du se hur du gör för att lägga upp kontaktpersoner för dina elever.

Nu har en kontaktperson också möjlighet att logga in på Nomp för att se uppdragen för den eller de elever som hen är kontaktperson för.

På det sättet kan kontaktpersonen nu ha koll på uppdragen löpande. Så här kan det se ut:

Precis som resten av Nomp finns sidan både på svenska och engelska.

Diamantdiagnoser Skriftlig räkning (AS)

Nu finns Diamant-diagnoserna för Skriftlig räkning (AS) i Nomp Plus.

Diagnoserna är kopplade till Nomp-uppgifter, vilket betyder att du kan enkelt skapa uppdrag till eleverna baserat på elevernas resultat på utmaningen.

Diamantdiagnoser Skriftlig räkning (AS)

De 11 Diamant-diagnoser som har tillkommit i Nomp är AS1 – 11.

 • AS1 – Skriftlig addition
 • AS2 – Skriftlig subtraktion
 • AS3 – Addition och subtraktion, textuppgifter
 • AS4 – Skriftlig multiplikation
 • AS5 – Skriftlig division
 • AS6 – Multiplikation och division, textuppgifter
 • AS7 – Skriftlig multiplikation, flersiffriga faktorer
 • AS8 – Skriftlig division, tvåsiffrig nämnare
 • AS9 – Skriftlig addition och subtraktion, tal i decimalform
 • AS10 – Skriftlig multiplikation, tal i decimalform
 • AS11 – Skriftlig division, tal i decimalform

Du hittar alla Diamantdiagnoserna här i Nomp Plus:

Diamantdiagnoserna används med tillstånd från Skolverket.

Hur gör man?

Här kan du se hur du använder en färdig utmaning, hur du följer upp resultatet och delar ut uppdrag baserat på det.

Om du föredrar att läsa finns det en beskrivning här.

Har du inte Nomp Plus?

Om du vill prova de nya diagnoserna i Nomp Plus så kan du starta med en gratis utvärderingsperiod.

 

Önskeuppgifter, textfrågor med uppställning och andra nya uppgifter

Här kommer fyra olika uppgifter med uppställning, och åtta önskeuppgifter!

Textfrågor med uppställning

De här textfrågorna behöver du lösa med uppställning.

Division

Här får du använda kort division för att räkna ut division av tvåsiffriga tal.

Multiplikation

Här får du använda uppställning för att räkna ut multiplikation med decimaltal.

Önskeuppgift med större och mindre

Här ska du antingen skriva in ett tal som är större, eller mindre.

Önskeuppgifter med addition

Vi har lagt till 6 nya additionsuppgifter inom talområdet 0-10.

Önskeuppgift med subtraktion

Här är det subtraktion med tiotal och ental.

 

Förbättring av uppgifter med stapeldiagram, och två nya uppgifter!

Nu har vi gjort om de uppgifter som handlar om stapeldiagram och tabeller. Vi har också lagt till två nya uppgifter som handlar om stapel- respektive stolpdiagram.

Den största förändringen är att det är bättre variation bland frågorna.

Man behöver inte längre skriva in sina svar med tangentbordet, utan man svarar med hjälp av ordmagneter i stället.

I de nya uppgifterna får du ibland skapa stapel- och stolpdiagram själv.

Här är de nya uppgifterna:

Följande befintliga uppgifter påverkas av förbättringarna: