Nya uppgifter om sannolikhet

Vi har lagt till fyra nya uppgifter om sannolikhet!

Enkla flervalsfrågor

Här är några exempel på frågor i den här uppgiften:

Flervalsfrågor

Här är några exempel på frågor i den här uppgiften:

Experimentell sannolikhet

Här är några exempel på frågor i den här uppgiften:

Svårare frågor

Här är några exempel på frågor i den här uppgiften:

 

Lättare att skapa individuella uppdrag i Nomp Plus

Vi har gjort flera förbättringar och en ny funktion för att underlätta för dig som vill skapa individuella uppdrag till dina elever i Nomp Plus.

Det har blivit lättare att hantera fokusmarkeringar i Nomp Plus, och du kan till och med skapa individualiserade uppdrag till flera elever samtidigt!

Om du redan använder fokusmarkeringar så är de viktigaste nyheterna:

 • Du kan visa bara fokusuppgifter i kunskapskartan
 • Du kan skapa många individualiserade uppdrag samtidigt
 • Du kan dela ut stjärnor automatiskt baserat på uppdragsresultat

Vill du hellre titta än läsa? I så fall kan du se följande korta filmer:

Stjärnor och fokusmarkeringar

För varje elev har du möjlighet att sätta en stjärna eller en fokusmarkering på varje enskild uppgift i Nomp.

En stjärna på en uppgift betyder att eleven har bemästrat den uppgiften. Stjärnorna syns för eleverna.

En fokusmarkering på en uppgift betyder att eleven skulle behöva träna mer på den uppgiften. Fokusmarkeringarna syns inte för eleverna, utan är ett stöd för dig när du skapar uppdrag.

Sätta fokus baserat på resultat av utmaning

Varje fråga i en utmaning hör ihop med en vanlig Nomp-uppgift. Detta gäller både färdiga utmaningar och sådana du skapar själv. Så när dina elever har gjort en utmaning kan du sätta stjärnor och fokusmarkeringarna på de uppgifterna, baserat på hur varje elev klarade just de frågorna. Sedan kan du använda fokusmarkeringarna när du ska skapa uppdrag åt eleverna.

För att dela ut fokus och stjärnor från resultatet av en utmaning klickar du på ”Dela ut stjärnor/fokus” när du tittar på resultatet av utmaningen.

Då får du möjlighet att ställa in vad som ska gälla för att få en stjärna respektive en fokusmarkering. Det ser ut så här:

Du ställer in vad som ska hända baserat på hur många rätt en elev fått på frågorna som hör ihop med en viss uppgift, och du kan se precis hur många fokusmarkeringar och hur många stjärnor som kommer sättas. Dra i prickarna för att sätta de gränser som du vill ha. I exemplet ovan kommer en elev få en stjärna om hen har alla rätt på frågorna från en uppgift. Om en elev har mindre än hälften rätt på frågorna kommer det bli en fokusmarkering i stället.

Se dina elevers fokusmarkeringar

För att se vilka uppgifter som en elev har en fokusmarkering på, klickar du på eleven under ”Elever”. Sedan väljer du underfliken ”Uppgifter”.

Här kan du sortera på kolumnen ”Status” för att se stjärnor och fokus. Du kan också markera uppgifter i tabellen och använda knapparna under tabellen för att sätta eller ta bort stjärnor och fokus.

Du kan också gå till ”Kunskapskarta” för att se elevens fokusuppgifter. Klicka på ”Kunskapskarta” och aktivera filtret ”Visa bara fokus-uppgifter”. När du har gjort det kan du växla mellan olika elever genom att klicka på elevens användarnamn uppe till vänster.

Skapa uppdrag baserat på fokusuppgifter

När du skapar ett uppdrag kan du välja att bara se fokusuppgifter när du väljer uppgifter.

Om du bara har valt en elev så är det den elevens fokusuppgifter som visas. Om du har valt flera elever kommer du se de uppgifter som samtliga valda elever har en fokusmarkering på.

Skapa många individualiserade uppdrag samtidigt

Om du snabbt vill skicka ut individualiserade uppdrag till dina elever kan du använda en ny funktion för att göra detta smidigt.

Först behöver dina elever förstås ha några uppgifter med fokusmarkering på. Om de har det så kan du gå till ”Uppdrag” och klicka på ”Skapa fokusuppdrag”:

Nu kommer det se ut ungefär som när du skapar ett vanligt uppdrag, men med några viktiga skillnader. Den största skillnaden är att du inte väljer ut uppgifterna som ska vara med i uppdraget.

Först väljer du vilka elever som ska få ett fokusuppdrag. I kolumnen till höger ser du hur många uppgifter varje elev har, som har en fokusmarkering och som det inte redan finns ett aktivt uppdrag för:

I nästa steg gör du de inställningar du vill ha för fokusuppdragen. Viktigast här är:

 • Max antal uppgifter: Det här styr hur många uppgifter som kommer väljas ut till elevernas uppdrag. Om en elev inte har tillräckligt många uppgifter med fokusmarkering så kommer det inte bli så många uppgifter i den elevens uppdrag.
 • Repetitioner per uppgift: Här anger du hur många repetitioner eleven kommer behöver göra per uppgift.

När du klickar på ”Skapa uppdragen” kommer de valda eleverna att få individuella uppdrag baserat på deras fokusmarkerade uppgifter.

Från fokusmarkering till stjärna

När en elev får en stjärna på en uppgift så försvinner fokusmarkeringen automatiskt. Du kan sätta stjärnor på uppgifter manuellt, men du kan också använda resultatet från ett uppdrag för att dela ut stjärnor till eleverna.

Om du klickar på ett uppdrag under ”Uppdrag” finns den nya knappen ”Dela ut stjärnor till elever som är klara”.

Om du vill välja ut vilka elever som ska kunna få stjärnor kan du i stället gå till underfliken ”Resultat per elev”, markera de elever som ska kunna få stjärnor och klicka på ”Dela ut stjärnor till valda elever”.

Oavsett vilken väg du tog så kommer du se ett fönster som ser ut så här:

Du ställer in hur många fel eleven får ha haft, och hur lång tid det får ha tagit, för att eleven ska få en stjärna. Du ändrar gränserna för detta genom att dra i stjärnhandtaget i hörnet av det gröna området, och du ser exakt hur många stjärnor som kommer att sättas beroende på vad du väljer.

Dela ut stjärnor automatiskt

Du kan också ställa in på ett uppdrag att stjärnor ska delas ut automatiskt baserat på elevens resultat.

Du hittar detta under ”Avancerade inställningar” när du skapar uppdraget:

Om du skriver in som i exemplet ovan så betyder det att en elev som har max 1 medianfel på repetitionerna på en uppgift, och gör det på max 90 sekunder i mediantid per uppgift, kommer få en stjärna automatiskt på den uppgiften.

Om du alltid, eller nästan alltid, vill använda den här inställningen på dina uppdrag så kan du ställa in förvalda värden i din profil. Du har naturligtvis fortfarande möjlighet att ändra inställningarna när du skapar uppdrag.

 

19 nya önskeuppgifter!

Vi har lagt till 19 nya uppgifter som alla har önskats av lärare! De flesta uppgifterna handlar om subtraktion, men det finns också procent, symmetri och annat på listan!

Rita en symmetrilinje

Det finns redan flera sådana här uppgifter på Nomp, men i den här är det enbart enklare figurer och former med.

Hur många procent?

Här är en flervals-variant av en uppgift som fanns sedan tidigare.

Addition med decimaltal

Här får du addera två tal med olika antal decimaler. Om du är lärare och har Nomp Plus, så är ett tips att använda den här i ett uppdrag och ställa in den med ”fri uppställning”!

Lilla minus

Här är 11 nya uppgifter om ”lilla minus”!

Minus sju

Det fanns redan ”minus åtta” och ”minus nio” – nu finns det ”minus sju” också!

Tallinje med tiondelar

Sätt ut tal mellan 0 och 1 på tallinjen!

Negativa tal

I den här uppgiften blandas negativa tal med olika räknesätt.

Jämför uttryck

Här får du jämföra värdet av uttryck!

Enhetsomvandling

Här ska ett längdmått mellan 1 och 9 omvandlas till ett större längdmått.

 

 

 

Histogram och lådagram

Nu finns det två nya uppgifter om statistik!

Histogram, frekvenstabeller och stam-bladdiagram

Exempel på frågor i den här uppgiften:

 

Du hittar ”Histogram, frekvenstabeller och stam-bladdiagram” på nivå 9D.

Lådagram och frekvenstabeller

Exempel på frågor i den här uppgiften:

Du hittar ”Lådagram och frekvenstabeller” på nivå 9E.

Nya frågor i tabellövningar

Det har tillkommit lite nytt innehåll i några befintliga uppgifter som handlar om tabeller och diagram! Bland de typer av frågor som redan fanns i dessa uppgifter kan det alltså nu ibland dyka upp lite nytt.

Nya frågor i ”Enkla tabeller” på nivå 4C

Frekvenstabell med bilder:

Frekvenstabell som visas med avprickning:

Sortera tabell och skriv in mittenvärdet:

Prova ”Enkla tabeller” på nivå 4C!

Nya frågor i ”Tolka tabeller” på nivå 6B

Tabell med två värden:

Busstidtabell:

Prova ”Tolka tabeller” på nivå 6B!

Nya frågor i ”Stolpdiagram” på nivå 7A

Frekvenstabell:

Prova ”Stolpdiagram” på nivå 7A!

Gott nytt år!

Tack till alla er som använt Nomp under 2018! Vi är väldigt glada att det är så många som fortsätter ha nytta och glädje av Nomp.

Under 2018 har vi gjort många nya funktioner och andra förbättringar av Nomp, som till exempel:

 • 154 nya uppgifter!
 • Utmaningar som låter dig skapa egna diagnoser/prov i Nomp.
 • 65 färdiga Diamant-diagnoser och 6 andra färdiga utmaningar!
 • Svensk talsyntes i Nomp på Chromebook och Windows.
 • Snyggare ekvationer och uttryck.
 • Möjlighet att anpassa hur tidmätaren fungerar.
 • Möjlighet att ge elever extra tid för utmaningar och uppdrag.
 • Möjlighet att ha en nompixburk som bara fylls på vid uppdrag.
 • Möjlighet att ha hemlig belöning för uppdrag
 • Extra bildstöd för cirkelfrågor.
 • Tallinje som extra bildstöd för addition och subtraktion.
 • Inloggning via Skolfederation.
 • Möjlighet att se alla Nomp-uppgifter per kategori i vanliga Nomp.
 • Förbättring av uppgifter om cirkeldiagram, linjediagram och stapeldiagram.
 • Uppställning utan stöd i uppdrag och utmaningar.
 • Möjlighet för elever att flytta svåra frågor sist.
 • Kontaktpersoner kan logga in och se status på uppdrag och utmaningar.
 • Huvudmannalicens för kommuner.

Hoppas att ni alla får ett toppenår 2019!

Har du koll på alla funktioner i Nomp?

 

Vi har tagit fram en alldeles ny presentation som man kan använda när man ska introducera Nomp på en skola eller i en kommun.

Du kan ladda ned presentationen här:

Powerpoint-format: Nomp-presentation.pptx

PDF-format: Nomp-presentation.pdf 

 

Huvudmannalicens

Under 2018 har fler och fler kommuner tecknat en centralt avtal för Nomp Plus, så att det blir enklare för skolor att komma igång med Nomp.

Vi har gjort en ny licenstyp för att möta detta behov: ”Huvudmannalicens”. Med en huvudmanna-licens kan man enkelt skapa skollicenser själv.

Är det här något ni vill veta mer om, så kontakta oss: info@nomp.se

Sida för kontaktpersoner

Om du är lärare har du länge haft möjlighet att lägga till kontaktpersoner för dina elever. En kontaktperson får information med e-post när du delar ut ett uppdrag och när eleven gör färdigt ett uppdrag, eller om eleven är försenad med ett uppdrag. Här kan du se hur du gör för att lägga upp kontaktpersoner för dina elever.

Nu har en kontaktperson också möjlighet att logga in på Nomp för att se uppdragen för den eller de elever som hen är kontaktperson för.

På det sättet kan kontaktpersonen nu ha koll på uppdragen löpande. Så här kan det se ut:

Precis som resten av Nomp finns sidan både på svenska och engelska.

Diamantdiagnoser Skriftlig räkning (AS)

Nu finns Diamant-diagnoserna för Skriftlig räkning (AS) i Nomp Plus.

Diagnoserna är kopplade till Nomp-uppgifter, vilket betyder att du kan enkelt skapa uppdrag till eleverna baserat på elevernas resultat på utmaningen.

Diamantdiagnoser Skriftlig räkning (AS)

De 11 Diamant-diagnoser som har tillkommit i Nomp är AS1 – 11.

 • AS1 – Skriftlig addition
 • AS2 – Skriftlig subtraktion
 • AS3 – Addition och subtraktion, textuppgifter
 • AS4 – Skriftlig multiplikation
 • AS5 – Skriftlig division
 • AS6 – Multiplikation och division, textuppgifter
 • AS7 – Skriftlig multiplikation, flersiffriga faktorer
 • AS8 – Skriftlig division, tvåsiffrig nämnare
 • AS9 – Skriftlig addition och subtraktion, tal i decimalform
 • AS10 – Skriftlig multiplikation, tal i decimalform
 • AS11 – Skriftlig division, tal i decimalform

Du hittar alla Diamantdiagnoserna här i Nomp Plus:

Diamantdiagnoserna används med tillstånd från Skolverket.

Hur gör man?

Här kan du se hur du använder en färdig utmaning, hur du följer upp resultatet och delar ut uppdrag baserat på det.

Om du föredrar att läsa finns det en beskrivning här.

Har du inte Nomp Plus?

Om du vill prova de nya diagnoserna i Nomp Plus så kan du starta med en gratis utvärderingsperiod.